Anja Tkalčević, MBA - Zagrebačka škola ekonomije i managementa

Povratak

Anja Tkalčević, MBA

Anja Tkalčević je mlađi analitičar u Direkciji za praćenje zaštite potrošača i edukaciju u Sektoru za sistemske rizike i zaštitu potrošača u Hanfi. Od 2015. do siječnja 2020. godine radila je kao asistent  na katedri za ekonomiju i matematiku na ZŠEM-u, završila je preddiplomski studij na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa 2014. godine, a MBA smjer Quantitative financije u 2017. godini s radom na temu Stock Price Anomalies: The January Effect, također na ZŠEM-u. Tijekom studija radila je u Executive Education Office-u na ZŠEM-u, te kao demonstrator na katedri za ekonomiju iz Međunarodne ekonomije. Također sudjelovala je na projektu Green Building Council kao projektni manager na kojem je s kolegama izrađivala poslovni plan za organizaciju.

Kao asistent sudjelovala je u nastavi na  predmetima Osnove ekonomije 1, Osnove ekonomije 2, Makroekonomija, Mikroekonomija, Ekonomija za managere te  Međunarodna ekonomija. Trenutno je na ZŠEM-u kao vanjski suradnik na ekonomskim kolegijima.

 

U 5% najboljih poslovnih škola u svijetu

ZŠEM među 200 najboljih u svijetu, među 60 najboljih u Europi

ZŠEM postao centrom izvrsnosti u edukaciji HR specijalista