dr. sc. Andrej Grubišić - Zagrebačka škola ekonomije i managementa

Povratak

dr. sc. Andrej Grubišić

Krajem rujna 2007. obranio je doktorsku disertaciju iz područja financija na Business School Lausanne u Švicarskoj. Magistrirao je na temu financija 2003. Godine na Webster University, St. Louis, SAD. Karijeru je započeo 2002. u SAD-u na poslovima financijskog analitičara u kompaniji Sodexho Inc. 2003. godine dolazi u Hrvatski Telekom na poziciju asistenta u uredu člana Uprave za financije gdje je zadužen za poslove riznice i korporativnih financija, nakon čega prelazi u odjel strategije gdje upravlja procesom strateškog planiranja za sve članice T-HT grupe. 2007. godine postaje član uprave društva za upravljanje investicijskim fondovima Platinum Invest čiji je suvlasnik do kraja 2008. kad prodaje svoj udjel i prelazi na mjesto direktora korporativnih financija unutar Erste Grupe zadužen za hrvatsko tržište s fokusom na projekte spajanja i preuzimanja, dokapitalizacije i financijska restrukturiranja. Početkom 2010. osniva tvrtku za poslovno i financijsko savjetovanje – Grubišić & Partneri. Dugogodišnji je profesor na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta na predmetima ˝Poslovne financije˝ i ˝Financijski menadžment˝.

U 5% najboljih poslovnih škola u svijetu

ZŠEM među 200 najboljih u svijetu, među 60 najboljih u Europi

ZŠEM postao centrom izvrsnosti u edukaciji HR specijalista