doc. dr.sc. Borna Jalšenjak - Zagrebačka škola ekonomije i managementa

Povratak

doc. dr.sc. Borna Jalšenjak

Rođen 1984. u Zagrebu gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju (II gimnazija) i maturirao 2003. Studirao dvopredmetni studij filozofije i religijske kulture na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove – Hrvatski studiji, Sveučilište u Zagrebu na kojemu diplomira 2008. Iste godine počinje surađivati kao vanjski suradnik na katedri za povijest filozofije na FFDI-u te je upisao poslijediplomski doktorski studij iz filozofije na Hrvatskim studijima, gdje je 2014. stekao titulu doktora znanosti.

Na ZŠEM-u predaje kolegije Uvod u filozofiju, Kritičko mišljenje, Poslovna etika i korporacijska društvena odgovornost te kolegij Vodstvo. Uz rad na ZŠEM-u profesor je na Luxembourg School of Business i gost predavač na St. Ambrose sveučilištu u SAD-u te na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti, Sveučilište u Zagrebu. Uz nastavni angažman, direktor je istraživanja na Luxembourg School of Business i zamjenik prodekana za znanost na ZŠEM-u. Područja interesa znanstvenog i istraživačkog rada obuhvaćaju poslovnu etiku i društvenu odgovornost te preklapanja između menadžmenta i vodstva (pogotovo teorija motivacije) i filozofije (pogotovo etike i filozofske antropologije).

Znanost

Jalšenjak, Borna; Mladić, Damir, Filozofska antropologija, // Krkač, Kristijan (ur.), Uvod u filozofiju (MATE, Zagreb, 2009) (članak, pregledni).;
Krkač, Kristijan; Jalšenjak, Borna. Prividni društveni ugovor kao temelj stvarnog društva. // Obnovljeni život. Časopis za filozofiju i religijske znanosti. 64 (2009) , 2; 179-197 (članak, znanstveni).;
Šestak, Ivan; Jalšenjak, Borna. Čovjekovo opstojanje i životinjsko postojanje. // Obnovljeni život. Časopis za filozofiju i religijske znanosti. 64 (2009) , 1; 7-32 (članak, znanstveni).;
Jalšenjak, Borna. Animal Consciousness and Morgan’s Canon. // Proceedings of the symposium on the topic consciousness/ Spajić, Ivan; Čuljak, Tihana (eds.). Zagreb: Student organization of the Faculty of Philosophy of the Society of Jesus, 2006. 39-48 (predavanje, objavljeni rad).

U 5% najboljih poslovnih škola u svijetu

ZŠEM među 200 najboljih u svijetu, među 60 najboljih u Europi

ZŠEM postao centrom izvrsnosti u edukaciji HR specijalista