Select Page
dr. sc. Andrej Grubišić 2007. godine obranio je doktorsku disertaciju iz područja financija na Poslovnoj školi Lausanne u Švicarskoj. Magistrirao je na temu financija 2003. godine na Sveučilištu Webster, St. Louis, SAD. Započeo je graditi svoju karijeru 2002. godine u SAD-u kao financijski procjenitelj u tvrtci Sodexho Inc. Od 2003. do 2007. godine radio je u Hrvatskom Telekomu kao pomoćnik ureda glavnog financijskog upravitelja te kasnije u odjelu za strateško planiranje za sve članove T – HT grupacije. Tijekom 2007. godine, dr. Grubišić je u suradnji s drugim članovima osnovao fond menadžmentske tvrtke Platinum Invest, gdje je bio član odbora sve do 2008. godine, kada je prodao svoj dionički ulog i postao načelnik korporacijskih financija za Erste grupaciju. Početkom 2010. godine, osnovao je investicijski bankovni butik – GRUBISIC & Partners korporacijske financije. Tijekom 11 godina predaje financijske kolegije pri Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa, na dodiplomskoj i MBA razini. Osim navedenog, Andrej je podučavao u više od 20 prilagođenih kućnih financijskih programa za potrebe glavnih tvrtki koje posluju na hrvatskom tržištu. Počevši od 2016. godine, Andrej će ostvariti poziciju gostujućeg profesora financija pri Poslovnoj školi Toulouse u Francuskoj.
mr. sc. Gordi Sušić magistrirao je na Londonskoj školi ekonomije (London School of Economics) iz područja ekonomije i financija. Također je završio i dvogodišnji diplomski program iz ekonomije na Srednjoeuropskom sveučilištu (Central European University), od čega prvu godinu magisterija završava na Sveučilištu u Essexu (University of Essex). Po uspješnom okončanju drugog diplomskoga studija (M.Sc. in Finance and Economics) zapošljava se u Hrvatskoj narodnoj banci. Godine 2005. postavljen je za direktora Direkcije za istraživanja HNB-a, koju vodi i danas. Sudjelovao je u radu dva pregovaračka tima s ciljem utvrđivanja stupnja usuglašenosti pozitivnih zakonskih propisa Republike Hrvatske sa zajedničkom pravnom stečevinom EU-a za poglavlja Sloboda kretanja kapitala te Ekonomska i monetarna unija. Kao predavač na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa drži predavanja i vježbe iz kolegija Makroekonomija i Međunarodna ekonomija na dodiplomskome studiju.
dr. sc. Ivan Šverko doktorirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2006. godine, a poslijediplomski studij završio je na Sveučilištu Kentucky u Lexingtonu. Član je uprave Croatia bank d.d. Od 2005. godine redovno predaje na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa na kolegiju Novac i bankarstvo na stručnom studiju te kolegij Upravljanje rizicima financijskih institucija na MBA Programu. Autor je niza znanstvenih radova s područja bankarstva i financija te koautor knjige „Novac, bankarstvo i financijska tržišta“, za koju je 2006. godine primio nagradu „Mijo Mirković“.
dr. sc. Jakša Cvitanić završio je postdoktorski studij na Sveučilištu Minnesota od 1993. do 1994. godine, i bio je predavač na Sveučilištu Columbia od 1992. do 1999. godine Nakon što se zadržao na Sveučilištu Južna Kalifornija kao profesor matematike i ekonomije, pridružio se tvrtci Caltech 2005. godine Između 2009. i 2012. godine, Cvitanić je bio član srodnog programa Fakulteta pri Ecole des Hautes Etudes Commerciales du Nord (EDHEC) Instituta za procjenu rizika u Nici, Francuska. Profesor Cvitanić se bavi matematičkim financijama, financijskim inženjeringom i financijskom ekonomijom. Njegova trenutna istraživanja fokusiraju se na karakterizaciju optimalnih ugovora za menadžere koji su unajmljeni kako bi upravljali rizikom, kao i dizajnirali upitnike putem kojih se olakšava jasnije i istinitije izražavanje mišljenja, kao i rangira razina ekspertize ispitanika. Dr. sc. Cvitanić radio je na području teorijske analize za rješavanje problema kod optimalnog portfelja i prilikom rješavanja problema cijena na financijskim tržištima s izraženim nadmetanjem; područje teorije za optimalne modele ugovaranja kod kontinuirano – vremenskih modela s aplikacijama za optimalnu kompenzaciju za menadžere i izvršitelje portfelja, kao i na istraživanjima o formiranju cijena na financijskim tržištima zasićenim trgovcima koji odstupaju u smislu preferencije rizika i drugih karakteristika.
dr. sc. Mato Njavro doktorirao je financije na Sveučilištu St. Gallen u Švicarskoj. Predavač je na katedri za financije Zagrebačke škole ekonomije i managementa, gdje predaje predmete Poslovne financije na dodiplomskom studiju. Diplomirao je poslovnu administraciju i međunarodnu ekonomiju na Sveučilištu Bocconi u Milanu, gdje je također magistrirao poslovne financije. Prije nego što je upisao doktorat na Sveučilištu St. Gallen, Mato je radio u Londonu za Lehman Brothers i Nomuru, u sektoru investicijskog bankarstva. Područje njegovog znanstvenog i stručnog interesa su korporativne financije, financijska tržišta i hedge fondovi. Mato je gost predavač na Sveučilištu St. Gallen te je akademski direktor međunarodne konferencije o tržištima kapitala „How to Invest in the Age of Turbulence” koja se jednom godišnje održava na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa.
dr. sc. Petra Posedel doktorirala je 2007. godine statistiku na Institutu za kvantitativne metode Sveučilišta „Luigi Bocconi“, Milano, Italija, obranivši disertaciju „Inferencija za klasu modela stohastičke volatilnosti sa skokovima: metoda martingalnih procjeniteljskih funkcija”. Magistrirala je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu na temu „Svojstva i procjena GARCH modela“. Na ZŠEM-u radi kao profesor visoke škole na Katedri za matematiku i statistiku i to na kolegijima diplomskog studija Uvod u financijsku ekonometriju, Primijenjena ekonometrija, te Kvantitativne metode za managere. Prije dolaska na ZŠEM radila je kao viši asistent iz Matematike i Ekonometrije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Objavila je znanstvene radove u više svjetskih časopisa iz područja matematičke statistike, kvantitativnih financija i ekonomije, te boravila na nekoliko institucija u inozemstvu kao gost istraživač (Bocconi University, Italija, School of Economics and Management and CREATES, Aarhus University, Aarhus, Danska, Technische Universität Wien, Institute for Mathematical Methods in Economics, Financial and Actuarial Mathematics, Beč, Austrija, California Institute of Technology, Pasadena, SAD). U siječnju 2013. godine održala je u Zagrebu interni seminar za Konzum d.d. na temu ekonometrijskog modeliranja potražnje. Zajedno s dr. sc. Kristinom Šorić držala je predavanja iz kolegija „Matematičke metode za upravljanje financijskom imovinom” na Ekonomskom fakultetu Zagreb. Također, 28. 3. 2015. u Beogradu je održala seminar „Upravljanje finansijskom imovinom uz pomoć Excel-a“ zajedno s dr. sc. Kristinom Šorić u okviru ZŠEM Poslovne akademije.
mr. sc. Vuk Vuković magistrirao je znanosti sa Londonske škole ekonomije te radi kao asistent predavač i istraživač na Odsjeku za ekonomiju na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa, gdje predaje Political Economy, Osnove ekonomije, te Međunarodnu ekonomiju. Tijekom studija bio je na ljetnim školama na Berkeleyu i Harvardu. Bio je gostujući istraživač na Sveučilištu u Cambridgeu, Clare College tijekom ljeta 2013. godine. Prije ZSEM-a radio je u Londonu za British Chambers of Commerce. Vanjski je istraživač na Adam Smith Institutu u Londonu, periodično piše brojne članke i tekstove za strane i domaće institute i novine (kao što su Adam Smith Institut, Institute of Economic Affairs, Centre for Policy Studies, Banka magazin, Lider, Poslovni dnevnik itd.), i radi na brojnim nadolazećim publikacijama. Njegova su područja interesa politička ekonomija, institucionalna ekonomija te poslovni ciklusi.
dr. sc. Carlos M. Rodriguez doktorirao je i magistrirao na Državnom sveučilištu Pennsylvania, SAD, na području marketinga i kvantitativne analize. MBA program je završio na School of Business Administration, ESAN, Lima, Peru. Predaje kolegij Marketing na Odjelu za menadžment na Državnom sveučilištu Delaware, SAD. Područja interesa njegovoga znanstveno-istraživačkog rada su marketing odnosa, inovacije u razvoju novih proizvoda, međunarodni marketing i istraživanje tržišta. Dr. Rodriguez drži brojne seminare u Meksiku, Peruu, Brazilu, Hrvatskoj, Costa Rici, Belgiji, Francuskoj, Nizozemskoj, Španjolskoj i SAD-u. Njegovi istraživački interesi su iz područja dizajna i razvoja novih proizvoda, strateška udruženja, međunarodni procesi i strategije ulaska na tržište, kroskulturalni i strateški marketinški menadžment, marketing odnosa i suradnje, istraživanje tržišta, kao i poslovne operacije.
dr. sc. Dominik Mahr docent je na Odsjeku za marketing i SCM na Sveučilištu Maastricht, Nizozemska. Doktorirao je na temu „Klijent kao doprinos znanju tijekom procesa inovacija“ na Sveučilištu Antwerp, Belgija. Njegovo istraživanje temelji se na činjenici na koji način tvrtke dodatno stvaraju znanja, u skladu s njihovim vanjskim okruženjem, osobito klijentima, za potrebe razvoja novih proizvoda i usluga. Njegova istraživačka područja sjedinjuju područja poput inovacijskog menadžmenta, menadžmenta usluga, stvaranja znanja, iskoristivosti informacija, kao i novih komunikacijskih tehnologija.
dr. sc. Hrvoje Maljak doktorirao je na Leeds Metropolitan University. Dr. sc. Maljak radi kao predavač na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa, gdje drži predmete „Principles of Marketing” i „Marketing Management”. Hrvoje Maljak danas radi na poziciji rukovoditelja prodaje HRT-a. Poslovno iskustvo stjecao je radeći u marketingu poduzeća Panonska pivovara (današnji Carlsberg), Podravka d.d. i PIK Vrbovec kao dio koncerna Agrokor. Diplomirao je marketing na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu te doktorirao na Leeds Metropolitan University. Glavni mu je interes redefiniranje procesa marketinga unutar organizacijske strukture i naglasak na Marketing efikasnosti i efektivnosti, čineći marketing uspješnim uz istu ili manju iskoristivost postojećeg marketing budžeta. Tijekom doktorskog studija razvio je model MOP „Marketing Optimization Proces“, koji u svojoj konačnici daje jasnu kontrolu nad optimiziranjem marketing procesa, kao i ulaganja u marketing.
dr. sc. John Branch doktorirao je na Sveučilištu Cambridge u Engleskoj. Trenutno radi kao predavač Strategije marketinga na preddiplomskom studiju, MBA-u i na seminarima cjeloživotnog obrazovanja na Stephen M. Ross School of Business na Sveučilištu Michigan u SAD-u. Također aktivno vodi radionicu na William Davidson Institutu koja je usmjerena na tranzicijska gospodarstva. Dr. Branch je započeo svoju akademsku karijeru kao profesor na Katedri za marketing na École Supérieure de Commerce de Rennes u Francuskoj. Bio je gostujući predavač na više od 40 poslovnih škola širom svijeta, uključujući Rotterdam School of Management u Nizozemskoj, Sveučilište Ljubljana u Sloveniji, ESAN u Peruu, te mnogim drugim. Predavao je na programima Executive Education za British American Tobacco, Coca-Colu, Nestlé, Cargill, Michelin i British Telecom.
doc. dr. sc. Maja Martinović doktorirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Profesorica je na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa, gdje od 2004. godine predaje predmete iz područja marketinga na stručnom i MBA studiju. Od 2007. godine pročelnica je Katedre za marketing i komunikacije te prodekanica Diplomske škole na ZŠEM-u. Kao nositelj kolegija Going to Market predavala je na MBA studiju Barcelona Management Instituta (BMI) te predaje na MBA studiju Sarajevo Graduate Business School u suradnji sa University of Delaware i Texas A&M University-Commerce na kolegiju Marketing Management. Godine 2012. objavila je knjigu „Marketing u Hrvatskoj – 55 poslovnih slučajeva“, a 2014. godine objavila je udžbenik „Upravljanje marketingom“, 14. izdanje, zajedno s najvećim svjetskim autoritetom u području marketinga, Philipom Kotlerom i vodećim stručnjakom za upravljanje markama, Kevinom Laneom Kellerom. Redovito sudjeluje i izlaže radove na međunarodnim konferencijama i stručnim skupovima. Prof. Martinović je održala veliki broj internih edukacija brojnim hrvatskim gospodarstvenicima. Svake godine izlaže radove iz područja upravljanja kvalitetom na konferencijama na Sveučilištu Harvard, gdje je ove godine i u Programskom odboru konferencije. Izvršna je dopredsjednica Udruge poslodavaca u obrazovanju u Hrvatskoj udruzi poslodavaca. Godine 2005. završila je International Faculty Development Program na IESE Business School – Universidad de Navarra.
dr. sc. Olivera Jurković – Majić doktorirala je na Sveučilištu u Zagrebu 2010. godine na temu: Politika međunarodne trgovine i konfliktnost nacionalnih interesa. Predaje na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa. Diplomirala je politologiju 1984. godine na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. 1986. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Pedagogijske znanosti, završila je pedagoško-psihološku grupu predmeta. 1996. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završila je sveučilišni poslijediplomski stručni studij „Marketing u međunarodnoj razmjeni“. 2007. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završila je poslijediplomski znanstveni studij iz Poslovne ekonomije, smjer „Marketing“. 2010. godine obranila je doktorsku disertaciju pod naslovom „Politika međunarodne trgovine i konfliktnost nacionalnih interesa“. Redovito izlaže svoje radove na međunarodnim znanstvenim i stručnim konferencijama, a usavršavala se i u SAD-u – Državno sveučilište Cleveland. Od samog početka rada ZŠEM-a predaje na stručnom i diplomskom studiju. 1995. godine objavila je knjigu „Poslovne komunikacije“, 2004. godine izašlo je drugo izdanje iste knjige, a 2008. godine je objavila knjigu „Pisane poslovne komunikacije u turizmu“.
dr. sc. Thomas Baker doktorirao je na Državnom sveučilištu Floride 1990. godine. Od 2006. godine radi kao profesor marketinga na Sveučilištu Clemson, SAD. Prije toga bio je profesor na Sveučilištu North Carolina Wilmington i na Sveučilištu Akron. Istraživanja dr. Bakera tiskana su u nizu časopisa, uključivši Journal of Marketing, Journal of Retailing, Journal of the Academy of Marketing Science, Journal of Business Research i Journal of Personal Selling and Sales Management. Područje interesa i istraživanja mu je prvenstveno marketing usluga, društvena odgovornost korporacija i mjerenje učinkovitosti marketinga. Dr. Baker je od 2007. godine i predsjedatelj i izabrani predsjednik Society for Marketing Advances.
doc. dr. sc. Borna Jalšenjak doktorsku disertaciju iz filozofije i menadžmenta je obranio na Hrvatskim studijima, Sveučilište u Zagrebu. Bio je pozvani nastavnik/istraživač na St. Ambrose University – College of Business (SAD) na programu Master of Organizational Leadership (MOL), te se usavršavao i na poslovnoj školi IESE (Španjolska). Na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa redovito predaje kolegije: Vodstvo, Poslovna etika i korporacijska društvena odgovornost, te Uvod u filozofiju. Područje interesa obuhvaća poslovnu etiku i društvenu odgovornost, te preklapanje između menadžmenta (teorije motivacije) i filozofije (filozofske antropologije).
dr. sc. Dino Ivan Dogan doktorsku disertaciju „Strateški management logistike“ obranio je 1993. godine na Ekonomskom fakultetu u Stuttgartu. Godine 1993. započinje karijeru u industriji, prvo kao referent, a zatim kao voditelj odjela za logističke sustave u njemačkoj podružnici telekomunikacijske tvrtke Alcatel. Od 1995. godine vodi odjel strateškog controllinga i organizacije. Od 1997. godine radi u Alcatelovoj središnjici u Parizu kao projektni rukovoditelj za implementaciju SAP-a u financijama. 1999. godine vraća se u Njemačku na poziciju voditelja controllinga i logistike Alcatelove divizije Usluge telekomunikacijskih mreža za Njemačku, srednju i istočnu Europu. 2002. godine preuzima vodstvo te divizije. Godine 2003. dolazi u Hrvatsku na poziciju glavnog direktora za Financije i člana Uprave tvrtke Vipnet d.o.o. Od 1. 4. 2011. radi na poziciji glavnog direktora za Financije i člana Uprave tvrtke Hrvatski Telekom.
dr. sc. George J. Siedel fokusira se na pravna pitanja koja su u vezi s međunarodnim poslovnim pravom, pregovorima i rješavanjem sporova. Njegov rad uključuje rješavanje problema u međunarodnom kontekstu, dogovaranje poslovanja u uvjetima visokog/niskog rizika, utjecaj parnica na velike korporacije kao i utjecaj otkrića u domeni elektroničkih komunikacija. Profesor Siedel je radio na Vrhovnom sudu SAD-a u Michiganu, Ohio i na Floridi. Nakon stečene diplome na pravnom fakultetu, radio je kao tužitelj. Također je radio i kao član uprave nekoliko kompanija i docent Poslovne škole Sveučilišta Michigan. Centar za međunarodnu poslovnu edukaciju i istraživanje izabrao je profesora Siedela za dodjelu svoje Godišnje međunarodne nagrade. Profesor Siedel bio je gostujući predavač Poslovnog prava na Sveučilištu Stanford, Sveučilištu Harvard i Sveučilištu Sydney. Izabran je i za gostujućeg docenta na Sveučilištu Cambridge, kao i doživotnog člana Michigan State Bar fondacije.
dr. sc. Goran Oblaković doktorirao je na Odjelu za management, Sveučilište St. Gallen, Švicarska, obranivši disertaciju „Risk Management at the Strategic and Operational Levels of Swiss Banks: Current Status and the Lessons Learned from the Subprime Crisis”. Magistirao je na Sveučilištu Indiana, SAD, iz područja strateških financija i poslovne administracije (MBA), gdje je također i diplomirao poslovnu administraciju. Na ZŠEM-u radi na Katedri za management i predaje kolegije Managementa i Poduzetništva. Područja znanstvenog i stručnog interesa su mu poduzetništvo, upravljanje rizicima, menadžment i bankarstvo. Prije nego što je upisao doktorat na Sveučilištu St. Gallen, radio je u SAD-u i Europi za Target Corp., FedEx, Sveučilište Indiana, Ujedinjene narode, i nekoliko startupa.
Ivija Bernatović, MBA je 2014. godine upisala doktorski studij na Sveučilištu u Ljubljani, Ekonomski fakultet iz područja poduzetništvo gdje povezuje design thinking i obiteljska poslovanja. MBA titulu je stekla 2011. godine na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa. Zaposlena je na Katedri za Management Zagrebačke škole ekonomije i managementa, trenutno na poziciji višeg predavača poduzetništva i managementa. Usavršavala se kroz studijske boravke na partnerskom sveučilištu John Carroll, SAD i Sveučilištu St. Ambrose, SAD. Prošla je dodatne edukacije i simulacije iz područja managementa, poduzetništva, te iz upravljanja akreditacijama i kvalitetom u Parizu, Francuska, zatim u Houstonu i Dallasu, Teksas, New Orleansu te Phoenixu, SAD. Alumni je EFER (European Forum for Entrepreneurial Research) organizacije, koja okuplja predavače poduzetništva iz cijeloga svijeta, gdje je pohađala edukaciju u Istanbulu, Turska. Gospođa Bernatović je koordinator diplomskog General MBA studija na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa. Sudjelovala je na izradi projekta Take 10 ‒ “social entreneurship” pri Europskoj komisiji, te projektu Invest for the future i mentorstvu na 4th Startup Weekend. 2014. godine izabrana je u Conference Committee na Sveučilištu Harvard, a 2015. izabrana u 25 doktorskih studenata iz cijeloga svijeta, na Babson Doctoral Consortiumu. Autorica je znanstvenih članaka, stručnih radova, te članaka u Lideru i Poslovnom dnevniku. Redaktorica je knjiga iz područja managementa i poduzetništva.
dr. sc. Kristina Šorić doktorirala je na Odjelu za teorijsku i primijenjenu matematiku, Sveučilište u Padovi, Italija, obranivši disertaciju Egzaktni algoritmi i heuristike za problem rasporeda poslova na jednom stroju. Magistrirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na temu „Teorija optimalnog upravljanja s primjenom na linearne diskretne ekonomske modele”. Diplomirala je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Matematičkom odsjeku, na smjeru Matematička informatika i statistika, profil diplomirani inženjer matematike. U razdoblju 15. 5. 1990. – 29. 2. 2012. radila je na Ekonomskom fakultetu Zagreb na Katedri za matematiku (od toga osam godina kao pročelnica), a od 1. 3. 2012. radi na Zagrebačkoj školi ekonomije i management kao profesor visoke škole na Katedri za management. Područja znanstvenog i stručnog interesa su joj operacijska istraživanja, posebno heuristike i metaheuristike za probleme rasporeda u proizvodnji, kao i metode za upravljanje lancima opskrbe. Bila je voditeljica dva znanstvena projekta financirana od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (Algoritmi i heuristike za probleme rasporeda, Algoritmi, heruistike i metaheuristike za probleme rasporeda). Pored toga, od 2000. do 2004. obavljala je dužnost predsjednice Hrvatskog društva za operacijska istraživanja, a trenutno je voditeljica Inženjerske sekcije Hrvatskog matematičkog društva. Objavila je znanstvene radove u više svjetskih časopisa iz područja operacijskih istraživanja i optimizacije, te boravila na nekoliko institucija u inozemstvu kao gost i gost predavač (Sveučilište Udine, Italy, Departamento de Engenharia e Gestao, Instituto Superior Tecnico, Lisbon, Portugal, Information and Operations Management Department, Marshall School of Business, USC, Los Angeles, SAD). U siječnju 2013. održala je u Zagrebu in-house seminar za Konzum d.d. na temu modela i metoda za upravljanje lancem opskrbe, a između ostalog, držala je in – house edukacije i za Podravku d.d., Bambi a.d. (Srbija), te otvorene seminare u Zagrebu, Sarajevu i Beogradu na temu upravljanja zalihama i lancem opskrbe općenito.
dr. sc. Mario Silić doktorirao je 2015. na Sveučilištu St. Gallen, smjer Menadžment ‒ Poslovne inovacije. Dr. sc. Silić ima 17 godina profesionalnog iskustva na različitim višim menadžerskim pozicijama. Radio je za niz međunarodnih korporacija kao što su Hewlett Packard, Epson, Renault i Western Union. Trenutno radi za kompaniju Western Union kao viši menadžer za razvoj mreže odgovaran za 11 zemalja. Magistrirao je telekomunikacije i kompjutorske mreže na fakultetu informatike na sveučilištu Claude Bernard Lyon I, Francuska. Diplomirao je informatiku, specijalizacija mreže, na sveučilištu Claude Bernard Lyon I, Francuska, a 2009. godine stekao je i MBA titulu. Područja znanstvenog interesa su mu informacijska sigurnost, društvene mreže, Open Source software te mobilne komunikacije. Objavio je radove u priznatim međunarodnim časopisima i konferencijama. Radio je kao konzultant za niz renomiranih kompanija kao što su Audi, Ericsson, Alcatel, Kaufland, HP te održao preko 50 seminara u financijskoj i IT industriji.
dr. sc. Siniša Krajnović doktorirao je 2007. godine na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Poslijediplomske studije poslovnog upravljanja završio je 1996. na Sveučilištu u Zagrebu, te 2002. godine na Sveučilištu u Cranfieldu, UK. Od 1994. godine zaposlen je u kompaniji Ericsson / Ericsson Nikola Tesla. Ima više od deset godina menadžerskog iskustva u Hrvatskoj i inozemstvu. Od 2000. do 2003. godine živi i radi u Irskoj, gdje obavlja dužnosti direktora Ericssonovog istraživačko-razvojnog centra u Dublinu, te zatim direktora ljudskih potencijala. Od 2004. do 2007. godine član je menadžment tima kompanije Ericsson Nikola Tesla. Od 2007. do 2010. godine živi i radi u Japanu, gdje obavlja dužnosti potpredsjednika kompanije Ericsson Japan i Ericssonove poslovne jedinice Sjeveroistočna Azija. Od 2010. do 2011. godine potpredsjednik je kompanije Ericsson Mađarska i glavni direktor Ericssonovog istraživačko-razvojnog centra u Budimpešti. Od ljeta 2011. odlazi iz Budimpešte u Stockholm, gdje je, kao jedan od potpredsjednika kompanije Ericsson, odgovoran za desetak istraživačko-razvojnih centara širom svijeta i oko 5000 visoko obrazovanih stručnjaka. Od 2004. godine suradnik je Zagrebačke škole ekonomije i managementa. Suosnivač je i prvi predsjednik (2004. – 2008.) Udruge za projekt menadžment, PMI ogranak Zagreb, Hrvatska. Udruga je hrvatski ogranak vodeće globalne organizacije iz područja upravljanja projektima.
mr. sc. Tina Lee Odinsky – Zec rođena je i odrasla u New Jerseyju u SAD-u. Diplomirala je upravljanje hotelima i odmorištima na Rochesterskom institutu za tehnologiju u Rochesteru u New Yorku i magistrirala upravljanje uslugama i međunarodno poslovanje. Između diploma uspješno je promijenila karijeru prešavši sa sportskih događaja i gostoprimstva na međunarodni sportski marketing. Za potrebe magistarskog rada radila je za sportsku televiziju u Taipeiju u Tajvanu. Zbog njene sklonosti avanturizmu i stručnosti u marketingu, RIT je dovodi, kako bi im pomogla lansirati njihov prvi prekomorski preddiplomski studij u Dubrovniku, u Hrvatsku 1997. godine, gdje ostaje kao učitelj i administrator do 2004. godine, kada dobiva svoje drugo dijete. Nastavila je svoju karijeru na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa podučavajući marketing i poduzetništvo od 2006. i slijedeći svoju temu za doktorat od 2007. godine.
dr. sc. Andrijana Mušura doktorirala je primijenjenu psihologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2013. godine na temu „Mentalno računovodstvo i samoregulacija”. Autorica je brojnih radova iz područja ekonomske psihologije s posebnim fokusom na donošenja odluka. Usavršavala se kroz studijske boravke na partnerskom sveučilištu John Carroll (SAD) i St. Ambrose (SAD), te IESE (Španjolska). Na stručnom studiju ZŠEM-a predaje kolegije Socijalna psihologija / Social psychology, Ponašanje potrošača, Organizacijsko ponašanje, Bihevioralna ekonomija i na MBA-u Performance measurement. Redovito piše za poslovne portale te aktivno surađuje sa poslovnom zajednicom.
dr. sc. Dan Ebener doktorirao je na Sveučilištu St. Ambrose (SAD). Radi kao profesor na fakultetu College of Business for Masters in Organizational Leadership (MOL) na Sveučilištu St. Ambrose (SAD), uključujući kolegije strategijskog planiranja, teoriju vođenja, procjenjivanje voditeljskih vještina, rješavanje konflikata, not-for-profit management, službeno vodstvo, vođenje pomoću vještina zaposlenika, internacionalno vođenje (u raznim zemljama) i team-building, u cijelom razdoblju od kolovoza 2006. do danas. Izvanredni je profesor na MBA-u Management na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa, Hrvatska, od svibnja 2009. do danas. Održao je predavanja u trajanju od četiri tjedna i šestodnevne rukovodstvene programe za ZŠEM, u Hrvatskoj, Bosni i Srbiji.
dr. sc. Herman Lassleben doktorski je studij završio na Sveučilištu u Konstanzu 2001. godine, na području društvenih znanosti (dr. soc.). Od 1988. do 1990. radio je kao „Organization Design Specialist“ za Wacker-Chemical Corporation, Group Development, u Münchenu, u Njemačkoj. Od 1990. do 1992. radio je kao Upravitelj ljudskih potencijala za Intel Corporation, Ljudski potencijali za centralnu Europu, u Münchenu, u Njemačkoj. Od 1992. do 1994. radio je kao Asistent u istraživanju na projektu „Policy-related learning of municipal administrations”, financiranom od strane Njemačke znanstvene zaklade (DFG), za Sveučilište u Konstanzu. U skladu s prethodnim iskustvom dolazi do zaposlenja na radnom mjestu docenta, također na Sveučilištu u Konstanzu, od 1994. do 2000., na Katedri politike i managementa, gdje je također bio voditelj Odjela za management.
dr. sc. Ivona Škreblin Kirbiš doktorirala je 2005. godine na području socijalne psihologije na Sveučilištu u Trstu – Odsjek za psihologiju, pod mentorstvom prof. dr. sc. Roberta A. Wicklunda. Od 2005. godine zaposlena je kao predavač na ZŠEM-u na Katedri za management. Predaje Socijalnu psihologiju, Management, Management ljudskih potencijala, Organizacijsko ponašanje, Vodstvo, Upravljanje promjenama i ljudski potencijali i Mjerenja u ljudskim potencijalima na preddiplomskom i diplomskom studiju. Predavala je tijekom jednog semestra 2009. godine u SAD-u na Sveučilištu Central Missouri. Istražuje i piše na teme iz područja psihologije i menadžmenta.
dr. sc. Julie Felker doktorirala je na Lawrence Technological University. Trenutno je zaposlena na fakultetu College of Business na Sveučilištu Michigan-Dearborn. Predaje kolegije Organizacijski postupak, Upravljanje ljudskim resursima (HRM), HRM na međunarodnoj razini, Upravljanje promjenama i Upraviteljske vještine. Dr. Felker je gost predavač i izvanredni profesor na Sveučilištu u Padovi, Štokholmskoj školi ekonomije u Rigi, te Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa. Dr. Felker započela je svoju karijeru radeći za tvrtku International Accounting Group ‒ Pacific Canada Division of Unisys, Corp. Članica je ovih cijenjenih institucija: Academy of International Business, Academy of Management, European International Business Academy, European Academy of Management, OBTS ‒ Teaching Society for Management Educators, Society of Human Resource Management.
dr. sc. Mirna Koričan Lajtman završila je doktorski studij 2015. godine na Sveučilištu St. Gallen u Švicarskoj s temom „Impact of personal factors on the work life conflict and its co-influence with organizational factors on employee commitment in Croatia“. Titulu magistra psihologije stekla je izradom rada iz područja socijalne psihologije, a 2009. godine stekla je i MBA titulu. Gospođa Koričan Lajtman je programska direktorica diplomskog MBA studija iz područja Upravljanje ljudskim potencijalima na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa, gdje predaje kolegije iz područja ljudskih potencijala i managementa. Usavršavala se kroz studijske boravke na partnerskom sveučilištu John Carroll (SAD), Sveučilištu St. Ambrose (SAD), te IESE (Španjolska). Gostujući je profesor na ESB Business School, Sveučilište u Reutlingenu (Njemačka) i Luxembourg School of Business (Luksemburg). Sudjelovala je na EU projektu iz IPA IV komponente, komponente razvoja ljudskih potencijala, a trenutno je aktivna na EU projektu vezanom uz Hrvatski klasifikacijski okvir. Aktivno prevodi knjige iz područja ljudskih potencijala i poslovne ekonomije, autorica je nekoliko istraživačkih radova te aktivno drži edukacije u Hrvatskoj i regiji.
dr. sc. Randy Richards doktorirao je na Sveučilištu u Iowi (SAD), te je ostvario dugu karijeru u funkciji sveučilišnog profesora. Prethodno je proveo 20 godina u menadžmentu. Pomoćnik je direktora Organizacijskog vodstva pri Sveučilištu St. Ambrose u Davenportu, Iowa. Predaje na dodiplomskim i magistarskim programima u SAD-u, Njemačkoj, Litvi, Kini i Hrvatskoj. Posjeduje opsežnu korporativno-konzultacijsku praksu. Seminari koje održava prof. Richards poznati su po visokoj razini uključenosti sudionika, praktičnosti, uloženoj energiji, intenzivnosti i zabavi. Specijalizirao se na održavanju edukacija na temu konfliktnost menadžmenta.
dr. sc. Ivan Čevizović doktorat je stekao 2012. godine na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Od 2002. do 2006. zaposlen je u poduzeću Reconsult d.o.o., gdje je obavljao poslove na mjestu revizora. Od 2012. godine radi u Hrvatskoj zajednici računovođa i financijskih djelatnika kao urednik-savjetnik. Od 2013. godine zaposlen je i u BDO Savjetovanju d.o.o. kao partner za poreze. Ovlašteni je porezni savjetnik. Ivan Čevizović član je Radne skupine za izradu Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja i uredništva časopisa Računovodstvo i financije. Član je Odbora za javni nadzor revizije. Predavač je na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa, na dodiplomskom i diplomskom studiju.
mr. sc. Franjo Borović predavač je na katedri za ICT i financije, Zagrebačke škole ekonomije i managementa, gdje predaje predmete Informacijske i komunikacijske tehnologije, Management informacijskih sustava, Osnove financija u Excelu na dodiplomskom studiju i Napredno korištenje Excela na diplomskom studiju MBA Financije i Bankarstvo te Računovodstvu i Reviziji. Carnet i ECDL je koordinator, te ECDL ispitivač i voditelj ZŠEM-ovog ECDL testnog centra. Voditelj je projekta informacijskog sustava ZSEM IS. Položio je E-learning akademiju – ELA smjer Management i ostvario certifikat za područja strateškog planiranja uvođenja e-learninga, uspostavu i primjenu odgovarajućih organizacijskih modela za e-learning te odgovarajućih modela odabira tehnologije. Položio je lokalnu Cisco akademiju po programu Cisco akademije mrežnih tehnologija (Specijalist za računalne mreže).
Na matičnom fakultetu upisao je poslijediplomski studij „Menadžment poslovnih sustava“, smjer Korporativno upravljanje, gdje je i magistrirao te stekao akademski naziv magistra znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana informacijski sustavi i informatologija.
dr. sc. Hrvoje Jerković doktorirao je na FER-u 2012. na Zavodu za primijenjeno računarstvo s temom „Integracija sustava za učenje na daljinu i online repozitorija“. Radi kao predavač na ZŠEM-u na tečajevima E-business, E-commerce management, Web design, Upravljanje softverskim projektima, Management informacijskih sustava i Informacijske i komunikacijske tehnologije na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa. Radio je za CarNET (Croatian Academic Researching Network) predavajući tečajeve iz područja Uvod u e-learning, Poučavanje i učenje, Odabir i korištenje tehnologije, Dizajniranje tečajeva, Proučavanje medija i tehnologije, Dizajn i razvoj materijala, Izrada, implementacija i evaluacija.

Newsletter

Share This

Posjetom ovoj stranici i nastavkom korištenja stranice pristajete na korištenje kolačića. više informacija

Kako bi ova web stranica radila pravilno te kako bismo bili u stanju vršiti daljnja unaprjeđenja stranice, u svrhu poboljšavanja vašega iskustva pregledavanja, ova stranica mora na vaše računalo spremiti malenu količinu informacija (cookie/kolačić). Korištenjem web stranice pristajete na uporabu kolačića. Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, no neke njezine mogućnosti neće Vam biti dostupne.

Zatvori