ZSEM na MATREFC' 13 konferenciji - Zagrebačka škola ekonomije i managementa

Povratak

ZSEM na MATREFC’ 13 konferenciji

U razdoblju od 25. – 27. lipnja u Dubrovniku održana je konferencija MATREFC’ 13 (1st InternationalConference on MANAGEMENT, MARKETING, TOURISM, RETAIL, FINANCE and COMPUTER APPLICATIONS) u organizaciji WSEAS i NAUN (The World ScientificandEngineeringAcademyandSociety i North Atlantic University Union). Na konferenciji je sudjelovao i ZŠEM s dva rada koja je prezentirala kolegica Dina Vasić s katedre za financije. Kolegica Vasić je i ujedno obavljala i funkciju Chair-a konferencije na sekcijama Financija u obrazovanju. Objavljena su dva rada:

Vasić, Dina; Jelavić, Ivija; Barac, Zoran: ” Creatingsustainableentrepreneurialhighereducationinstitutions: fundraising as a transformationalfinancingstrategyinmodern post-communistEuropeancountries – caseof Croatia”

 

U 5% najboljih poslovnih škola u svijetu

ZŠEM među 200 najboljih u svijetu, među 60 najboljih u Europi

ZŠEM postao centrom izvrsnosti u edukaciji HR specijalista