G. Vojković objavio rad u časopisu Case Studies on Transport Policy - Zagrebačka škola ekonomije i managementa

Povratak

G. Vojković objavio rad u časopisu Case Studies on Transport Policy

Dr. sc. Goran Vojković s Katedre za pravne discipline objavio je rad Autonomous ships and legal authorities of the ship master u časopisu Case Studies on Transport Policy . Časopis je indeksiran u WoS-u.
  • Goran Vojković, Melita Milenković,. “Autonomous ships and legal authorities of the ship master”, Case Studies on Transport Policy, December 2019.
  • Link na rad

U 5% najboljih poslovnih škola u svijetu

ZŠEM među 200 najboljih u svijetu, među 60 najboljih u Europi

ZŠEM postao centrom izvrsnosti u edukaciji HR specijalista