Uprava T-HT-a na prezentacijama projekata kolegija Strategija - Zagrebačka škola ekonomije i managementa

Povratak

Uprava T-HT-a na prezentacijama projekata kolegija Strategija

Studenti MBA programa, smjer Managment izradili su strategije daljnjeg razvoja T-HT-a analizirajući mogućnosti kompanije, izazove na tržištu i vanjsko okruženje. Završne prezentacije projekta ocjenjivali su dr. sc. Dino Ivan Dogan, član Uprave i glavni direktor za financije, Johan Buse, član Uprave i glavni operativni direktor za privatne korisnike (Residential), Thomas Strohmaier, pomoćnik Predsjednika Uprave, Ivan Skender, operativni direktor sektora za marketing za poslovne korisnike, Irena Sekirica, operativna direktorica sektora za kontroling, Richard John Brešković, direktor odjela za upravljanje ponudom fiksnih korisnika i Danijela Jurjević, osobna asistentica glavnog direktora za financije.

Foto album

U 5% najboljih poslovnih škola u svijetu

ZŠEM među 200 najboljih u svijetu, među 60 najboljih u Europi

ZŠEM postao centrom izvrsnosti u edukaciji HR specijalista