Dina Vasić, MBA - Zagrebačka škola ekonomije i managementa

Povratak

Dina Vasić, MBA

Dina je doktorski kandidat na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani te viši predavač na Katedri za financije i računovodstvo Zagrebačke škole ekonomije i managementa. Doktorsko istraživanje je fokusirano na investicijske odluke poslovnih anđela, te je nagrađeno pozivima na vodeće doktorske konferencije poput Babson Entrepreneurship Research Colloquium (BCERC) i konzorcija Europske akademije managementa (EURAM). Područje znanstvenog rada su investicije poslovnih anđela, poduzetničke financije, bihevioralne perspektive investicija. Za doktorski studij nagrađena je dvjema stipendijama, te je primila više potpora istraživanjima kroz svoju akademsku karijeru.

Kao viši predavač na Katedri za financije i računovodstvo na ZŠEM-u predaje Poslovne financije, Obiteljske financije, Međunarodne financije, te Spajanja i preuzimanja. Kao vanjski predavač sudjeluje u Master in Management programu na Luxembourg School of Business. Kao gost predavač posjećuje i Cologne Business School te Hamburg School of Business Administration u Njemačkoj te je sudjelovala u nekoliko edukacijskih panela tijekom 2016. i 2017. godine na GESIS institutu u Kölnu. Od 2015. godine volontira kao akademski mentor natjecateljskih timova u CFA institutu u okviru CFA Research Challenge projekta te kao pridruženi član i član uredničkog odbora u Hrvatskom diplomatskom klubu. Aktivno se bavi znanstvenim radom i autorica je više radova iz područja financijskog managementa, financijske pismenosti i financiranja startupova kroz alternativni pristup financiranju.

Znanstvene doprinose i dodatne aktivnosti možete vidjeti i na http://edu.zsem.hr/dinavasic/

U 5% najboljih poslovnih škola u svijetu

ZŠEM među 200 najboljih u svijetu, među 60 najboljih u Europi

ZŠEM postao centrom izvrsnosti u edukaciji HR specijalista