dr.sc. Amina Ahec Šonje - Zagrebačka škola ekonomije i managementa

Povratak

dr.sc. Amina Ahec Šonje

Biografija

Amina Ahec Šonje, profesorica visoke škole na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta, rođena je i školovana u Zagrebu. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a tijekom studija nagrađena je Priznanjem rektora Sveučilišta za najboljeg studenta ekonomije 1987/88. godine. Po završetku studija radi kao financijski analitičar – pripravnik u “Rade Končar – holding”. Tijekom 1992. godine prelazi na Ekonomski fakultet Zagreb, na mjesto asistenta na Katedru za matematiku. Od 1992. do 2004. godine bavi se znanstveno-istraživačkim radom na Ekonomskom institutu Zagreb, gdje je vodila Odjel za konjunkturna istraživanja. Magistrirala je 1995. godine na temu predviđanja poslovnih ciklusa i u okviru magistarske radnje razvila prvi domaći prognostički indeks poslovnog ciklusa za Hrvatsku. Doktorsku disertaciju o valutnim i bankarskim krizama i signalnoj metodi za njihovo predviđanje u Hrvatskoj, obranila je 2002. godine na Ekonomskom fakultetu, Zagreb.

Od 2004. godine predaje na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta. Predstojnica je Katedre za ekonomiju u okviru koje se izvode bazični ekonomski kolegiji. Od prosinca 2010. obnaša dužnost prodekanice za nastavu na stručnom studiju ZSEMa. Voditelj je i predavač na grupi ekonomskih kolegija: Osnove ekonomije, Mikroekonomija, Mikroekonomska analiza, te Makroekonomska analiza.

U svom dugogodišnjem znanstveno-istraživačkom radu napisala je dvadesetak znanstvenih radova iz područja makroekonomske analize i prognostike, te znatan broj stručnih radova i projektnih studija. Najviše se u svom istraživačkom radu bavila problemima tranzicijskih zemalja, uzrocima poslovnih ciklusa, teorijama valutnih i bankarskih kriza, s naglaskom na razvoju analitičkih metoda predviđanja valutnih i bankarskih poremećaja. Razvila je prvi domaći prognostički indeks poslovnog ciklusa CROLEI koji se i danas redovito objavljuje u statističkim izvješćima državne administracije.

 

Znanost

  1. Ahec ŠŠonje, A., Čeh Časni A. i M. Vizek, 2012, “Does Housing Wealth Affect Private Consumtion in European Post-Transition Countries? Evidence from Linear and Treshold Models”, Post-Communist Economies, Vol. 24, No. 1, March 2012
  2. Ahec Šonje A., Podobnik B. I M. Vizek, 2010, ” Test of cointegration between exports and imports among transition European countries”, Ekonomski pregled br. 1-2.
  3. Ahec Šonje, A., Majić, Olivera J., Majić H., 2009, “How Ethnocentric Tendencies Influence the Adaptability of Marketing Strategies in International Trade”, EuroMed Conference Reading Book Proceedings, Salerno, October 26-29 2009, p. 1926-1935, EuroMed Press.
  4. Ahec Šonje, A. I K. Krkač, 2009, “Počiva li ekonomski sustav i cijelo društvo na samoispunjavajućim proročanstvima”, ZŠEM revija za management, br. 3-4, listopad-prosinac.
  5. Ahec Šonje, 2007, “Analiza konjunkturnih kretanja u Hrvatskoj”, final research monographs (report) “Usavršavanje prognostičkog indeksa hrvatskog gospodarstva”, Ekonomski institut, Zagreb. (editor: mr.sc. Katarina Bačić)
  6. Bačić, K. i A. Ahec-Šonje, 2006, «Kompozitni prethodeći pokazatelj za malo tranzicijsko gospodarstvo-slučaj Hrvatske « (međunarodna recenzija, znanstveni rad). 28th CIRET Conference 2006: Cyclical Indicators and Economic Policy Decisions; Rim, Italija, 20-23.09. 2006.
  7. Ahec-Šonje, A., Kožić I., Mur Z. i V. Šonje, 2005: Primjena signalne metode u ekonomskim i financijskim prognozama ( s uputama za korištenje programske aplikacije «ArAn1»), Arhivanalitika, Zagreb: (za izdavača. dr.sc. Amina Ahec-Šonje).
  8. Ahec-Šonje, Amina, Redakcija prijevoda knjige autora Pindyck R.S. i D.L. Rubinfeld, 2005, «Mikroekonomija», MATE, Zagreb.
  9. Bačić, K., D. Račić and A. Ahec-Šonje, “The effects of FDI on recepient countries in Central and Eastern Europe”, 2004, Privredna kretanja i ekonomska politika, jesen, str. 58-96.3.1.
  10. Ahec-Šonje, A., A. Babić i K. Mlinarević, “Determinants of currency disturbances in transition economies of Central and Eastern Europe“, 2003, u zborniku konferencije Ekonomski fakultet, Split (ured.), “The 5th International Conference “Enterprise in Transition”,May, 22-24, Split-Tučepi, Croatia», sažetak, str. 308-311, University of Split, Faculty of Economics, Split, Croatia

U 5% najboljih poslovnih škola u svijetu

ZŠEM među 200 najboljih u svijetu, među 60 najboljih u Europi

ZŠEM postao centrom izvrsnosti u edukaciji HR specijalista