Ana Rauker, MBA - Zagrebačka škola ekonomije i managementa

Povratak

Ana Rauker, MBA

Ana Rauker školovala se na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa gdje je 2006. godine diplomirala na temu Analiza financijskih izvještaja, a specijalistički stručni studij iz financija i bankarstva završila 2012. godine obranivši rad na temu Financijsko modeliranje u Excelu: Izrada modela za projekciju financijskih izvještaja. Dobitnica je Dekanove nagrade za sve četiri godine dodiplomskog studija. Tijekom karijere, većinom u naftnoj industriji, obavljala je niz poslova vezanih uz financijski menadžment, poslovno planiranje, kontoling i strategiju. Na ZŠEM-u radi kao vanjski suradnik od 2008. godine na obveznim kolegijima Poslovne financije 1 i 2, Financijske institucije i tržišta te izbornom kolegiju Primjenjene financije u Excelu. Pohađala je niz stručnih seminara i internacionalnih radionica. Aktivno govori engleski i talijanski jezik.

Znanost

Ana Šimić, Dario Silić, Ana Rauker, “Leasing – financijski aspekt”, Financije i porezi 4/12

U 5% najboljih poslovnih škola u svijetu

ZŠEM među 200 najboljih u svijetu, među 60 najboljih u Europi

ZŠEM postao centrom izvrsnosti u edukaciji HR specijalista