dr. iur. Božena Ramljak, LLM - Zagrebačka škola ekonomije i managementa

Povratak

dr. iur. Božena Ramljak, LLM

Završila je Pravni fakultet u Heidelbergu (Njemačka). Magistrirala je Komparativne državne i pravne znanosti (Europsko pravo) na Budimpeštanskom sveučilištu Andrassy Gyula Univerzitet te stekla zvanje magister legum – LL.M. Doktorirala je na Pravnom fakultetu u Beču.
Svoju poslovnu karijeru započinje 2006. u Zagrebu u odvjetničkom uredu sa težištem na korporativno i financijsko pravo. 2008. položila je pravosudni ispit. Početkom 2009. imenovana je stalnim sudskim tumačem za njemački jezik od Županijskog suda u Zagrebu. Iste godine započinje s predavanjima na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa te radom u Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga u sektoru osiguranja. Tijekom cijele poslovne karijere položila je i pohađala raznolike osposobljavanja te konferencije kako u Hrvatskoj tako u cijeloj Europskoj uniji u područjima prava osiguranja, financijskog prava, trgovačkog prava, europskog prava, govorništva i pregovaranja. Aktivno je sudjelovala u pregovorima tijekom predsjedavanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije.Autorica je udžbenika “Pravo osiguranja” te nekoliko drugih članaka na hrvatskom jeziku. Govori njemački, engleski i francuski jezik.

Trenutno radi kao viši savjetnik sektora u Sektoru za harmonizaciju domaćih propisa te međunardnu suradnju u Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.

U 5% najboljih poslovnih škola u svijetu

ZŠEM među 200 najboljih u svijetu, među 60 najboljih u Europi

ZŠEM postao centrom izvrsnosti u edukaciji HR specijalista