Akti i Natječaji - Zagrebačka škola ekonomije i managementa

Akti i Natječaji

Statut

Pravilnik o zaštiti na radu

Pravilnik o izboru u nastavna zvanja

Pravilnik o radu

Pravilnik o studiranju

Pravilnik o medunarodnoj mobilnosti

Pravilnik o izradi i obrani zavrsnog rada na preddiplomskim strucnim studijima

Pravilnik o stegovnom postupku

Pravilnik o stručnoj praksi studenata stručnog studija ekonomije i managementa

Pravilnik o stručnoj praksi studenata na preddiplomskom stručnom studiju poslovnog prava i ekonomije

Pravilnik o strucnoj praksi studenata prediplomskog studija Poslovne matematike i ekonomije

Pravilnik o izradi i obrani zavrsnog rada ENG

Pravilnik o izradi i obrani zavrsnog rada HRV

Etički kodeks

Pravilnik o načinu dodjele [email protected] elektroničkog identiteta i održavanju imenika [email protected] elektroničkih identiteta na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa

Pravilnik o radu ureda i povjerenstva za priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Odluka o raspisu izbora za Studentski zbor dv Tokić

Kodeks ponasanja

 

 

Natječaji

 

Natjecaj za izbor dekana – ice

Natječaj za upis Ekonomije i managementa 2019/20

Natječaj za upis Poslovno pravo i ekonomije 2019/20

Natječaj za upis Poslovne matematike i ekonomije 2019/20

ZSEM natjecaj _plan za buducnost_2019

Natječaj za upis studija ekonomije i managementa 2018.

Natječaj za upis studija ekonomije i managementa na engleskom jeziku 2018.

Natječaj za upis studija poslovnog prava i ekonomije 2018.

Natječaj za upis studija poslovne matematike i ekonomije 2018.

Call for entry MBA program 2019 2020

Natjecaj u zvanja – veljaca 2019

Natječaj u zvanja – srpanj 2018.

Natječaj u zvanja – lipanj 2018.

Natječaj u zvanja – listopad 2017.

Natječaj u zvanja – siječanj 2017

Natjecaj za izbor u zvanja – listopad 2018

Natječaj za izbor nastavnika u nastavna zvanja za izvođenje nastave

Natječaj za mobilnost studenata radi obavljanja stručne prakse kroz program Erasmus+ programa ključne aktivnosti 1 – raspisuje Konzorcij “Hrvatska sveučilišta za EU projekte”- 2018.

Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja (STT) u okviru  programa Erasmus+ ključne aktivnosti 1 – raspisuje Konzorcij “Hrvatska sveučilišta za EU projekte”- 2018.

Natječaj za mobilnost studenata radi obavljanja stručne prakse kroz program Erasmus+ programa ključne aktivnosti 1 – raspisuje Konzorcij “Hrvatska sveučilišta za EU projekte”-  2019.

Objava natjecaja Plan za Buducnost

ZŠEM natječaj za preddiplomski studij poslovne matematike i ekonomije

NATJEČAJ ZA IZBORE U NASTAVNA ZVANJA 16.07.219.

U 5% najboljih poslovnih škola u svijetu

Najbolja poslovna škola u Hrvatskoj

ZŠEM postao centrom izvrsnosti u edukaciji HR specijalista