Dr. Kristina Šorić na konferenciji META 2012 - Zagrebačka škola ekonomije i managementa

Povratak

Dr. Kristina Šorić na konferenciji META 2012

Krajem listopada. u Tunisu, u Port El – Kantaoui, održana je konferencija International Conference on Metaheuristics and Nature Inspired Computing, META 2012, na kojoj je sudjelovala dr. sc. Kristina Šorić. Dr. sc. Kristina Šorić je vodila sekciju Metaheuristics for bi-level optimization and economics u okviru kojeg je izložila rad (koautorica dr. sc. Silvija Vlah Jerić, EFZG) pod naslovom Bi-level supply chain optimization in olive oil industry.

Predsjednik organizacijskog odbora je bio dr. sc. El-Ghazali Talbi sa Polytech’Lille – University of Lille 1, Lille, Francuska, koji je sudjelovao na međunarodnoj konferenciji iz operacijskih istraživanja KOI 2012 koja je održana krajem rujna ove godine u Trogiru i u čijoj je organizaciji sudjelovala dr. sc. Kristina Šorić. Na taj se način nastavlja uspješna suradnja između ovo dvoje znanstvenika, što samo doprinosi međunarodnoj znanstvenoj povezanosti Zagrebačke škole ekonomije i managementa.

 

U 5% najboljih poslovnih škola u svijetu

ZŠEM među 200 najboljih u svijetu, među 60 najboljih u Europi

ZŠEM postao centrom izvrsnosti u edukaciji HR specijalista