Akti i Natječaji - Zagrebačka škola ekonomije i managementa

Akti i Natječaji

Akti

Statut

Pravilnik o ECTS bodovima

Pravilnik o zaštiti na radu

Pravilnik o izboru u nastavna zvanja

Pravilnik o radu

Pravilnik o studiranju

Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti

Pravilnik o stegovnom postupku

Pravilnik o stručnoj praksi studenata na preddiplomskom stručnom studiju ekonomije i managementa

Pravilnik o stručnoj praksi studenata na preddiplomskom stručnom studiju poslovnog prava i ekonomije

Pravilnik o stručnoj praksi studenata na preddiplomskom stručnom studiju poslovne matematike i ekonomije

Pravilnik o stručnoj praksi studenata na specijalističkom diplomskom stručnom studiju – MBA program

Pravilnik o izradi i obrani završnog rada ENG

Pravilnik o izradi i obrani završnog rada HRV

Pravilnik o načinu imenovanja povjerljive osobe

Etički kodeks

Internationalization strategy

Pravilnik o načinu dodjele [email protected] elektroničkog identiteta i održavanju imenika [email protected] elektroničkih identiteta na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa

Pravilnik o radu ureda i povjerenstva za priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Odluka o raspisu izbora za Studentski zbor dv Tokić

Poslovnik o radu povjerenstva za unutarnju prosudbu SOK-a

Kodeks ponašanja

Rules of procedure for submission of student requests

Quality Policy

Pravilnik o reviziji studijskih programa

Pravilnik o vrednovanju rada asistenata i mentora

Pravila o obavještavanju studenata nakon podnošenja molbi

Regulation on ECTS credits

Regulations on procedures of improvement and revision of study programs

REGULATION ON MONITORING, VERIFICATION AND STUDY PROGRAM QUALITY IMPROVEMENT

Pravilnik o diplomskom radu travanj 2018. 

Undergraduate thesis regulations for the undergraduate programs

Pravilnik o izradi i obrani završnog rada preddiplomskih stručnih studija

ECTS Users’ Guide

Pravilnik o postupcima procjene uspješnosti studija

Pravilnik o upravljanju rizicima

Pravilnik o diplomskom radu, rujan 2020.

Pravilnik o studiranju, rujan 2020.

Pravilnik o izradi i obrani završnog rada, rujan 2020.

Odluka o nastavi ak. god. 2020./21.

Pravilnik o stručnoj praksi studenata 2020., stručni studij EIM

Pravilnik o stručnoj praksi studenata 2020., stručni studij PPE

Pravilnik o stručnoj praksi studenta 2020., stručni studij PME

Pravilnik o stručnoj praksi studenata 2020., specijalistički diplomski stručni studij MBA program

Natječaji

Global MBA natječaj 2021

Natječaj za izbore u zvanja

Natječaj za mobilnost studenata radi obavljanja stručne prakse – Erasmus+ KA1

U 5% najboljih poslovnih škola u svijetu

ZŠEM među 200 najboljih u svijetu, među 60 najboljih u Europi

ZŠEM postao centrom izvrsnosti u edukaciji HR specijalista