Povratak

Potpisan sporazum o suradnji sa Sveučilištem u Zadru

Zagrebačka škola ekonomije i managementa i Sveučilište u Zadru potpisali su Sporazum o suradnji u listopadu 2018. godine.

Sporazum je potpisan kako bi se intenzivirala suradnju na projektima od obostranog interesa i daljnja akademska suradnja.

Veselimo se budućoj suradnji sa Sveučilištem u Zadru:)

Among 5% best business schools in the world

4 Palms of excellence

ZSEM became a leader in educating HR specialists