Akti i Natječaji - Zagrebačka škola ekonomije i managementa

Akti i Natječaji

Statut

Pravilnik o ECTS bodovima

Pravilnik o zaštiti na radu

Pravilnik o izboru u nastavna zvanja

Pravilnik o radu

Pravilnik o studiranju

Pravilnik o medunarodnoj mobilnosti

Pravilnik o izradi i obrani zavrsnog rada na preddiplomskim strucnim studijima

Pravilnik o stegovnom postupku

Pravilnik o stručnoj praksi studenata stručnog studija ekonomije i managementa

Pravilnik o stručnoj praksi studenata na preddiplomskom stručnom studiju poslovnog prava i ekonomije

Pravilnik o strucnoj praksi studenata prediplomskog studija Poslovne matematike i ekonomije

Pravilnik o izradi i obrani zavrsnog rada ENG

Pravilnik o izradi i obrani zavrsnog rada HRV

Etički kodeks

Pravilnik o načinu dodjele [email protected] elektroničkog identiteta i održavanju imenika [email protected] elektroničkih identiteta na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa

Pravilnik o radu ureda i povjerenstva za priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Odluka o raspisu izbora za Studentski zbor dv Tokić

Kodeks ponasanja

Rules of procedure for submission of student requests

Quality policy

Pravilnik o reviziji studijskih programa

Priručnik za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete

Pravilnik o praćenju, provjeri i unaprjeđenju kvalitete studija na ZŠEM-u 

Pravilnik o vrednovanju rada asistenata i mentora

Pravila o obaviještavanju studenata nakon podnošenja molbi

Regulation on ECTS credits

Regulations on procedures of improvement and revision of study programs

REGULATION ON MONITORING, VERIFICATION AND STUDY PROGRAM QUALITY IMPROVEMENT

Undergraduate thesis regulations for the undergraduate programs

Pravilnik o izradi i obrani zavrsnog rada preddiplomskih strucnih studija

 

Natječaji

 

Natjecaj za izbor dekana – ice

Natječaj za upis Ekonomije i managementa 2019/20

Natječaj za upis Poslovno pravo i ekonomije 2019/20

Natječaj za upis Poslovne matematike i ekonomije 2019/20

ZSEM natjecaj _plan za buducnost_2019

Natječaj za upis studija ekonomije i managementa 2018.

Natječaj za upis studija ekonomije i managementa na engleskom jeziku 2018.

Natječaj za upis studija poslovnog prava i ekonomije 2018.

Natječaj za upis studija poslovne matematike i ekonomije 2018.

Call for entry MBA program 2019 2020

NATJEČAJ ZA IZBORE U NASTAVNA ZVANJA 04.10.2019.

Natjecaj u zvanja – veljaca 2019

Natječaj u zvanja – srpanj 2018.

Natječaj u zvanja – lipanj 2018.

Natječaj u zvanja – listopad 2017.

Natječaj u zvanja – siječanj 2017

Natjecaj za izbor u zvanja – listopad 2018

Natječaj za izbor nastavnika u nastavna zvanja za izvođenje nastave

Natječaj za mobilnost studenata radi obavljanja stručne prakse kroz program Erasmus+ programa ključne aktivnosti 1 – raspisuje Konzorcij “Hrvatska sveučilišta za EU projekte”- 2018.

Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja (STT) u okviru  programa Erasmus+ ključne aktivnosti 1 – raspisuje Konzorcij “Hrvatska sveučilišta za EU projekte”- 2018.

Natječaj za mobilnost studenata radi obavljanja stručne prakse kroz program Erasmus+ programa ključne aktivnosti 1 – raspisuje Konzorcij “Hrvatska sveučilišta za EU projekte”-  2019.

Objava natjecaja Plan za Buducnost

ZŠEM natječaj za preddiplomski studij poslovne matematike i ekonomije

NATJEČAJ ZA IZBORE U NASTAVNA ZVANJA 16.07.219.

U 5% najboljih poslovnih škola u svijetu

ZŠEM među 200 najboljih u svijetu, među 60 najboljih u Europi

ZŠEM postao centrom izvrsnosti u edukaciji HR specijalista