Select Page
Održani seminari u 2016

Održan seminar: Upravljanje marketingom u stomatološkoj praksi

thb stomatoloziZŠEM – Poslovna akademija u suradnji sa Hrvatskom komorom dentale medicine 11.6.2016. organizirala je seminar ”Upravljanje marketingom u stomatološkoj praksi” pod vodstvom doc. dr. sc. Maje Martinović. U vremenu kada su klijenti izloženi velikom broju izvora informacija i kada se suočavamo s preprekama vezanim uz promoviranje usluge, javlja se potreba što boljeg pozicioniranja na vrlo konkurentnom tržištu. Tržišno razmišljanje stomatologa i upoznatost sa trendovima preduvjet je budućeg uspješnog poslovanja. Uspjeh polazi od snažne usmjerenosti na klijenta /pacijenta na dobro definiranom ciljnom tržištu. Tijekom seminarapolaznici su dobili ogovore na sljedeća pitanja: Kako doći do klijenata kada postoje ograničenja u promotivnim aktivnostima? Što im i na koji način reći? Kojim kanalima uputiti poruku? Kome točno i kako nešto reći? Na seminaru su sudjelovali polaznici iz: PRIVATNA ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE SANJA VUIĆ, KALMAR IMPLANT DENTISTRY D.O.O., PRIVATNA ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE D.Cekic, PRIVATNA ORDINACIJA DR MAJA MIMICA, Poliklinika Identalia, Videntis d.o.o., Dent vitalis,Rident, RHEA d.o.o., IMPLANTO-PROTETSKI CENTAR DR. Ćatović, Smile studio, Privatna ordinacija dentalne medicine Marijana Bilić,dr.med.dent., Poliklinika Krhen, Specijslistička stomatološka ordinacija za ortodonciju, Piliklinika Premium Dent Zagreb i drugi.

FOTOGRAFIJE

Održan seminar: Strateško određivanje cijena

ZŠEM – Poslovna akademija je 25.4.2016. organizirala seminar ”STRATEŠKO ODREĐIVANJE CIJENA” pod vodstvom mr. sc. Gordija Sušića, HNB.

Fokus ovog seminara bio je na različitoj vrijednosti koje proizvod/usluga donosi različitim tržištima i/ili tržišnim segmentima na koje je poduzeće usmjereno u svojem poslovanju. Seminar je istaknuo važnost unaprjeđivanja ili stvaranja cjelovite i konzistentne cjenovne strukture i cjenovne politike poduzeća. Seminar je također nastojao ponuditi poslovno racionalne odgovore na pitanja uloge, značaja i troškovne opravdanosti pojedinih oblika komunikacija u isticanju vrijednosnih i cjenovnih informacija potencijalnim kupcima. Raspravljalo se i o neophodnim promjenama unutar poduzeća i njegovoj poslovnoj kulturi, a poglavito o sustavu vrednovanja i poticanja/nagrađivanja zaposlenika koji ne smiju biti vezane uz prihode već izravno za profitabilnost poduzeća.

Polaznici seminara Strateško određivanje cijena ovladali su znanjima i vještinama za optimalno utvrđivanje cijena koja povezuju kupce, konkurente i podatke o troškovima što će im biti od pomoći u dosizanju profitabilnijeg i dugoročno održivijeg rasta poduzeća kojim upravljaju ili u kome posluju.

Seminar su pratili polaznici iz tvrtki: Badel 1862, Bomark Ambalaža, Ericsson Nikola Tesla, Hitra produkcija dokumenta, Hrvatska elektroprivreda, Ista, Porshe Croatia, Zagrebačka pivovara.

Fotografije

Održan seminar: Dynamic Work Design

thb dynamicZŠEM-Poslovna akademija 09.03.2016. organizirala je seminar ”DIZAJN DINAMIČNE ORGANIZACIJE- UNAPREĐENJE PROCESA POSLOVANJA” pod vodstvom prof. Donalda Kieffera, MIT.
Svaku organizaciju, svaku funkciju i svaku razinu upravljanja prate dva osnovna problema:
1. Posao nije dizajniran na način na koji funkcionira ljudski mozak.
2. Postojeće strukture i procedure kojima se definira i opisuje pojedini posao su statične.

Organizacijske sheme su statične, opis procesa je statičan, načini izvođenja su statični. Ne postoje principi i pravila koji bi Vam pomogli riješiti probleme kad započnete raditi i naiđete na različite prepreke i probleme za čije rješavanje je potrebna interdisciplinarna suradnja.
Kada riješite ova dva izazova dizajnirali ste dinamičnu organizaciju.

Samo neke od koristi dinamične organizacije:
– Broj sastanka se smanjuje za 50% i više
– Drastičan pad e-mailova
Uz primjenu dinamične organizacije 30% poboljšanja cjelokupnog procesa poslovanja se postiže u vrlo kratkom vremenu bez dodatnih skupih IT rješenja, bez velikih organizacijskih promjena ili promjena struktura upravljanja. Dizajniranje dinamične organizacije djelotvorno je dokazano u raznim industrijama: naftnim industrijama, FMCG, financijskim djelatnostima, IT, proizvodnji pa sve do inovativnih i uslužnih djelatnosti.
Dvije osnovne svrhe ovog programa bile su:
1) Omogućiti polaznicima da razumiju kako strategije unapređenja dugoročno utječu na osnovne pokazatelje poslovanja i doprinose uspjehu organizacije na svim njenim razinama
2) Promijeniti način koji menadžeri sagledavaju posao i svoju ulogu kao vođe u procesu

Fotografije 

Održan seminar: ”Upravljanje informacijskom sigurnošću i primjena EU standarda u zaštiti podataka”

thb sigurnostZŠEM Poslovna akademija organizirala je seminar ”Upravljanje informacijskom sigurnošću i primjena EU standarda u zaštiti podataka” koji se održao 11.02.2016. pod vodstvom gospodina Mišević Petra, univ.spec.oec.

Zbog sve učestalijih krađa osobnih podataka i poslovnih tajni, što ugrožava prava pojedinaca i nanosi veliku poslovnu štetu tvrtkama i institucijama rezultiralo je donošenjem novih nacionalnih i EU propisa kojima se pravnim i fizičkim osobama koji prikupljaju i obrađuju osobne, poslovne i klasificirane podatke nameću dodatne obveze u smislu provođenja mjere kojima se informacije štite od krađe, neovlaštenog korištenja i drugih zlouporaba. Ulaganje u edukaciju zaposlenika koji rade s informacijama te ulaganje u organizaciju sustava upravljanja informacijskom sigurnošću, doprinosi podizanju konkurentnosti i opstanku poslovnih sustava na tržištu.

Seminar su pratili polaznici iz: Jadrolinije Rijeka, Državne geodetske uprave, Vipnet-a, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, FINE, Hrvatske pošte, Hrvatske gospodarske komore, Ustavnog suda RH, HANFE, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Sveučilišta u Splitu, CDS BOND-a, Rektorata sveučilišta u Zagrebu, HAKOM-a, Đ.Đ. Specijalnih vozila, Đ.Đ. Holdinga, Visokog upravnog suda RH, Hrvatskog Telekoma, V Grupe i Adriatic security solutions-a.

Fotografije

ZŠEM Poslovna akademija organizira seminar ”Upravljanje informacijskom sigurnošću i primjena EU standarda u zaštiti podataka” koji će se održati 11.02.2016. pod vodstvom gospodina Mišević Petra, univ.spec.oec.

Zbog sve učestalijih krađa osobnih podataka i poslovnih tajni, što ugrožava prava pojedinaca i nanosi veliku poslovnu štetu tvrtkama i institucijama rezultiralo je donošenjem novih nacionalnih i EU propisa kojima se pravnim i fizičkim osobama koji prikupljaju i obrađuju osobne, poslovne i klasificirane podatke nameću dodatne obveze u smislu provođenja mjere kojima se informacije štite od krađe, neovlaštenog korištenja i drugih zlouporaba. Ulaganje u edukaciju zaposlenika koji rade s informacijama te ulaganje u organizaciju sustava upravljanja informacijskom sigurnošću, doprinosi podizanju konkurentnosti i opstanku poslovnih sustava na tržištu.

Jednodnevni seminar namijenjen vlasnicima tvrtki, djelatnicima javnih ustanova, članovima uprava, nadzornih odbora, članovima akademske zajednice, menadžerima za strategiju i razvoj, administratorima sustava, savjetnicima za sigurnost, rukovoditeljima i zaposlenicima koji rade sa osobnim i poslovnim podacima. 

Održan seminar: SMART DATA – UPRAVLJANJE MARKETING PROCESOM

thb data26.02.2016. održan je seminar „SMART DATA – UPRAVLJANJE MARKETING PROCESOM” pod vodstvom dr. sc. Hrvoja Maljka.  Na seminaru su sudjelovali polaznici iz Autotrans d.o.o., Erste&Steiermärkische Bank d.d., HEP Opskrba, Veleučilište u Slavonskom Brodu, Borovo d.d. Ovaj seminar je pokazao kako dostupnost sve veće količine informacija utječe na upravljanje cijelim marketing procesom te koji su to podaci i kako ih možemo prepoznati, istražiti, analizirati te koristiti u izgradnji konkurentske prednosti na tržištu. 

Fotografije

Održan seminar: Zamke timskog rada – Problemi i rješenja

thb timski radZŠEM-Poslovna akademija je 04.04.2016. organizirala seminar „Zamke timskog rada – problemi i rješenja” pod vodstvom dr. sc. Andrijana Mušura Gabor. U ovom jednodnevnom seminaru polaznici su se upoznali sa socijalno-psihološkim fenomenima koji predstavljaju potencijalni rizik za timski rad a njihovo razumijevanje i upravljanje su relevantni za dobro vođenje timova. Seminar se fokusirao na zamke i prijetnje koje sadržava trenutak u kojemu grupa ljudi zajedno radi i odlučuje. Kroz zanimljive primjere mogli su se upoznati s vlastitim sklonostima i podlijeganju različitim fenomenima grupnih procesa. Poseban naglasak je bio stavljen na metode uklanjanja ovih socijalnih rizika. Seminar su pratili polaznici iz tvrtki: Ericsson Nikola Tesla, Bauerfeind, HITRA produkcija dokumenata, HBOR, Fond za naknadu oduzete imovine, IN2, UNDP, Sanhua Europe. Dr. sc. Andrijana Mušura Gabor završila je studij psihologije na Hrvatskim studijima i doktorski studij na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

 FOTOGRAFIJE

Održan seminar: Financije za nefinancijaše 2016.

thb nefinancijasi2016ZŠEM-Poslovna akademija 01.02.2016. organizirala je seminar ”Financije za nefinancijaše” pod vodstvom dr. sc. Andreja Grubišića. Svrha programa bila je na koncizan i pragmatičan način približiti polaznicima elementarne koncepte iz analize financijskih izvješća. NAKON SEMINARA POLAZNICI SU SAMOSTALNO I S POTPUNIM RAZUMIJEVANJEM NAUČILI:

 • Interpretirati glavne stavke računa dobiti i gubitka i bilance
 • Izračunati i objasniti operativni, financijski i investicijski novčani tok kompanije
 • Izračunati i interpretirati financijske omjere likvidnosti, aktivnosti, zaduženosti i profitabilnosti
 • Razumjeti na koji način različite kombinacije profitne marže, obrtaja ukupne ili dijelova imovine te struktura izvora financiranja utječu na rezultate poslovanja
 • Razlikovati internu od održive stope rasta kompanije
 • Razumjeti koncept operativne poluge
 • Razumjeti koncept financijske poluge

Dr. sc. Andrej Grubišić doktorirao je financije na Business School Lausanne u Švicarskoj, na temu ˝Value-based management: Is it embraced in practice˝. Do sada je ovaj seminar uspješno održan više puta po cijeloj regiji.

Seminar su pratili polaznici iz: Hane d.o.o., Končara d.d., Constructus Ragusa trgovačkog centra, Electrus DGS-a d.o.o., Odašiljača i veza d.o.o., Medike d.o.o., Ewopharme d.o.o., Porsche Croatia d.o.o., Presečki grupe d.o.o., Autobusnog prijevoza d.o.o., Kaufland-a k.d., Arena Centra upravljanje d.o.o.

Fotografije

GENERAL MANAGEMENT PROGRAM (GPM) – mini MBA

Overview

To thrive in today’s increasingly competitive, global workplace, it takes fresh thinking and a cross-functional mindset. Join us for the General Management Program (GMP), a world-class executive education program that will change the way you do business. You’ll leave the program with an improved skill set and fresh ideas for approaching critical business issues. Upon completion of the program, you’ll receive a General Management Program certificate issued by the University of Michigan’s William Davidson Institute and the Zagreb School of Economics & Management.

Program Objectives

This program goes beyond theory to help you put the latest management techniques into practice. You will bring fresh, innovative thinking to your company and learn to put these insights into practice for better business results.

 

Who Should Attend?

The General Management Program is designed for executives with five or more years of management experience. Participants come from a wide variety of organizations and typically are responsible for establishing policy at corporate or divisional levels. Participants should be familiar with basic business functions and be ready to adopt new perspectives on each of these functions.

 

The GMP is designed for the following types of participants:
 • newly appointed managers with significantly expanded responsibilities
 • functional managers with cross-functional or cross-organizational responsibilities
 • entrepreneurs, founders looking to develop their organizational capabilities and face growth challenges
 • executives looking to develop or refresh their strategic, financial and leadership skills

Usually, the GMP participants include: General managers, vice presidents, directors (managing, executive, divisional), partners, senior functional leaders, etc…

     

Benefits to Participants

The General Management Program will:

 • Give you core business management skills and improve your executive skills
 • Equip you with a broad, cross-functional approach to general management
 • Enhance and sharpen your strategic thinking, teach you effective strategy implementation
 • Strengthen your leadership acumen and your ability to drive change
 • Provide you with course materials, reading and reference tools that can be used later in you daily operations
 • Give you an ongoing professional peer network
 

Faculty

The GMP faculty members have extensive business experience and come from the following institutions:

Leigh Hafrey,PhD MIT (Massachussets Institute of Technology), Sloan School of Business;

John D.Branch,PhD University of Michigan, Ross School of Business;

Brad Killaly,PhD University of Michigan, Ross School of Business;

Andrija Grubišić,PhD Zagreb School of Economics and Management.

Ivan Čevizović,PhD  Zagreb School of Economics and Management

     

Time commitment

The GMP is divided into five core modules which are structured around an integrative strategic framework:

 • Competition (online module)
 • Marketing (2 days)
 • Leadership (2 days)
 • Strategy (2 days)
 • Finance (2 days)
 • Accounting (2 days)
 

Dates & Fees

The program consists of five two-day modules spread out over a five-week period. these modules are preceded by introductory modules on competition and finance, delivered on-line.

Below are the exact dates:

 • Competition (online module)
 • Marketing – October 5th – 6th
 • Leadership – October 12th – 13th
 • Strategy  – October  19th – 20th
 • Finance – October 26th – 27th
 • Accounting – November 2nd – 3rd

Program fees are EUR 5,000 (VAT 25% included) per participant.
Number of places in the GMP is limited.
The deadline for registering is July 31, 2015.

Special offer available until June, 30th, 2015
4 TICKETS + 1 FREE TICKET or 7 TICKETS + 3 FREE TICKETS

 

 

Program Outline

     

Competition (On-line module) 2 hours

Strategic management is premised on the notion of competition – without competition, there is no need for a strategy. Strategic management provides managers with the discipline and sophistication necessary for success in the face of competition. Competition, therefore, should be the starting point for any discussion of strategic management. The competition model that is introduced in the e-learning module is the Resource-Advantage Theory of Competition. The model draws on a variety of disciplines from philosophy to economics to management and it defines the nature of competition. In doing so, it also identifies the link between competition and performance.

 

2-days Marketing

Faculty:
John Branch, Dean of Luxembourg School of Business Ross School of Business, University of Michigan

Key topics covered in this session:

 • Understanding the consumer
 • Marketing research, analysis and strategy
 • Segmentation, targeting, and positioning
 • Product design
 • Distribution and logistics
 • Promotion & pricing
 • Marketing implementation and control

     

2-days Leadership

Faculty:
Leigh Hafrey,
Massachussets Institute of Technology

Key topics covered in this session:

 • Ideas of human nature as a factor in developing and assessing leadership
 • Leadership character, style, and group dynamics
 • Technological innovation for leadership
 • Business and social order
 • Purpose of the corporation
 

2-days Strategy

Faculty:
Brad Killaly,
Ross School of Business, University of Michigan

Key Topics:

 • Key topics covered in this session:
 • Industry and Competitive Analysis
 • Competitive Advantage
 • Growth Strategies
 • Organization Design for Successful Strategy Implementation
 • Leading and Communicating Strategy
     

2-days Finance

Faculty:
Mato Njavro, University of St. Gallen
Zagreb School of Economics and Management

Key topics:

 • Analysis of financial statements  
 • Measuring performance  
 • Applying Time Value of Money techniques  
 • Preparing winning cash flow forecasts  
 • Optimising working capital requirements
 • Preparing make-or-buy, outsourcing, and lease-or purchase justifications
 • Financing growth using debt and equity financing
 

2-days Accounting

Faculty:
Ivan Čevizović,
Zagreb School of Economics and Management

Key topics:

 • Understand how accounting reveals the true state of business
 • Operating costs and the competitiveness of business
 • Develop a framework for analyzing financial statements and financial strength of the organization
 • Improve performance through accounting analysis
 • Understand financial techniques to assess capital projects

Održani seminari u 2015
30.01.2015. FINANCIRANJE I RUKOVOĐENJE PROJEKTIMA
Davor Inđić, MBA, EBRD, Hrvatska
 

09.02.2015. PLANIRANJE I UPRAVLJANJE ZALIHAMA U LANU OPSKRBE
Kristina Šorić, ZŠEM, Hrvatska
 

27.02.2015. ULOGA INFORMACIJSKE SIGURNOSTI U FUNKCIJI ZAŠTITE PODATAKA U POSLOVNOM KOMUNICIRANJU
Petar Mišević, ZŠEM, Hrvatska
 

16.03.2015.

OPTIMALNO INVESTIRANJE U MARKETING I POVEĆANJE POVRATA NA INVESTIRANO
dr.sc. Hrvoje Maljak, ZŠEM, Hrvatska
 

20.04.2015. PROCJENA VRIJEDNOSTI PODUZEĆA
dr.sc. Andrej Grubišić, ZŠEM, Hrvatska
 

22.05.2015.

DEVELOPING LEADERSHIP SKILLS
Dan Ebener, St. Ambrose University, SAD

29.05.2015. NEGOTIATION AND DISPUTE RESOLUTION
George Siedel, University of Michigan, SAD
 

15.06.2015. BUILDING A HIGH-PERFORMANCE WORKGROUP THROUGH EMPLOYEE ENGAGEMENT
Mirna Koričan Lajtman, ZŠEM, Hrvatska i Julie Felker, William Davidson Institute at the University of Michigan
 

13.06.2015.

UPRAVLJANJE MARKETINGOM U VETERINARSKOJ PRAKSI
Maja Martinović, ZŠEM, Hrvatska

 

03.07.2015.

CONSUMER DRIVEN INNOVATION OF PRODUCT AND SERVICES Carlos Rodriguez, Delaware State University, SAD

 

14.09.2015. UNDERSTANDING DERIVATES SECURITIES
Jakša Cvitanić, California Institute of Technology, SAD
 

17.-18.9.2015.
CUSTOMER EXPERIENCE DESIGN – Assess, design, prototype and implement delighting experiences for your customers
Dominik Mahr, Maastricht University, Nizozemska
 
01. – 02.10.2015.
STRATEGIC SERVICES MARKETING MANAGEMENTJohn Branch, University of Michigan, SAD
 

26.10.2015. LEAN MANAGEMENT – Optimizacija procesa u uslužnim djelatnostima
Goran Oblaković i Mario Silić, ZŠEM, Hrvatska
 

09.11.2015. VJEŠTINA USPJEŠNOG JAVNOG NASTUPA
Elen Mari Pletikos i Jagoda Poropat Darrer, ZŠEM, Hrvatska
 

23.11.2015.
E-MARKETING ALATI ZA ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA, TRENDOVA I CILJANIH KORISNIKA
Hrvoje Jerković, ZŠEM, Hrvatska
 

30.11.2015.
BUILDING YOUR TALENT POOL THROUGH EMPLOYER BRANDING
Mirna Koričan Lajtman, ZŠEM, Hrvatska i Julie Felker, William Davidson Institute at the University of Michigan
 

 7.12.2015. MARKETING U TURIZMU
Katarina Miličević, ZŠEM, Hrvatska
 

 *Organizator zadržava pravo izmjene ovog programa.

Seminar: Marketing u turizmu

thb turizamZŠEM-Poslovna akademija u suradnji s Institutom za turizam organizirala je 7. prosinca 2015. seminar na temu ”Marketing u turizmu”, pod vodstvom Katarine Miličević, MBA sa Instituta za turizam.
O turizmu se često govori kao o „industriji doživljaja”, pa je i iz toga jasno da marketing ima presudan utjecaj na tržišni uspjeh turističkih proizvoda i usluga. Stoga je glavni cilj ovog seminara bio polaznicima omogućiti bolji uvid i razumijevanje cjelokupnog marketinškog koncepta u turizmu, kroz analizu i pojašnjenje pojedinih elementa marketinškog procesa.

Danas marketinški koncept predstavlja važan element konkurentnosti turističke destinacije te je cilj marketinških aktivnosti u turizmu zadovoljiti potrebe, želje i potražnju turista stvaranjem tržišno poželjne ponude u obliku proizvoda, usluga i doživljaja. Kako bi se isto postiglo, potrebno je pravilno definirati marketinške ciljeve, segmentirati tržište, odabrati ciljne skupine, a potom ispravno definirati pozicioniranje. Uspješno provođenje marketinške strategije moguće je isključivo primjenom elemenata marketinškog spleta, tj. proizvoda, cijene, distribucije i promocije.

Seminar su pratili polaznici iz: Valamar Riviere, Hotela Dubrovnik, Coning d.d., Union d.d., Cilika d.o.o. te Ekomodul d.o.o.

Fotografije

 

 

ODRŽAN SEMINAR: Building your Talent Pool through Employer Branding

Thb brandingZŠEM Poslovna akademija organizirala je seminar na temu brandinga zaposlenika Building your Talent Pool through Employer Brandingkoji se održao 30.11.2015. pod vodstvom Julie Felker, DBA i Mirne Korican Lajtman, Dr.Des.

S obzirom da se konkurencija za talentima pojačava diljem svijeta, sve više organizacija, neovisno o veličini, počinju shvaćati kako njihov “employer brand” može imati snažnu ulogu u privlačenju i zadržavanju top talenata. Sve organizacije, neovisno o tome prepoznaju li to ili ne, imaju svoj brand zaposlenika. To je set, često neopipljivih, kvaliteta i atributa koje zaposlenike i perspektivne zaposlenike asociraju na određenu kompaniju. Mogu biti pozitivni, negativni ili neutralni.

Polaznici su naučili:
 • razviti okvir koji će spojiti članove organizacije kako bi mogli definirati trenutni brand zaposlenika u njihovoj kompaniji
 • napisati Employer Value Proposition koji je dosljedan organizacijskim vrijednostima, viziji i misiji
 • razumjeti osnovno značenje brandinga zaposlenika
 • spoznati vrijednost brandinga zaposlenika koji organizaciji daje konkurentsku prednost na način da privlači i zadržava najbolje talente
 • moći identificirati ulogu i važnost vrijednosti zaposlenika u razvoju njihovog snažnog branda

Seminar su pratili polaznici iz: Lidl Hrvatske, JT International-a, Hrvatskog Telekoma, Lemax-a, Kauflanda, Nove TV, Plive, Europlakata, Raiffeisen banke, Hrvatske pošte, Auto Zubaka, Cemex-a, HBOR-a, Podravke, HR Centra te Erste banke.

Fotografije

 

ODRŽAN SEMINAR: E-MARKETING ALATI ZA ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA, TRENDOVA I CILJANIH KORISNIKA

thb emarketingZŠEM-Poslovna akademija je organizirala 23. studenog 2015. seminar na temu ”E-MARKETING ALATI ZA ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA, TRENDOVA I CILJANIH KORISNIKA”, pod vodstvom dr.sc. Hrvoja Jerkovića sa Zagrebačke škole ekonomije i managementa.

Kako ćete kreirati marketing kampanje kada ostaje nepoznanica o tome tko su stvarno vaši korisnici i na koje načine dolaze do vaših usluga ili proizvoda? Koliko ih je, što ih još zanima, koje su ostale njihove specifičnosti? To su sve pitanja na koja su polaznici dobili odgovor kroz korištenje raznih alata za istraživanje tržišta.

Seminar je bio orijentiran na praktično usvajanje znanja rada pomoću raznih marketing alata za istraživanje tržišta. Prolazili su se izuzetno korisni alati koji su polaznicima pomogli dobiti kvalitetan uvid u trendove, tržišne segmente, niše i razna interesna područja njihovih ciljanih korisnika. Obradilo se nekoliko primjera i slučajeva iz različitih industrija koji mogu biti inspiracija za kreiranje kampanja, a dobili su i uvid kako dalje istraživati slične slučajeve i praktično ih primjenjivati u svome kontekstu.

Seminar su pratili polaznici iz: Arena Centar upravljanja, CPHY-a, HBOR-a, Hotela Dubrovnik, Medtronic Adriatic-a, Nielsen Audience Measurement-a.

Fotografije

 

ODRŽAN SEMINAR: Vještine javnog nastupa

thb javniZŠEM-Poslovna akademija organizirala je 9. studenoga 2015. seminar na temu ”VJEŠTINE USPJEŠNOG JAVNOG NASTUPA”, pod vodstvom doc.dr.sc. Elenmari Pletikos Olof i mag.phon. Jagode Poropat Darrer. Seminar je objedinio teoriju i praktičnu primjenu usvojenog znanja iz sfere javnog govora te osigurao povratnu informaciju i naputke za daljnje poboljšanje javnog nastupa. Cilj seminara bio je usavršiti javni nastup u različitim prigodama i kontekstima u kojima se govornik svakodnevno nalazi u svom poslovnom okruženju. Izravna korist koju su polaznici ostvarili jest osvješćivanje vlastitih pogrešaka u izvedbi govora prigodom javnog nastupa, povratna informacija o najčešćim pogreškama prigodom javnog nastupa i upute o poboljšanju budućih javnih nastupa. Polaznici su  profitirali u individualnom pristupu izvornih stručnjaka za govor – fonetičara. Seminar su pratili polaznici iz: HEP Opskrbe, OTP Banke, Multicom-a, Veleučilišta u Slavonskom brodu, Plive, ZB Investa i HBOR-a.

Fotografije

 

Održan seminar: Lean Management-Optimizacija procesa u uslužnim djelatnostima

thb leanZŠEM-Poslovna akademija organizirala je 26. listopada 2015. seminar na temu ”LEAN MANAGEMENT – Optimizacija procesa u uslužnim djelatnostima”, pod vodstvom dr.sc. Gorana Oblakovića i dr.sc. Maria Silića. Seminar je pokrio pojmove lean menadžmenta, lean menadžmenta principe, koncepte toka i stalnog poboljšanja, osnovne zahtjeve leana i kao ih primjeniti u praksi.
Seminar je bio veoma interaktivan, ne samo kroz odgovore na pitanja koja lean postavlja, nego i kroz razne primjere iz prakse i različita iskustva gdje je lean doveo do znatnih poboljšanja koristeći ideju kontinuiranog poboljšanja (kaizen) i eliminiranja rasipnosti (waste). Na seminaru su prezentirani razni alati kao što su Value Stream Mapping, Kaizen ciklus, Six Sigma i Capability Index. Na seminaru su bili polaznici iz: Erste & Steiermaerkische bank d.d., Hrvatska banka za obnovu i razvoj, Hrvatska narodna banka, Hypo Alpe Adria Bank, Jadranka d.d., MAR-MAR d.o.o., OTP Leasing d.d. i Podravka d.d.

Fotografije

 

Održan seminar: Strategic Service Marketing Management

thb hospitalityZŠEM-Poslovna akademija je organizirala 1. i 2. listopada 2015. seminar na temu strateškog upravljanja marketingom usluga ”STRATEGIC SERVICES MARKETING MANAGEMENT”, pod vodstvom dr.sc. John Branch sa Michigan University, SAD. U posljednjih nekoliko godina, većina industrijaliziranih zemalja se prebacila s tradicionalnog gospodarstava temeljenog na proizvodnim aktivnostima, na sustav kojim upravljaju informacije, vještine i tehnologija, … to jest, usluge. Postoji cijeli niz razlika između roba i usluga. Te razlike zahtijevaju posebni strateški pristup menadžera te posebne alate za donošenje strateških odluka. Kompanije koje su prisustvovale seminaru: Hrvatski Telekom d.d., Megatrend poslovna rješenja d.o.o., Kaufland d.o.o., Maistra d.d., Medika d.d., Platinum Invest d.o.o., Tau On-line d.o.o.

Fotografije

 

Održan seminar: Understanding Derivative Securities

ZŠEM-Poslovna akademija organizirala je 14. rujna 2015. seminar ”UNDERSTANDING DERIVATIVE SECURITIES”, pod vodstvom prof. Jakše Cvitanić, Odjel društvenih i humanističkih znanosti, California Institute of Technology. Prof. Jakša Cvitanić je profesor financijske matematike na California Institute of Technology, jednom od pet najboljih sveučilišta u svijetu. Predaje opcije, kamatni i kreditni rizik derivata, financijsku matematiku i teorija ugovora. Osim redovitih sveučilišnih kolegija, predavao je i na više intenzivnih tečajeva, uključujući i edukaciju o derivatima za MBA studente na EDHEC Business School, Nica, Francuska, a prethodno je tu edukaciju držao u Johannesburgu, Cape Townu, Lausannei, Kyotou, Berlinu, Parisu, Hanoiu i Bressanoneu. Seminar je pružio sustavan okvir za razumijevanje uloge financijskih derivata, metode za njihovo vrednovanje i korištenje istih u upravljanju rizicima, počevši od najjednostavnijih poput futures i SWAP, do kompliciranijih poput opcija. Polaznici su također naučili kako izmjeriti rizike i nagrade povezane sa njima, kako one stvaraju dodanu vrijednost za tvrtku, ali i kako mogu dovesti do gubitaka ako se koriste bez dovoljno razumijevanja. Seminar su pratili polaznici iz: KPMG Croatia d.o.o., Uljanika, Atlantic Grupe d.d., Auctor Investa d.o.o., Končar D&ST d.d., Francka d.d., Valamar Riviere d.d., HBOR-a, Plinacro, Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o., Hrvatske poštanske banke d.d., Feedbacka d.o.o i Podravke.

Fotografije

 

Održan seminar: Customer Experience Design

ZŠEM-Poslovna akademija organizira je 17. i 18. rujna 2015. seminar na temu stvaranje doživljaja kod kupca ”CUSTOMER EXPERIENCE DESIGN: Assess, design, prototype and implement delighting experiences for your customers”, pod vodstvom dr. Dominik Mahra sa Sveučilišta Maastricht, Nizozemska. Seminar se sastojao od 2/3 praktičnog rada i 1/3 teorije. Na seminaru su polaznici naučili:  kako promatrati kupce, njihove potrebe i navike, te ostale interesne skupine koje utječu na odluke kupaca; kreirati marketinške aktivnosti prema kupcima i ključne dodirne točke između kupaca i vlastite tvrtke;  razumjeti i cijeniti holistički pristup kupčeva doživljaja prema proizvodu ili usluzi (putem raznih komunikacijskih kanala kao što su socijalni mediji, novine, prijatelji i drugo); razvila se diskusija o najboljim praksama poboljšanja iskustva kupaca iz cijelog svijeta, koristeći različite medijske kanale; te su naučili kako koristiti alate koji će pomoći osnažiti užitak korisnicima proizvoda ili usluga, kao što su vizualne mape, mape interesnih dionika, dnevnik kupaca, okviri za provedbu planova i druge. Na seminaru su sudjelovali polaznici iz Megatrend, Arenaturist d.d., Arenaturist Hoteli d.d., L’oreal Adria d.o.o., Erste&Steiermärkische Bank d.d., Podravka d.d., Hrvatska pošta d.d., Hrvatska Lutrija, Istraturist Umag d.d., Ericsson Nikola Tesla i PBZ Card.

FOTOGRAFIJE

 

Održan seminar: Upravljanje marketingom u veterinarskoj praksi

ZŠEM-Poslovna akademija u suradnji s Hrvatskom Veterinarskom Komorom i Odjelom veterinara male prakse Hrvatske organizirala je seminar ”Upravljanje marketingom u veterinarskoj praksi” koji se održao 13.06.2015. pod vodstvom doc.dr.sc. Maje Martinović. Na seminaru objašnjeni su osnovni koncepti i aktivnosti vezane uz tržišno poslovanje u veterinarskoj praksi, kao što su: istraživanje tržišta i okruženja, sagledavanje potreba i želja klijenata, proces segmentacije i odabira ciljnog tržišta, kreiranje strateškog pozicioniranja, kreiranje marke u veterinarskoj praksi te splet marketinga koji se sastoji od: proizvoda/usluge, cijene, mjesta na kojemu se praksa obavlja i promotivnih aktivnosti koje je moguće provoditi unatoč postojećim zakonskim preprekama. Kako se u svakodnevnoj veterinarskoj praksi pruža specijalizirana usluga, posebno su se naglasile specifičnosti zdravstvenih usluga i njihova obilježja, kao i to što čini kvalitetnu uslugu koja vodi do veće konkurentne prednosti. Kompanije čiji su polaznici prisustvovali seminaru: Zoo Hobby d.o.o., Veterinarska ambulanta Bošnjak-Mioč, Veterinarska ambulanta Delnice, Veterinarska ambulanta privatne prakse, Veterinarska ambulanta Marković, Veterinarska klinika Kreszinger, Genera.

Fotografije

 

Održan seminar: Building a High-Performance Workgroup through Employee Engagement

thb hrmZŠEM Poslovna akademija organizirala je seminar ”Building a High-Performance Workgroup through Employee Engagement” koji se održao 15.06.2015., pod vodstvom Julie Felker, PhD i Mirne Koričan Lajtman, MBA, MA. Svrha jednodnevnog seminara bila je stručnjacima iz ljudskih potencijala, linijskim menadžerima te voditeljima radnih timova dati alate za razvoj organizacijske kulture u kojoj angažiranosti zaposlenika utječe na visoke performansi organizacije. Kompanije čiji su polaznici prisustvovali seminaru: Kaufland Hrvatska k.d., Erste&Steiermarkische bank d.d., Sol Melia Hrvatska d.o.o., Ramiro d.o.o., Atlantic grupa d.d., Fidifarm d.o.o., HP- Hrvatska pošta d.d., Crowe Horwath d.o.o., Jamnica d.d., Roto dinamic d.o.o.

 Fotografije

 

Održan seminar: Negotiation and Dispute Resolution

thb negotiationZŠEM Poslovna akademija organizirala je seminar ”Negotiation and Dispute Resolution” koji se održao 29.05.2015., pod vodstvom prof. George J. Siedela, University of Michigan Business School. Na jednodnevnom seminaru aktivno se istražio način pregovaranja s vanjskim partnerima te način pregovaranja unutar same organizacije. Primarno se naglasila važnost pregovaračkih strategija koje omogućuju pojedincima stvaranje vrijednosti u svrhu povećanja dugoročnih odnosa. Kompanije čiji su polaznici prisustvovali seminaru: Ferro-Preis d.o.o. Čakovec, Coca-Cola HBC Hrvatska, Uljanik d.d., Nova TV, IN2 d.o.o., Arena centar upravljanje, KAOS.

Fotografije

 

Održan seminar: Developing Leadership Skills

thb developingZŠEM Poslovna akademija organizirala je seminar ”Developing Leadership Skills” koji se održao u 22.05.2015., pod vodstvom Dr. Dan R. Ebenera, St. Ambrose University, USA. Svrha jednodnevnog seminara gdje dr. Dan R. Ebener ima vrlo interaktivan stil poučavanja bila je opremiti polaznike vještinama, alatima i idejama koje su im potrebne za bolju učinkovitost vođenja kompanije i tima. Koristeći glavne teorije vodstva na interaktivan način polaznici su procijenjivali i razvijali svoje dosadašnje vještine vodstva u nekoliko ključnih područja za praksu vođenja i upravljanja. Kroz razne metode i rasprave u grupama ispitivala se učinkovitost i izazovi pojedinih stilova vodstva u raznim kontekstima. Također su kroz „hands-on leadership workshop” polaznici procijenili svoje trenutne prednosti i slabosti te razmotrili strategije za samopoboljšanje, ali i postavili ciljeve kako bi konstantno učili i rasli kao profesionalni vođe. Kompanije čiji su polaznici prisustvovali seminaru: Hypo Alpe Adria Bank d.d., I.T.V. d.o.o., Cemex Hrvatska d.d., Porsche Croatia d.o.o., IN2 d.o.o.

 

Održan seminar: Procjena vrijednosti poduzeća

tbh procjenavrijednostipoduzeaZŠEM Poslovna akademija organizirala je seminar ”Procjena vrijednosti poduzeća” koji se održao 20.04.2015. pod vodstvom Dr. sc. Andrej Grubišića. Svrha programa je kreirati kritičnu razinu razumijevanja odabranih područja i tema korporativnih financija kako bi se kvalitetno moglo procijeniti povijesne financijske rezultate poslovanja, tvrtkinu sposobnost generiranja cash flowa u budućnosti i njegove ključne odrednice, način izračuna prosječnog ponderiranog troška kapitala i njegov odnos spram prinosa koje poduzeće ostvaruje na investirani kapital, te naposljetku napraviti procjenu vrijednosti poduzeća (biznisa). Kompanije čiji su polaznici prisustvovali seminaru: Croz d.o.o., Montcogim-plinara d.o.o., Franck d.d., Forenzika Prima d.o.o., Hrvatski Telekom d.d., Podravka d.d., Raiffeisenbank Austria d.d., HPB INVEST d.o.o., VODIR REVIZIJA d.o.o. za reviziju, BD REVIZ d.o.o., Alarm auomatika d.o.o., Mate d.o.o.

 

Održan seminar: OPTIMALNO INVESTIRANJE U MARKETING I POVEĆANJE POVRATA NA INVESTIRANO

thb optimalnoinvestiranjeumarketingZŠEM Poslovna akademija organizirala je seminar ”Optimalno investiranje u marketing i povećanje povrata na investirano” koji se održao 16.03.2015. pod vodstvom Dr. sc. Hrvoja Maljak. Kako mjeriti povrat na ulaganje u marketing? Ovaj seminar prikazao je jasan proces kao i prezentirao poslovni sustav (software) koji omogućava transparentno, efikasno i efektivno upravljanje marketinškim procesom. Definirali su se ključni izazovi u marketingu te kako i na koji način ostvariti što veći povrat na investirano. Jer budžet za marketing nije trošak – to je investicija. Po završetku programa, polaznici su: se osposobili za transparentno, efikasno i efektivno upravljanje marketing procesom i marketing budžetima, mogu prikazati i procijeniti te izračunati ROMI u marketingu, su u stanju implementirati i kontrolirati cijeli proces marketinga koristeći novi MOPware sustav.Kompanije čiji su polaznici prisustvovali seminaru: Agitrade d.o.o., Alarm automatika d.o.o., Cromaris d.d., Europapress Holding, Grawe Hrvatska d.d., HEP Opskrba, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Hypo Alpe Adria Bank d.d., I.T.V. d.o.o. Murexin, Ledo d.d., Megatrend poslovna rješenja d.o.o., Numikon d.o.o., OT-Optima Telekom, Pro media group d.o.o., Studio Conex d.o.o., Tokić d.o.o., Trigranit Lanište, Wienerberger Ilovac d.o.o.

Fotografije

 

 

Održan seminar: Uloga informacijske sigurnosti u funkciji zaštite podataka u poslovnom komuniciranju

ZŠEM Poslovna akademija organizirala je 27.02.2015. seminar ”Uloga informacijske sigurnosti u funkciji zaštite podataka u poslovnom komuniciranju” pod vodstvom gospodina Mišević Petra, univ.spec.oec. Na jednodnevnom seminaru su se prezentirali rizici i ugroze iz područja informacijske sigurnosti kako u privatnom i javnom tako i u državnom sektoru, načini zaštite poslovnih i klasificiranih podataka i informacija od neželjenog gubitka kao i načini zaštite podataka u poslovnom komuniciranju. Također, program seminara omogućio je polaznicima informiranje o postupku dobivanja NATO i EU certifikata sigurnosti za pravne i fizičke osobe koji je uvjet za sudjelovanje na klasificiranim kako nacionalnim tako i međunarodnim natječajima. Kompanije čiji su polaznici prisustvovali seminaru: Agencija za znanost i visoko obrazovanje, AKD-Zaštita d.o.o., Državna geodetska uprava, Erste bank d.d., HAKOM, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska pošta d.d., Jadranski naftovod d.d., Ministarstvo branitelja, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Porche Leasing d.o.o., Sveučilište u Zagrebu, Šestan Busch d.o.o., Visoki upravni sud Republike Hrvatske, Wustenrot stambena štedionica d.d.

 

Održan seminar: Planiranje i upravljane zalihama u lancu opskrbe

thb lanciZŠEM Poslovna akademija d.o.o. 09.02.2015. organizirala je seminar ”Planiranje i upravljane zalihama u lancu opskrbe” pod vodstvom dr.sc. Kristine Šorić u Zagrebu. U današnjem konkurentskom okruženju protok robe od dobavljača do potrošača mora biti učinkovitiji i djelotvorniji na svim razinama lanca opskrbe. Da bi se postigla ciljana razina usluge prema potrošačima, potrebno je upravljati zalihama na odgovarajući i učinkovit način. Cilj jednodnevnog seminara bio je definirati različite tipove zaliha, objasniti njihovu namjenu, obraditi različite troškove koji ih prate, te izložiti i objasniti metode za njihovu optimizaciju. Kompanije koje su prisustvovale seminaru: Bomark ambalaža d.o.o., Jamnica d.d., Zvijezda d.d., Oktal Pharma d.o.o., Tisak d.d., Medika d.d., Autozubak d.o.o. i Vivera d.o.o.

 

Održan seminar: Financiranje i rukovođenje projektima

thb financiranjeprojekataZŠEM-Poslovna akademija d.o.o. 30. siječnja 2015. organizirala je seminar ”Financiranje i rukovođenje projektima” pod vodstvom Davor Inđića, EBRD. Jednodnevni seminar obuhvaćao je predavanja o pripremi projekata, strukturiranju financiranja s analizom i procjenom rizika te načinu praćenja u implementaciji i rukovođenjem projektima. Na konkretnim primjerima prezentirale su se razne projektne strukture, prednosti i nedostaci određenih modela. Seminar je bio namijenjen: projektnim managerima, bankarima, investicijskim i „venture fund” managerima, financijskim analitičarima, financijskim savjetnicima i revizorima, javnom sektoru zaduženom za investicije i EU fondove. Kompanije koje su prisustvovale seminaru: PBZ Croatia Osiguranje d.d. za upravljanje obaveznim mirovinskim fondom, Ministarstvo prometa, pomorstva i infrastrukture, VABA d.d. banka Varaždin, Eko Modul, Hamag-Bicro i Zagrebačka škola ekonomije i managementa.

Održani seminari u 2014
31.01.2014. VJEŠTINE PROJEKTNOG FINANCIRANJA
Davor Inđić, MBA, EBRD, Hrvatska

 

 10.02.2014. UPRAVLJANJE SOCIJALNIM RIZIKOM
dr.sc. Andrijana Mušura, ZŠEM, Hrvatska
 

 07.03.2014. ZAŠTITA PODATAKA I INFORMACIJA U FUNKCIJI POSLOVNOG USPJEHA TVRTKI I INSTITUCIJA U RH
Petar Mišević, univ.spec.oec. i Dejan Košutić, Hrvatska
 

 31.03.2014. CO-CREATION DURING THE INNOVATION PROCESS
dr.sc. Kande Kazadi, Universiteit Antwerpen, Belgija
 

 22.-23.04.2014. SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
Damian R. Beil, University of Michigan, SAD i Kristina Šorić ZŠEM, Hrvatska
 

 16.06.2014. MARKETING USLUGA U ZDRAVSTVU
dr.sc. Maja Martinović, ZŠEM, Hrvatska
 

 27.06.2014. PROVIDING QUALITY SERVICE IN THE HOSPITALITY INDUSTRY
dr.sc. Tom Baker, Clemson University, South Carolina, SAD
 

 11.07.2014. BUILDING COMPETITIVENESS AT THE INTERFACE OF MARKETING, R&D, MANUFACTURING AND FINANCE
dr.sc. Carlos Rodriguez, College of Business, Delaware State University, SAD
 

18.07.2014.

GLOBAL TRENDS IN SUSTAINABILITY MARKETING AND THE RISE OF PURPOSE-DRIVEN SOCIAL BRANDS,dr.sc David Wernick,Management & International Business at Florida International University’s College of Business, SAD

 10.-11.9.2014. SOCIAL MEDIA STRATEGY AND IMMPLEMENTATION
dr.sc. Dominik Mahr, Sveučilište u Maastrichtu, Nizozemska
24.9.2014.
KEY ACCOUNT MANAGEMENT
dr.sc. John Branch, University of Michigen, SAD
17.10.2014.
”MIND THE GAP” THE CRUCIAL WORK STREAM FOR SUCCESSFUL CHANGEThomas Hrovat, Davorin Belamarić
 27.10.2014. RAČUNOVODSTVO ZA MENADŽERE
dr.sc. Branka Remenarić, ZŠEM, Hrvatska
 

 17.11.2014. E-MARKETING GDJE VRIJEDI: GOOGLE I FACEBOOK
dr.sc. Hrvoje Jerković, ZŠEM, Hrvatska i Martina Čaić, MBA
24.11.2014.
FINANCIJE ZA NEFINANCIJAŠE
dr. Andrej Grubišić, ZŽEM, Hrvatska
 

 08.12.2014.
KAKO USPJEŠNO ISTRAŽIVATI TRŽIŠTE?
Tatjana Rajković, MBA, Gordana Vujević Hećimović, mr.sc., Sunčica Žnidar, dipl. nov, Robert Perčević, Prof. dr. sc.
 

 

 

SEMINAR: USPJEŠNIM ISTRAŽIVANJEM TRŽIŠTA DO KONKURENTSKE PREDNOSTI

thb istraivanje trzistaZŠEM Poslovna akademija u suradnji s GfK 08.12.2014. organizirala je seminar ”USPJEŠNIM ISTRAŽIVANJEM TRŽIŠTA DO KONKURENTSKE PREDNOSTI” pod vodstvom Tatjana Rajković, MBA, Gordana Vujević Hećimović, mr.sc., Sunčica Žnidar, dipl. nov i Robert Perčević, Prof. dr. sc. Kao marketinški menadžeri, često smo suočeni sa problemima koje bismo lakše riješili ukoliko bismo imali točniju informaciju. To je vrijednost marketinškog istraživanja, no ipak proces samog istraživanja i sami ishod izuzetno su kompleksni te zastrašuju čak i najiskusnije marketinške menadžere. Bez razvijanja prave stručnosti kao istraživački metodolog i statističar, kako će marketinški menadžeri procijeniti prijedloge i izvještaje istraživanja, provjeriti ispravnost i pouzdanost istih, te pronaći djelotvorne preporuke? To je bio fokus ovog seminara. Sudionici su približavanjem marketinškim problemima naučili osnove istraživanja i narav danih izbora i odluka. Također, naučili su vokabular korišten od strane istraživača metodologa i analitičara osiguravajući da RFP i razno razne ponude mogu biti efektivno utvrđene. Upoznali su se s prosuđivanjem kvalitete najčešće korištenog istraživačkog dizajna i statističkih alata. Za kraj, sudionici su naučili kako izvući podložne uvide iz rezultata istraživanja. Imali su priliku diskutirati o specifičnim marketinškim problemima s kojima se suočavaju te koji marketinški dizajni bi bili najprimjereniji za prikupljanje relevantnih informacija.

Seminar: Financije za nefinancijaše, 24.11.2014.

thb financije.jpgZŠEM-Poslovna akademija d.o.o. 24. studenog 2014. organizirala je seminar ”Financije za nefinancijaše” pod vodstvom dr. Andreja Grubišića. Svrha programa bila je kreirati kritičnu razinu razumijevanja financija kako bi se kvalitetno moglo procijeniti rezultate poslovanja kompanije. Konkretno, to znači razumijevanje financijskih termina, procesa i načina na koji se poslovne aktivnosti tvrtke reflektiraju na njen financijski uspjeh – točnije, njenu vrijednost. Seminar se održao pod vodstvom vrhunskog stručnjaka iz područja financija – profesora Dr. Andreja Grubišića. Prof. Grubišić doktorirao je financije na Business School Lausanne u Švicarskoj na temu ˝Value-based management: Is it embraced in practice˝. Inače ovaj seminar je uspješno održavao po regiji. Polaznici seminara bili su iz kompanija: Medical Intertrade d.o.o., VENETO BANKA Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Electus DGC d.o.o., TDR d.o.o., AITAC d.o.o., ZU LJEKARNA CONER, Zdravstvena ustanova Ljekarna Salus, Fresenius Medical Care Hrvatska d.o.o., S.C.A.N d.o.o., Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU, Apipharma d.o.o., ITT-Rijeka d.o.o., Tokić i druge.

 

Seminar: E-marketing, 17.11.2014.

thb e marketingSeminar ”E-MARKETING GDJE VRIJEDI: GOOGLE I FACEBOOK” se održao 17.11.2014. pod vodstvom Dr.sc. Hrvoja Jerkovića i Martine Čaić, MBA. E-marketing u modernom poslovanju najveći značaj ima upravo kroz implementaciju usluga i servisa koji se nude kroz Google AdWords sustav i Facebook marketing. Na seminaru su se definirali temeljni koncepti online marketinga kao što vizija, istraživanje, online segmentacija i izgradnja profila korisnika. Definirala se ciljana populacije, izgradnja online marketing plana te načine implementaciju samog projekta. Polaznici su naučili kako odabir adekvatne web platformu za izgradnju web stranice ili portala, koje aplikacije nam to najbolje omogućavaju, koji izgled stranice odabrati, kako odabrati prikladno ime domene i na što obratiti pažnju kako bi stranica/portal bila dostupna kroz što veći broj mobilnih uređaja. 

Seminar: računovodstvo za menadžere

thb racunovodstvnoZŠEM Poslovna akademija organizira je seminar ”Računovodstvo za menadžere” 27.10.2014. pod vodstvom dr.sc. Branke Remenarić i dr.sc. Ivana Čevizovića.

Seminar je namijenjen svima koji žele upoznati računovodstveni sustav. Pri tome se poseban naglasak stavljao na stvaranje pretpostavki za razumijevanje računovodstvenog procesa. Seminara je pomogao u lakšoj komunikacije između računovođa koje pripremaju financijske izvještaje i korisnika tih informacija. Seminar je bio strukturiran na način da se sudionika sa i bez predznanja o računovodstvu postupno uvodi u problematiku. Polaznici seminara su bili iz Ljekarne Coner, Orbica, HŽ Infrastruktura te Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.

ZŠEM Poslovna akademija organizira seminar ”Računovodstvo za ne računovođe” koji će se održati 31.10.2014. pod vodstvom Dr.sc. Branke Remenarić i  Dr.sc. Ivana Čevizovića.

 Seminar je namijenjen svima koji žele upoznati računovodstveni sustav. Pri tome se poseban naglasak stavlja na stvaranje pretpostavki za razumijevanje računovodstvenog procesa. Kao svrhu seminara treba istaknuti olakšavanje komunikacije između računovođa koje pripremaju financijske izvještaje i korisnika tih informacija.

Seminar je strukturiran na način da se sudionika sa i bez predznanja o računovodstvu postupno uvodi u problematiku. Najprije se obrađuje pojam računovodstva, korisnici računovodstvenih informacija te regulativa računovodstva. Kroz praktične primjere će biti prikazan i utjecaj poreznih propisa (Zakon o PDV-u i Zakon o porezu na dobit) na pojedine obračune i knjiženja. Završni dio računovodstvenog procesa je izrada financijskih izvještaja s naglaskom na strukturu financijskih izvještaja za potrebe javne objave.

Kroz seminar će se obuhvatiti i problematika analize financijskih izvještaja, koja se nadovezuje na financijsko računovodstvo te služi kao alat za analizu uspješnosti poslovanja i donošenje poslovnih odluka.

 KORISIT KOJE PROGRAM PRUŽA POLAZNICIMA:

Po završetku programa, polaznici će biti u stanju:

 • razumjeti osnovne računovodstvene pojmove;
 • razumjeti funkcioniranje računovodstvenog procesa;
 • razumjeti utjecaj poslovnih promjena na financijske izvještaje;
 • napraviti osnovnu analizu financijski izvještaja.

 Seminar uključuje predavanje, diskusiju, zadatke i ostale aktivnosti koje potiču sudionike na sudjelovanje.

Seminar: Mind the Gap

thb mindthegap”Mind the Gap” Clarity – buy in – alignment The crucial work stream for successful changes održan je 17.10.2014. pod vodstvom Msc. Davorina Belamarića i Msc. Thomasa Hrovata koji već 15 godina savjetuju brojne globalne i lokalne organizacije. Strategija, vizija i promjene važne su teme svake organizacije. Obično ih definira nekoliko ljudi na vrhu i prenosi preko više razina managementa do svih ljudi u organizaciji. U prijenosu ideja kroz organizaciju dolazi do gubitaka – i sadržajno i emocionalno. Informacije se gube ili iskrivljuju dok je emocionalni aspekt pod velikim utjecajem osobnih stavova i očekivanja. Uspjeh velikih ideja znatno ovisi o ljudima koji te ideje provode: da li su ih shvatili točno i da li su ih prihvatili tek formalno ili osobno i entuzijastično. Organizacije uglavnom imaju dobro razrađene metode za razvoj planova i strategija, često i stručnu podršku specijaliziranih konzultantskih tvrtki. Međutim, često se nitko sustavno ne bavi jednako važnom i osjetljivom temom kako tu strategiju uspješno provesti kroz sve razine organizacije. Time nastaje jaz između strategije na vrhu organizacije i provedbe na nižim razinama, što vodi do slabijih rezultata ili neuspjeha. Na seminaru je predstavljena metodu po kojoj su za uspješnu implementaciju od vrha do baze nužna tri jasno odvojena koraka: zajednička jasnoća, unutarnje prihvaćanje i efikasno usklađenje. Brojni su razlozi zbog kojih se ovi koraci ne uspijevaju dobro napraviti, kao i načini da se to ispravi. 

Seminar: Social Media Strategy and Implementation

thb social mediaSeminar „Social Media Strategy and Implementation”, održao se 10.-11.09.2014. će se pod vodstvom dr. Dominika Mahra, profesora strateškog marketinga i inovacijskog upravljanja na sveučilištu u Maastrichtu, Nizozemska. Profesor se također bavi istraživanjima vezanim za društveno virtualne zajednice, razvoj novih usluga, suradnju s kupcima i digitalnu opremu.
Ključni izazovi za poduzeće su usklađivanje društvenih medija sa svojom strategijom, odluke o tome koji društveni alati su najbolji za implementaciju te koji pokazatelji su korisni za mjerenje uspješnosti. Seminar je objasno kako se suočiti s problemima povezanim s rastućim razvojem tehnologije, kako bolje razumjeti novu tehnologiju koja se uvelike razlikuje od tradicionalnog marketinga i tradicionalnih komunikacijskih alata. Na seminaru su sudjelovale vodeće firme kao što su Ivančica d.d., FINA, Vaba d.d. banka, Erste&Staiermaerkische Bank, Maistra d.d., L’oreal Adria d.o.o., Narodne novine, I.T.V. d.o.o., Prva stambena štedionica, Coca Cola HBC,
Privredna banka Zagreb d.d., Kongres medija d.o.o. i drtuge.

 

Seminar: Building Competitiveness at the Interface of Marketing, R&D, Manufacturing and Finance

thb building11.07.2014. održan je seminar na temu „Building Competitiveness at the Interface of Marketing, R&D, Manufacturing, and Finance” pod vodstvom dr. Carlos M. Rodrigueza. U današnjem izuzetno tehnološki i globalno konkurentnom poslovnom okruženju, od menadžera se očekuje da se nose sa raznolikim zadacima koji iziskuju sve veću razinu snalažljivosti te su podložni stalnim promjenama. Konkurentnost je rezultat učinkovitog i efikasnog korištenja raspoloživih resursa, vještina i sposobnosti sa ciljem izgradnje željene strateške pozicije na ciljanom tržištu. U vrlo natjecateljski nastrojenom poslovnom okruženju bitno je u potpunosti se upoznati sa karakteristikama ciljanog tržišta, tehnologijom koja egzistira na tom tržištu, izgraditi felskibilnu proizvodnju, biti inovativan i pružati nove i drugačije proizvode. Vrlo je važno da si firme stvore mogućnosti za rast kako bi se u konačnici znalo upravljati te efikasno djelovati u svim ključnim segmentima organizacije: odjelu marketinga, odjelu istraživanja i razvoja, odjelu proizvodnje te u odjelu financija. Polaznici su na seminaru naučili razumjeti stratešku i operativnu ulogu marketinga, prodaje, istraživanja i razvoja te financija; odjela pomoću kojih u konačnici pružamo vrijednost potrošaču; razumjeti uzročnu vezu među balanced scorecard ciljevima: kupci, interni poslovni procesi, učenje i razvoj te financijski ciljevi; razumjeti kako prepoznati sposobnost odnosno potencijal poduzeća za stvaranje novih vrijednosti, te potencijal za strateški rast; razumjeti hoće li inovacije poduzeća, rizik kojem je poduzeće izloženo te natjecateljska “agresivnost” oblikovati odnos između odjela marketinga, odjela istraživanja i razvoja, odjela proizvodnje te odjela financija.

 

Program obrazovanja novinara u području poslovne administracije

ZŠEM-Poslovna akademija u suradnji s HUB-om je organizirala Program obrazovanja novinara u području poslovne administracije.

Program obrazovanja novinara u području poslovne administracije poseban je interdisciplinarni program koji doprinosi usavršavanju polaznika i razvoju njihove karijere kroz 4 modula koja traju 9 dana. Orijentiran je na područje međunarodnog poslovanja, makroekonomije te međunarodnih financija i u tom smislu može značajno doprinijeti razumijevanju tema i pojmova iz odabranih područja, kroz stjecanje određenih vještina i znanja iz navedenih područja.

Namjena programa je doprinijeti profesionalnom razvoju novinara kroz program koji je dizajniran po uzoru na slične programe koje specifično za novinare izvode najbolje svjetske poslovne škole (npr. Wharton Business School).

Predavači na programu bili su vrhunski stručnjaci popust: Dr.sc. Ante Žigman, Mr. sc. Vuk Vuković, Dr.sc. Andrej Grubišić, Dr.sc. Mato Njavro, Dr.sc. Denis Alajbeg, Dr. sc. Ivan Šverko, dr.sc. Tomislav Sokol. Gosti predavači su bili Marko Bastijanić direktor u Barclays banci sa sjedištem u Londonu, gdje je zadužen za trgovanje opcijama na devize (FX) i Krešimir Marušić, Managing Director, Deutsche Bank Americas.

Održan seminar: Marketing u zdravstvu

thb zdravstvo16.06.2014. održan je seminar na temu ”Marketing u zdravstvu” pod vodstvom doc. dr. Maje Martinović. Marketinško razmišljanje pružatelja usluga je preduvjet uspjeha bilo koje organizacije ili institucije u zdravstvu, javne ili privatne, velike ili male. Uspješne organizacije ili institucije imaju jednu stvar zajedničku. Njihov uspjeh proizlazi iz snažne usmjerenosti na klijenta / pacijenta i jake usmjerenosti na marketing. Uspješne organizacije i institucije znaju da će usluga visoke kvalitete i vrijednosti, briga o klijentima dovesti do većeg uspjeha, boljih rezultata i zarade. Na seminaru su objašnjeni osnovni koncepti i aktivnosti, kao što su: istraživanje tržišta i okruženja, sagledavanje potreba i želja klijenata, proces segmentacije i odabira ciljnog tržišta, kreiranje strateškog pozicioniranja, kreiranje marke, zatim spleta marketinga koji se sastoji od proizvoda / usluge, cijene, distribucije i promocije te dodatnih elemenata važnih za usluge. Posebni naglasak je bio na specifičnosti zdravstvenih usluga i njihova obilježja, kao i to što čini kvalitetnu uslugu koja vodi do veće konkurentne prednosti. 

 

Održan seminar: Suppy Chain Management

thb suppy22.-23.4.2014. u organizaciji ZŠEM – Poslovna akademija d.o.o. i William Davidson Institut, at the University of Michigan, organiziran je seminar na temu ”Supply Chain Management”. U današnjem poslovnom okruženju, upravljanje lancem opskrbe postalo je važan konkurentski instrument za postizanje ciljeva organizacije. Protok robe i informacija mora biti učinkovit na svim razinama lanca. Kojeg dobavljača izabrati i na koji način s njim surađivati? Što, koliko, kako i kada proizvoditi i distribuirati? Na kojim mjestima u lancu držati zalihe? Kako predviđati potražnju? Kako smanjiti troškove i povećati razinu usluge? Kako surađivati s kupcima? Kako iskoristiti Internet i postojeće softverske alate? Seminar je pokazao najsuvremenije modele i praktične alate potrebne da bi se na prikladan način djelovalo, odgovorilo na postavljena pitanja i na kraju dizajniralo učinkovit lanac opskrbe. Polaznici su se upoznali i sa metodama upravljanja lancem opskrbe koje će neprekidno usklađivati unaprjeđivati sve njegove procese.

 

Seminar: Co-Creation during the innovation process

thb cocreation31.3.2014. održan je seminar na temu ”Co-Creation during the innovation process: Collaborating with your consumers and other stakeholders to improve your current business and prepare for the future” pod vodstvom dr.sc. Kande Kazadija, sa Sveučilišta Antwerpen u Belgiji. Sve veći broj tvrtki shvaća da ciljevi njihove inovacije ne mogu biti potpuni ukoliko se baziraju samo na unutarnje resurse. Slijedom toga, danas tvrtke uključuju nove vanjske sudionike u proces inovacije kao što su natjecatelji, potrošači, aktivisti i posebne interesne skupine. Seminar se usredotočio na to kako tvrtke mogu postići suradnju u tri faze procesa inovacija:
1. zajednička suradnja pri razvijanju ideja; 2. zajednička suradnje tijekom razvoja ideja; 3. zajednička suradnja u fazi komercijalizacije.

 

Održan seminar: Zaštita podataka i informacija u funkciji poslovnog uspjeha tvrtki i institucija u RH

thb zatita podataka7.3.2014. održan je seminar na temu ”Zaštita podataka i informacija u funkciji poslovnog uspjeha tvrtki i institucija u RH” pod vodstvom Petra Miševića i Dejana Košutića. Na seminaru je bilo četerdesetak polaznika iz vodećih institucija kao što su: HAKOM, Končar-elektroindustrija, VIPnet, Metal Produkt, Državni ured za reviziju, Croatia osiguranje, Upravni sud Osijek, Hrvatska pošta, Enegy Plus, Dalekovod, Filozofski fakultet Zagreb, FINA, Jadransko osiguranje, Visoki upravni sud RH, Nova TV, AZVO, Erste d.o.o., Ustavni sud RH, Međimurjeplet, KING ICT, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture i drugi.
Na seminaru su se prezentirali rizici i ugroze iz područja informacijske sigurnosti kako u privatnom tako i u državnom sektoru, načini zaštite poslovnih i klasificiranih podataka i informacija od neželjenog gubitka kao i načini zaštite u poslovnom komuniciranju. Program seminara  je  omogućio polaznicima informiranje o postupku dobivanja NATO i EU certifikata poslovne sigurnosti za pravne i fizičke osobe u RH koji je uvjet za sudjelovanje na klasificiranim kako nacionalnim tako i međunarodnim natječajima.

 

Seminar: Upravljanje socijalnim rizikom

thb socijalni rizik10. veljače 2014. organiziran je seminar ”UPRAVLJANJE SOCIJALNIM RIZIKOM”, pod vodstvom dr.sc. Andrijane Mušure. Svjedoci smo brojnih katastrofalnih posljedica odluka timova koji su se sastojali od vrhunskih stručnjaka. Zašto dolazi do podbacivanja timske učinkovitosti te što vođa mora znati o socijalnim utjecajima na ponašanje ljudi, danas su neophodna znanja u radu s ljudima. Na seminaru polaznici su se upoznači sa postavkama socijalne psihologije i fenomenima konformizma i grupnih procesa te načinima na koje upravljati socijalnim rizikom i njegovim negativnim posljedicama. Kroz interaktivna predavanja i vježbe, u kojima ću na vlastitoj koži osjetiti fenomene socijalne psihologije, polaznci više nikad neće na isti način gledati socijalni svijet oko sebe. 

 

Seminar: Vještine projektnog financiranja

thb PF31. siječnja 2014.  je održan seminar ”VJEŠTINE PROJEKTNOG FINANCIRANJA”, pod vodstvom gospodina Davora Inđića voditelja i koordinatora EBRD projekata u regiji.

Projektno financiranje, kao nezaobilazna vještina, u razvijenim ekonomijama je epicentar planiranja, strukturiranja, financiranja i implementacije projektnih investicija.
Projektno financiranje u svojoj teoriji, a dokazano u praksi, je osnovni pokretač i temelj investicija u javnom i privatnom sektoru.
Seminar je polaznicima pokazao uvid u bitne karike projektnog financiranja u skladu najbolje međunarodne prakse.
Na seminaru je prezentirano projektno financiranje sa uvidom u najčešće rizike i izazove te se bavi konkretnim slučajevima iz prakse. Sudionici seminara su bili iz vodećih kompanija i banaka kao što su Hypo-Alpe-Adria Bank, Raiffeisen Bank, C.I.O.S., Feedback, HP Produkcija, Ericsson Nikola Tesla, Hrvatska poštanska banka, Istarska kreditna banka Umag, ZB Invest i druge.

 

 

 

Održani seminari u 2013

Seminar: TEHNIKE EVALUACIJE ISPLATIVOSTI INVESTICIJA

thb investicije6. prosinca 2013. organiziran je seminar ” TEHNIKE EVALUACIJE ISPLATIVOSTI INVESTICIJA”. Na seminaru se kreirala kritična razina razumijevanja financija kako bi se kvalitetno moglo procijeniti rezultate poslovanja kompanije.
Polaznici seminara su naučili:
• Izračunati i interpretirati sadašnje i buduće vrijednosti novčanih tokova
• Izračunati i objasniti metodu razdoblja povrata, neto sadašnje vrijednosti, interne stope rentabilnosti, indeksa profitabilnosti i druge indikatore isplativosti investicije
• Razumjeti prednosti i nedostatke pojedine metode
• Odabrati između više investicijskih projekata koji su međusobno isključivi ili se natječu za sredstva iz ograničenog investicijskog budžeta
• Utvrditi relevantne novčane tokove na temelju kojih se donosi odluka o isplativosti projekta
• Razumjeti glavne komponente obrtnog kapitala i potrebe za njegovim aktivnim upravljanjem u kontekstu upravljanja novčanim tokom investicije

Seminar se održao pod vodstvom vrhunskog stručnjaka iz područja financija – profesora Dr. Andreja Grubišića. Prof. Grubišić doktorirao je financije na Business School Lausanne u Švicarskoj na temu ˝Value-based management: Is it embraced in practice˝. Inače ovaj seminar je uspješno održavao po regiji.

 

Održan seminar: KAKO OTKRITI I SPRIJEČITI FINANCIJSKE PRIJEVARE

thb prijevare28.10.2013. održan je seminar ”Kako otkriti i spriječiti financijske prijevare”. Polaznici seminara su stekli znanje iz području otkrivanja i sprečavanja prijevara u poduzeću te se upoznali s vrstama prijevara, najčešćim uzrocima nastanka prijevara, nekim tipičnim karakteristikama počinitelja prijevara te znakovima upozorenja koji upućuju na postojanje prijevara. Na seminaru su se istražili i najčešći načini otkrivanja prijevare, te uloge eksternih revizora u otkrivanju prijevara, odgovornosti menadžmenta, interne revizije i revizijskog odbora u sprečavanju i otkrivanju prijevara. Seminar se održao pod vodstvom dr. sc. Ana Šafran, koja je doktorirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na temu „Uloga revizije u otkrivanju prijevara kao pretpostavka stabilnosti tržišta kapitala”. Dr.sc. Ana Šafran predaje na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa. Autorica je brojnih znanstvenih i stručnih članaka iz područja financijskog izvještavanja i revizije, te je objavila knjigu Financijsko izvještavanje u Europskoj uniji.

 

Održan seminar: SCOPING AND SIZING NEW MARKETS

thb scopingandsizing10. listopada 2013. održan je seminar ” SCOPING AND SIZING NEW MARKETS”. Razumijevanje obujma tržišta i procjenjivanje njegove veličine osnovne su aktivnosti pri razvoju novih proizvoda, međunarodnog marketinga i poduzetništva. Kada lansiramo novi proizvod, ulazimo na nova tržišta i razvijamo nove ideje, razumijevanje obujma i veličine tržišta je imperativ, kako bi se smanjio rizik i povećala mogućnost uspjeha. U nedostatku sistematskog i discipliniranog pristupa u procjenjivanju veličine novih tržišta, menadžerima je potreban set alata za mjerenje rizika aktivnosti. Seminar se održao pod vodstvom dr. John Brancha koji radi kao profesor marketinga i međunarodnog poslovanja na University of Michigan (SAD). Kvaliteta njegovih seminara odraz je bogatog predavačkog i praktičnog iskustva. Vodi edukacije i konzalting u brojnim međunarodnim kompanijama kao što su: British American Tobacco, Mercedes Benz, Oracle, Coca-Cola, Michelin, Ericsson, Nestle, British Telekom i Anheuser-Busch.

 

ODRŽAN SEMINAR: EFFECTIVE CHANGE MANAGEMENT: A multi-disciplinary approach to implementing and managing organizational change

thb effective change24. rujna 2013. održan je seminar ”EFFECTIVE CHANGE MANAGEMENT: A multi-disciplinary approach to implementing and managing organizational change”.
Seminar se održao pod vodstvom profesora dr. Hermanna Lasslebena, sa Sveučilišta Reutlingen, gdje predaje Human Resource Management. Profesor ima bogato iskustvo predavanja na visokim učilištima po svijetu, kao što je Xi’an Polytechnic University, Kina.
Ključ uspješnih projekata su voditelji, tim i način vođenja, pristupanja te ophođenja. Tvrtke su sve više podložne promjenama i kako se razvija tehnologija, mijenja način poslovanja, struktura same organizacije i pristup rješavanja problema prilagođava situaciji, potrebno je biti spreman na dane izazove i znati pristupiti situaciji. Na seminaru se govorilo o tome kako upravljati promjenama te time poboljšati učinkovitost organizacije i odnose među zaposlenicima. Polaznici iz vodećih kompanija kao što su Billa, Cemex Hrvatska, Gold Partner, Njuškalo, Top računovodstveni servisi i Valamar hoteli i ljetivališta su iskoristili ovaj seminar kao priliku za poboljšanje sposobnosti upravljanja timovima i načinu ophođenja u samom timu, kroz promjene koje vode željenom budućem stanju.

VIDEO

 

ODRŽAN SEMINAR: DIGITAL MARKETING Use the opportunities of Social and Mobile Media to achieve your marketing goals

thb digital marketing10. i 11. rujna 2013. održan je seminar ” DIGITAL MARKETING: Use the opportunities of Social and Mobile Media to achieve your marketing goals”, pod vodstvom dr. Dominika Mahra sa Sveučilišta u Maastrichtu, Nizozemska, koji ima višegodišnje iskustvo marketinškog savjetovanja u industrijama nekretnina, automobilskoj industriji, turizmu i osiguranju.

Danas više nego ikad, internetski marketing kupcima nudi – cijeli niz alata, dostupnost raznih informacija, šire mogućnosti, veliki izbor, bolje funkcije i naposljetku manje troškove za samu tvrtku. Obzirom da je broj tvrtki koje se međusobno natječu sve veći, mediji i Internet su od velike važnosti te se koriste u svrhu promoviranja i oglašavanja kako bi se privukao što širi raspon potencijalnih kupaca, ali i zadržalo već postojeće. Seminar je koncipiran na predavanjima, diskusijama, individualnom, ali i grupnom radu te je idealan za svakoga tko želi proširiti svoje znanje i naučiti primjenjive vještine digitalnog marketinga. Strukturirani uvid u marketing novog doba može pomoći, ne samo pri smanjenju troškova, već i kod stvaranja uspješne poslovne strategije.
Na seminaru je poseban naglasak bio i na razvoju mobilne tehnologije koja pruža potpuno nove marketinške mogućnosti te se seminar bazirao na slučajevima raznih kompanija. Pomoću praktičnih studija poslovnih slučajeva polaznici su se upoznali sa s raznim mogućnostima koje su prisutne u digitalnom marketingu, kao i sa njegovim ograničenjima, a imali su ipriliku naučiti kako razviti mobilnu aplikaciju.

 

Održan seminar: METHODS TO BE A MORE EFFECTIVE INSTRUCTOR: THE ART AND SCIENCE OF TEACHING

thb art of teachingZŠEM Poslovna Akademija je 14.5.2013. organizirala seminar ”Methods To Be A More Effective Instructor: The Art and Science of Teaching”

Biti profesor je više od stajanja pred studentima i predavanja. Biti uspješan predavač je i umjetnost i znanost. Fakulteti i studenti su različiti, te se metode nastave stalo mijenjaju. Ovaj seminar je pomogao profesorima da usavrše svoj način predavanja i postanu efikasniji predavači.
Seminar se održao pod vodstvom dr. Daniela Butlera, predstojnika Katedre Thomas Walter tehnologije upravljanja, Auburn University, Alabama.

 

Održan seminar: Product Design, Innovation and Development

thb graphic design smallerZŠEM Poslovna Akademija je organizira 1. i 2. srpnja 2013. seminar ” PRODUCT DESIGN, INNOVATION, AND DEVELOPMENT: Innovative Thinking and Capability Building” pod vodstvom dr.sc. Carlos M. Rodrigueza sa College of Business, Daleware State University, USA. Ovaj seminar će odgovoriti na pitanja kao što su:
• Koja bi trebala biti uloga novih proizvoda u vašem poduzeću?
• Koji je doprinos novih proizvoda u strateškim ciljevima tvrtke?
• Kako mjeriti profitabilnost i uspješnost novih proizvoda?
• Kojim tržištima, proizvodima i tehnologijama bi trebali upravljati i kako ćemo rasporediti resurse za ove aktivnosti?
• Kako dizajnirati nove proizvode i koje mogućnosti su kritične?
• Treba li naš novi proizvod biti usmjereni na tržište i / ili na tehnologiju?
• Koje su najbolje strategije, organizacije NPD timova i čimbenici koji povećavaju njihovu učinkovitost?

Na seminaru su sudjelovali polaznici iz GfK Croatia, Hypo Aple Adra banke, Kraša, Megatrend poslovna rješenja, RASCO i drugih kompanija.

 

Održan seminar: Franchising Business

thb franchisingZŠEM Poslovna Akademija je organizirala 20.5.2013. seminar ”Franchising Business”. Metoda franšiznog poslovanja bilježi ubrzani rast diljem svijeta. Mnogim tvrtkama koje se bave prodajom proizvoda ili usluga upravlja se preko franšiznih mreža. Posljedično tomu, franšizne tvrtke imaju sve veću potrebu za rukovodiocima sa znanjem u području franšiznog poslovanja, a sve je više prilika i za dobivanje vlasništva nad poslovanjem u obliku franšiza. Na seminaru se govorilo o važnim aspektima pokretanja i razvijanja kako franšiznih mreža tako i franšiza unutar tih mreža i aspektima upravljanja takvim franšiznim mrežama i franšizama. Posebna pažnja poklonila se odnosu franšizodavca i franšizoprimca, i kako obje strane doprinose međusobnom uspjehu. Prilike za ostvarivanje profita, pravna pitanja i međunarodni aspekti franšiznog poslovanja također su neke od tema seminara. Tijekom ovog seminara ispitala su se strateška pitanja vezana za franšiziranje sa stajališta franšizodavca. Seminar je održala dr. Marte Ziółkowske s Warsaw School of Economics. Gospođa Ziółkowska se više od 10 godina bavi istraživanjima, te je napisala broje članke i knjige na temu Franšiza.

 

Održan seminar: Power, Influence and Negotiation

thb powerZŠEM Poslovna Akademija organizirala je 13.5.2013. seminar ”Power, Influence and Negotiation: The science of using persuasion to be more effective at work and home?”
Ovaj seminar je dao uvid u osnovne tehnike uvjeravanja, što je od neprocjenjive vrijednosti za svakoga tko pokušava poboljšati svoju učinkovitost i produktivnost. Seminar je pružio alate koji su odmah primjenjivi. Kroz predavanja i vježbe, polaznici su razvijali svoj pregovarački stil i naučili kako privući ljude na svoju stranu.
Seminar se održao pod vodstvom dr. Daniela Butlera, predstojnika Katedre Thomas Walter tehnologije upravljanja, Auburn University, Alabama.

 

Održan seminar: Managing Customer Loyalty

thb mcl.jpgPoslovna akademija Zagrebačke škole ekonomije i managementa je 18. ožujka 2013. organizirala seminar ”Managing Customer Loyalty”, pod vodstvom dr. Thomasa L. Bakera. Na seminaru u Forum Zagrebu su sudjelovali polaznici iz raznih tvrtki kao što su Plodine, Studio moderna TV prodaja, Peta disciplina, B.net, Arena Centar upravljanje, Erste banka, Tisak, Zvijezda, Atlas, Valamar Hoteli i Resort,…  Danas kada se klijentima nude brojne mogućnosti vrlo je važno zadržati i postići lojalnost klijenata. Učinkovito upravljanje tvrtkom ne znači samo zadržati profitabilne klijente, već neprofitabilne klijente ”otpustiti”. Na seminaru polaznici su naučili kako prepoznati i zadržati profitabilne klijente, te kako identificirati one od kojih kompanija nema profita. Polaznici su na ovom interaktivnom seminaru otkrili pokretače lojalnosti klijenata, kako njima upravljati, te kako bolje upravljati svojom ponudim za povećanje profita. Dr. Baker je profesor pri katedri marketinga i voditelj postdiplomskog studija marketinga na Clemson University, South Carolina.

 

Održan seminar Managing Workplace Conflict

thb mwc.jpgPoslovna akademija Zagrebačke škole ekonomije i managementa 11. ožujka 2013. organizirla je seminar ”Managing Workplace Conflict”.
Ovaj specijalizirani interaktivni seminar ponudio je odgovore na pitanja kako naučiti rješavati konflikt na zdrav i koristan način. Učenje kroz praktične primjere i obrasce pomaže da prepoznamo kritične točke i interveniramo kako bi promijenili dinamiku rješavanja problema.
Seminar se održao pod vodstvom prof. dr. Randyja Richardsa, predstojnik katedre managementa na St. Ambrose University, Iowa, koji se akademskoj karijeri posvetio nakon 20 godina praktičnog rada u poslovnom sektoru. Na seminaru su aktivno sudjelovali polaznici iz Kaufland Hrvatska, GlaxoSmithKline, Raiffeisenbak Austria i druge

 

Održan seminar Financije za nefinancijaše

thb financije.jpgPoslovna akademija Zagrebačke škole ekonomije i managementa 12. veljače 2013. je organizirala seminar ”Financije za nefinancijaše”. Na seminaru se govorilo kako kreirati kritičnu razinu razumijevanja financija kako bi se kvalitetno moglo procijeniti rezultate poslovanja kompanije. Konkretno, to znači razumijevanje financijskih termina, procesa i načina na koji se poslovne aktivnosti tvrtke reflektiraju na njen financijski uspjeh – točnije, njenu vrijednost. Seminar se održao pod vodstvom vrhunskog stručnjaka iz područja financija – profesora Dr. Andreja Grubišića. Na seminaru u Forum Zagrebu su sudjelovali polaznici iz vodećih hrvatskih kompanija kao što su: Končar d.d., Unex Media d.o.o., Studio Modernma TV prodaja d.o.o., Gebruder Weiss d.o.o., DM, HP Produkcija d.o.o., Medical Intertrade d.o.o., VIPnet d.o.o., PBZ, Brodogradilište Punat d.o.o., Hurška marine d.o.o., Storm Computers d.o.o.,Cromaris d.d., Ireks Aroma d.o.o., HAKOM, iNovine d.d. i druge.

Održani seminari u 2012

Održan seminar Mobile Innovation and Marketing

Na ZŠEM-u je 25. i 26. rujna održan seminar Mobile Innovation and Marketing kojeg je vodio dr. Dominik Mahr, profesor Strateškog marketinga i Menadžmenta inovacija na Sveučilištu u Maastrichtu te profesor na MBA studiju ZŠEM-a. Polaznici iz Nove TV, Franck-a, Croatie zdravstvenog osiguranja, Banke Kovanice, Ericsson Nikole Tesle i Adonie u dva intenzivna dana obradili su zanimljive teme: popularnost mobilne tehnologije, implementacija mobilne poslovne strategije, istraživanje mobilnog tržišta i primjena  marketinških alata.

 

Održan seminar Unapređenje prodaje

1340185497_unapredenje_prodajeNa Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa od 4. – 7. svibnja održana je In – house edukacija na temu “UNAPREĐENJE PRODAJE” na kojem su prisustvovali zaposlenici tvrtke B1 PLAKATI.

Dr.sc. Olivera Jurković Majić i Mr.sc. Filip Matošić polaznicima su  približili korisne alate i stilove komunikacije. Kroz razne vježbe i međusobnu diskusiju razvijali su svoje pregovaračke vještine i metode upravljanja timom.
Održani seminari u 2011
Vrijeme održavanja
Naziv seminara
Predavač
Jezik
17.03.2011. Conflict Management Randy Richards, St Ambrose University, SAD

English

29.03.2011. Power, Influence and Negotiation Daniel Butler, University of South Carolina, SAD

English

08.04.2011.
 

Sprječavanje sagorijevanja na poslu

Christina Maslach, University of California – Berkeley

English

28.04.2011. Managing Service Interactions Tom Baker, Clemson University, SAD

English

19.05.2011. Developing Leadership Skills Dan Ebener, St Ambrose University, SAD

English

24.05.2011. Building Strong Brands: Strategy, Tactics, Cases Rajeev Batra, University of Michigan Ross School of Business United-Kingdom-flag-24
30.06.2011.
 
Marketing Strategy: The Big Picture
John Branch, University of Michigan, SAD

English

07.-08.07.2011. Valuation and Wealth Creation John A. Helmuth, University of Michigan, SAD United-Kingdom-flag-24
20.-21.09.2011. Marketing With New Media Dominik Mahr, Maastricht University, Netherlands United-Kingdom-flag-24
29.09.2011. Applied Creativity and Inovation Tina Lee Odinsky-Zec, ZŠEM United-Kingdom-flag-24
13.10.2011.
Social Media Marketing: Social Media for Travel and Tourism Businesses
Tracy Tuten, East Carolina University, SAD United-Kingdom-flag-24

 

Održan seminar Marketing with New Media

thb_marketingNa ZŠEM-u je 20. i 21. rujna održan seminar Marketing with New Media kojeg je vodio dr. Dominik Mahr, profesor Strateškog marketinga i Menadžmenta inovacija na Sveučilištu u Maastrichtu te profesor na MBA studiju ZŠEM-a.. Polaznici iz Hrvatske turističke zajednice, PBZ Carda, Nove TV, Paške sirane d.o.o., ZŠEM-a i portala Moj Posao u dva intenzivna dana obradili su zanimljive teme: popularnost alata novih medija, implementacija i upravljanje novim medijima, generacije digitalnih građana i druge.

 

Održan seminar Product Design, Development and Management

thb_product designNa ZŠEM-u je 5. i 6. srpnja održan seminar Product Design, Development and Management: Innovative Thinking and Capability Building, pod vodstvom dr. Carlosa Rodrigueza s Delawere State University, SAD.

Danas je konkurencija jača nego ikad –  kako u takvim uvjetima ponuditi bolji proizvod, bolje osobine, bolje funkcije, veću vrijednost potrošaču? Za uspješan proizvod, potrebno je više od 3 000 ideja!

Ovaj dvodnevni seminar je kroz predavanja, grupne zadatke, diskusiju i obradu poslovnih slučajeva omogućio sudionicima praktično iskustvo u upotrebi metoda dizajna iz marketinškog kuta gledišta te analitičke alate i metode procjene i vrednovanja. Polaznici iz raznih tvrtki: Ericsson Nikola Tesla, Cedevita, Neva, Zvijezda, ErsteBank, Atlas, RBA, PBZ Card, Holcim bili su vrlo zadovoljni seminarom.

Održan seminar Marketing Strategy – The Big Picture

thb_marketing strategyDr. John Branch sa Sveučilišta Michigan na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa 30. lipnja održao je seminar Marketing Strategy – The Big Picture za marketinške profesionalce iz Hrvatske i regije. Na seminaru je obrađeno nekoliko studija slučajeva koje naglašavaju vrijednost proizvoda/usluga za klijenta, a sve kroz novu stratešku paradigmu – The Big Picture. Na seminaru je sudjelovalo više profesionalaca iz različitih tvrtki, a posebno nam je na ZŠEM-u drago vidjeti neke alumni polaznike koji redovito pohađaju kvalitetne programe pod vodstvom dr. Johna Brancha.

 

Održan seminar Building Strong Brands na ZŠEM-u

thb_batraNa Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa 24.05.2011. održan je seminar BUILDING STRONG BRANDS: Strategy, Tactics, Cases na kojem su prisustvovali zaposlenici tvrtki: Zvijezda d.d., Nova TV, Dijamant, Erste&Steiermärkische Bank, GfK Centar za istraživanje tržišta, PBZ Card, Hrvatska pošta, Cedevita d.o.o. i Raiffeisen Consulting d.o.o. Dr. Rajeev Batra (University of Michigan, Ross Business School) polaznicima je približio korisne koncepte za osmišljavanje strategije za jačanje robne marke, te taktike i slučajeve poznatih svjetskih robnih marki.

 

Održan seminar Managing Service Interactions

picresized_th_1304068113_dsc00546Dana 28.04.2011. na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa održan je seminar MANAGING SERVICE INTERACTIONS pod vodstvom dr. Thomas L. Bakera sa Sveučilišta Clemson, gdje predaje Services Marketing. Profesor Baker ima veliko iskustvo u  Executive Education seminarima po Americi i Europi. Između ostalog konzultira i BrainTrust Network, skupinu međunarodnih znanstvenika i stručnjaka koji zajedno rade na rješavanju poslovnih problema. Seminaru su prisustvovali zaposlenici tvrtki kao što su: Ericsson Nikola Tesla d.d., Nova TV, Mercator, Integra Group d.o.o., Colori Tinta d.o.o. i Emerson d.o.o.

Seminar obuhvaća važna pitanja u vezi boljeg razumijevanja zašto dolazi do neuspjeha, kako ih prepoznati te kako se učinkovito oporaviti od neuspjeha. Također se govori o tome kako upravljati interakcijom između kupaca te kako identificirati i upravljati potencijalno problematičnim kupcima.

 

Održano predavanje Sprječavanje sagorijevanja na poslu

thb_sagorjevanjenaposluZagrebačka škola ekonomije i managementa i Nakladnička kuća MATE 8. travnja 2011. organizirale su predavanje “Sprječavanje sagorijevanja na poslu, problem sagorijevanja na poslu kroz šest strategija za poboljšanje Vašeg odnosa s poslom“. Veliko nam je zadovoljstvo što smo na ZŠEM-u organizirali predavanje dr. Christine Maslach, jedne od najvećih stručnjakinja iz područja sagorijevanja na poslu. Dr. Maslach je autorica nekoliko knjiga iz područja odnosa prema poslu, prodekanica Sveučilišta u Berkeleyju, konzultant brojnim tvrtkama. Za svoj rad primila je brojne nagrade („Professor of the Year“, „Distinguished Teaching

Održani seminari u 2010
Vrijeme održavanja
       Naziv seminara    
Predavač
Jezik
17. – 18.3.2010. Motivation when giving raises is not an option Randy Richards, St Ambrose University, SAD

English

15. – 16.4.2010. Applied Creativity and Innovation Tina Lee Odinsky Zec, ZSEM

English

19. – 20.5.2010. Leadership Skills Dan Ebener, St Ambrose University, SAD

English

 8. – 9.6.2010.

Risk Assessment and Internal Control

Nicola Pecchiari, SDA Bocconi, Italy

English

16. – 17.9.2010. International Marketing John Branch, University of Michigan, SAD

English

14.9.2010. Marketing with New Media Dominik Mahr, Antwerpen University

English

27.10.2010.

Effective Change Management

Hermann Lassleben, Reutlingen University

English

30.11.2010.

The Power of Strategic Leadership

Ted Marra

English

 

 

 

Održan seminar How to motivate employees without money

thb_motivatemon_doneNa ZŠEM –u je 17. i 18. 3. vrlo uspješno održan seminar How to motivate employees without money. Ova zanimljiva i aktualna tema privukla je voditelje odjela ljudskih potencijala i druge menadžere iz raznih tvrtki ( RBA, ZABA, PBZ Card, Dukat, Ernst&Yooung, APIS IT, Hypo-Alpe-Adria Bank i druge) koji su kroz diskusije, praktične primjere i razmjenu iskustva dobili nove, svježe ideje za bolje upravljanje svojim timovima. Seminar je vodio dr. Randy Richards sa Sveučilišta St. Ambrose iz SAD-a, koji predaje na MBA studijima na ZŠEM-u i na kraćim Executive Education programima već duži niz godina. Zanimljivo je da je on svoju akademsku karijeru počeo nakon 20-ak godina rada u tvrtkama na menadžerskim pozicijama, što mu daje dodatni kredibilitet u edukaciji profesionalaca.

 

Održan seminar Effective Change Management

thb_effectiveNa ZŠEM-u je u srijedu 27.10.2010. održan seminar Effective Change Management pod vodstvom Dr. Hermanna Lasslebena. Dr. Lassleben predaje na Reutlingen Sveučilištu u Njemačkoj, a ujedno je i naš suradnik na MBA programu. Ova zanimljiva i uvijek aktualna tema privukla je voditelje odjela ljudskih potencijala i menadžere iz velikih tvrtki kao što su Agrokor, FINA, INA, Nova tv i ZIH, koji su kroz interaktivan seminar dobili nova znanja kako efikasno primijeniti različite strategije promjena.

 

Održan seminar Leadership Skills

thb_leaderskills_doneDr. Dan Ebener, predavač na smjeru MBA Management, održao je 19. i 20. svibnja seminar Leadership Skills za menadžere iz Hrvatske pošte, Coca Cola Hrvatska, Auto Zubaka, Banco Popolare Croatia, HBOR-a, Orbica, Salvea i drugih tvrtki. Internacionalna grupa menadžera je uz studije slučaja i kroz praktične zadatke razmijenila iskustva, unaprijedila svoje vještine i stekla korisna znanja koja će im koristiti za učinkovitije obavljanje svakodnevnih radnih zadataka.

 
Održani seminari u 2009

Održan seminar Valuation and Wealth Creation

Na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa 9. lipnja dr. John A. Helmuth održao je seminar Valuation and Wealth Creation. Dr. Helmuth je profesor financija i dekan Škole za management na Sveučilištu Michigan-Flint, iskusan predavač koji na inovativan i zanimljiv način spaja svoje bogato akademsko i praktično iskustvo stečeno kroz godine rada na raznim vrstama poslovnog consultinga u javnom i privatnom sektoru. Autor je brojnih akademskih članaka na temu korporativnih financija, tržišne efikasnosti i regulacija. Ovaj specijalizirani seminar ponudio je polaznicima pregled raznih evaluacijskih metoda i njihovih praktičnih primjena, npr. ocjene dionica, obveznica, fondova te evaluaciju vrijednosti kompanija uz primjenu fundamenata modernih financija. Mala grupa polaznika aktivno je pratila program, a polaznici iz poslovnog sektora su posebno pohvalili studente ZŠEM-a koji su svojim znanjem i spremnošću na rad ravnopravno sudjelovali u seminaru.
 

Seminar Risk Management in Agribusiness

U organizaciji Zagrebačke škole ekonomije i managementa u petak 5. lipnja održan je zajednički seminar dr.sc. Mirande Meuwissen, profesorice s Instituta za upravljanje rizikom u poljoprivredi Sveučilišta Wageningen u Nizozemskoj i dr.sc. Marija Njavre, profesora s Agronomskog fakulteta u Zagrebu. Polaznici su kroz predavanje i primjere iz prakse stekli nova znanja o analizi i upravljanju rizikom, recall osiguranju, europskim regulativama te tehničkim i institucionalnim inovacijama u području upravljanja rizikom.
 

EU Structural funds in action

U suradnji Zagrebačke škole ekonomije i managementa i Euroconsultantsa, poduzeća koje sudjeluje u razvitku tehnološke infrastrukture i fondova u zemljama centralne i istočne Europe, u utorak 26. svibnja organiziran je seminar pod vodstvom izvršnih direktora poduzeća dr. Parisa Kokorotsikosa i mr.sc.Georga Kokkasa. Predavači su predstavili nove instrumenate financiranja, razne operativne programe te se posebno zadržali na vrlo aktualnoj problematici pristupa Hrvatske Europskoj Uniji u pogledu korištenja IPA programa.
 

Održan seminar Leadership Skills

Na školi je u utorak 12. svibnja održan seminar Leadership Skills. Seminar je vodio dr. Dan R. Ebener sa Sveučilišta St. Ambrose, a sudjelovali su zaposlenici Coca Cola Hrvatske, Ericsson Nikole Tesle, Zvijezde d.o.o., HBOR-a, Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja i drugih tvrtki. Uz dinamičan rad, praktične primjere i diskusiju polaznici su naučili nove vještine upravljanja i razmijenili korisna iskustva.
 

Održan seminar Continuous Auditing

Na ZŠEM-u je 5. veljače održan seminar Continuous Auditing: hype or hope for the future of business reporting? Predavač na ovom seminaru je bio dr. Richard Dull s američkog Sveučlišta Clemson. Na seminaru su sudjelovali voditelji odjela revizije FINE, Erste Bank, HBOR-a, Ministarstva financija, ZABA-e, Coca-Cola HBC te zaposlenici revizorskih tvrtki. Posebno je bilo govora o novim tehnologijama i smjernicama u modernom financijskom izvješćivanju, kao što je XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
 

Seminar Distribution and Logistics Management

Na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa  20. lipnja se održao seminar Distribution and Logistics Management, na kojem je predavač bio dr. Paul R. Murphy, inače profesor na John Carroll University’s Boler School of Business. Dr. Paul R. Murphy je svjetski stručnjak u području marketinga, logistike i lanca nabave u poduzećima, objavio je više od stotinu stručnih članaka u akademskim časopisima  i koautor je knjiga «International Logistics» i «Contemporary Logistics». 
 
Seminar je bio osmišljen za sve one koji rade u sektoru nabave i logistike i žele pretvoriti iste operacije u stratešku i konkurentnu prednost, a ne shvaćati ih kao što je praksa bila dosad – kao nužno zlo. Polaznici seminara su dobili informacije i primjere kako distribucija i logistika utječu na efikasnost samog poduzeća i kako mogu  pomoći pri zadovoljavanju kupca. 
Po završetku seminara moći će primijeniti stečena znanja u formuliranju planova koji maksimiziraju doprinos logistike i nabave u skladu s ciljevima tvrtke. Seminar je pohađala internacionalna grupa od 20 polaznika iz raznih tvrtki poput T-Mobilea, HT-a, Agrokora, TDR-a, Ericssona Nikole Tesle, Lafarge BFC Beočin i raznih drugih. Priznanje profesora dr. Paula R. Murphyja kao vrsnog predavača možemo prepoznati u činjenici da je svrstan u najpriznatije američke profesore u nekoliko izdanja «Who’s Who Among America’s Teachers.»
 

Seminar Sport, Tourism and Economic Development

Profesor Mark.S. Rosentraub sa Državnog sveučilišta iz Clevelanda 3. srpnja je održao seminar Sport, Tourism and Economic Development: public-private partnership for regional growth. Ovaj program cjeloživotnog obrazovanja je podržao i Sektor za javno-privatno partnerstvo Agencije za promicanje izvoza i ulaganja. Polaznici iz građevinskih tvrtki, banaka, javne uprave i predstavnici turističkih zajednica upoznali su se s modelima i primjerima gradova iz cijelog svijeta (Los Angeles, San Diego, Barcelona) koji su iskoristili popularnost sporta kako bi unaprijedili turizam i povećali ekonomski razvoj grada i regije.
Održani seminari u 2008

Principles of Fraud Audit and Prevention

Profesor Nicola Pecchiari održao je 4. studenog 2008. seminar Principles of Fraud Audit and Prevention: how to reveal and prevent frauds in accounting? Na seminaru su sudjelovali zaposlenici iz RBA, PBZ-a, Erste&Steiermarkische Bank, HEP-a, Atlantic grupe, PriceWaterHouse, Fima vrijednosnica i drugih revizijskih tvrtki. Profesor Pecchiari je stalni profesor na katedri za računovodstvo pri Sveučilištu Bocconi, gostujući profesor na MBA programima ZŠEM-a te ovlašteni revizor i član International Association of Certified Fraud Examiners. U sklopu ovog programa obrađene su teme institucija za zaštitu od prijevara, međunarodnih standarda, internih i eksternih sistema kontrole itd,. a posebna je pozornost dana studijama slučaja, od čega izdvajamo Parmalat: The Fall od Dairy Giant. Polaznici su dobili veliku količinu materijala i referenci koje mogu koristiti u budućem radu te knjigu Pojmovi i metode revizije.

ZŠEM Poslovna akademija d.o.o. 12. rujna 2017. godine u Splitu organizira seminar "MANAGING SELLING TEAMS“ pod vodstvom mr. sc. Bob Policha, P&G. Mr. sc. Bob Polich radio je 34 godine za Procter & Gamble na pozicijama regionalnog direktora prodaje, izvršnog direktora maloprodaje, Category Managera te je bio i član tima za intervjue i zapošljavanje na P&G učilištu. Vodio je prodajne timove prilikom lansiranja proizvoda poput: Pringles, Always, Gillette, Pampers, Head&Shoulders, Pantene i mnogih drugih.

Cilj ovog seminara je razumijeti koncept USLUŽNOG VOĐENJA i primijeniti ga na upravljanje prodajnim timovima. Naučit ćete kako voditi druge, motivirati ih prema uspjehu te shvatiti važnost značenja top behavior. Također, naučit ćete važnost pravovremenog komuniciranja, postavljanja prioriteta, utjecanja na individualne timske snage te u čemu se krije važnost odvajanja vremena za upoznavanje svog tima.

Što čini dobrog prodajnog managera? Jeste li rođeni ovakvi ili to može biti Vaša stečena vještina? Postaju li timovi efikasniji ukoliko su članovi i međusobni prijatelji? Seminar će dati odgovore na ova i brojna druga pitanja kroz različite case-studije, videe, igranje uloga, grupne vježbe te grupnu diskusiju tijekom cijelog seminara.

POLAZNICI ĆE NAUČITI:

• Na što treba obratiti pozornost prilikom pregledavanja životopisa, kako efektivno intervjuirati kandidate i kako pročitati neverbalne znakove prilikom razgovora uživo
• Što je ključ za uspješno upravljanje prodajnim timovima
• Važnost programa individualnog prepoznavanja (treninzi i mentorstvo)
• Važnost osobnog vodstva koje uključuje vođenje i upravljanje

Više informacija možete dobiti:
http://www.zsem.hr/hr/business-academy/otvoreni-seminari/seminar-managing-selling-teams-split/

Online prijave:
http://www.zsem.hr/hr/akademija-online-prijava/
... više..manje..

Seminar: Managing selling teams - Split

September 12, 2017, 9:00am - September 12, 2017, 9:30am

ZŠEM Poslovna akademija d.o.o. 12. rujna 2017. godine u Splitu organizira seminar "MANAGING SELLING...

View on Facebook

Share This

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close