dr. sc. Ante Žigman - Zagrebačka škola ekonomije i managementa

Povratak

dr. sc. Ante Žigman

Ante Žigman, viši predavač na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta, rođen je i školovan u Zagrebu. Doktorirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, gdje je magistrirao i diplomirao. Tijekom studija bio je stipendist Hrvatske narodne banke kao uzoran student, a na četvrtoj godini studija pohvaljen je od Dekana kao najbolji student na godini. Autor je niza znanstvenih i stručnih radova iz područja fiskalne politike i financija. Od travnja 2011. godine zaposlen je u Hrvatskoj narodnoj banci kao viši savjetnik u Uredu guvernera na području fiskalne politike, te izrađuje poglavlje o fiskalnoj politici u publikaciji Financijska stabilnost. Ispred Hrvatske narodne banke član je Fiskalnog odbora koji nadzire provedbu Zakona o fiskalnoj odgovornosti. Član je pododbora Ekonomskog i financijskog vijeća za tržište javnog duga (Economic And Financial Sub-Committee On EU Sovereign Debt Markets). Od ožujka 2008. do ožujka 2011. bio je član uprave Partner banke, a od siječnja 2004. do siječnja 2008. radio je u Ministarstvu financija, prvo kao pomoćnik ministra za makroekonomske analize i prognoze, a zatim kao državni tajnik. Od listopada 2000. do siječnja 2004. radio je kao glavni ekonomist u Raiffeisen banci. Svoju radnu karijeru započeo je kao pripravnik u Hrvatskoj narodnoj banci u sektoru makroekonomskih istraživanja gdje je napredovao do razine voditelja odjela. Oženjen je i otac troje djece. Od 2002. godine predaje na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta na kolegiju Osnove ekonomije. Od 2011. godine predavač je i na kolegiju Novac i bankarstvo gdje svojim višegodišnjim iskustvom iz prakse studentima prenosi znanje iz područja bankarstva.

Znanost

  1. Ante Žigman and Boris Cota „The impact of fiscal policy on government bond spreads in emerging markets“ UDC: 336.2, Preliminary communication, Financial Theory and Practice 35 (4) 385-412 (2011).
  2. Ante Žigman i Željko Lovrinčević, „Monetarna politika ciljane inflacije i transmisijski mehanizam – iskustva za Hrvatsku“, UDK 336.748.12 (497.5), Pregledni članak, Ekonomski pregled 56 (7-8). 433-457, Zagreb, 2005.
  3. FDI Development And Influence On Investments And Consumption In CEE Countries, Ante Zigman, Hrvoje Dolenec, Zvonimir Savic, INFER FDI Workshop, WHU Koblenz, 2003.
  4. Strategija prema prihvaćanju izravnih inozemnih investicija u kontekstu prilagođavanja kriterijima EU, dio studije Hrvatska u 21 stoljeću, strategija Međunarodne integracije, Hrvatska Vlada 2002.
  5. Valutne krize: pregledi teorije i iskustva 1990-tih, Ante Babić i Ante Žigman, Pregledi Hrvatske narodne banke br. 3, Zagreb, veljača 2000.
  6. Inflacija i neovisnost središnje banke – završena priča?, Michael Faulend, Vedran Šošić, Ante Žigman, stručni rad, Financijska teorija i praksa 1/2000, Institut za javne financije, Zagreb, siječanj 2000.
  7. Liberalizacija cijena, rad je objavljen kao dio knjige “Plan integracijskih aktivnosti Republike Hrvatske”, Vlada Republike Hrvatske, Ured za europske integracije, Zagreb rujan 1999.
  8. Relativne cijene i položaj hrvatskih izvoznika na tržištu Europske unije, rad je objavljen kao dio istraživačkog projekta za vođenje monetarne politike II. faza Studija: Pokazatelji međunarodne konkurentske sposobnosti hrvatskog gospodarstva i politika tečaja, Ekonomski institut Zagreb, srpanj 1999.
  9. Politika tečaja i kretanje realnog tečaja u tranzicijskim zemljama, rad je objavljen kao dio istraživačkog projekta za vođenje monetarne politike u Studiji A: Odstupanje od pariteta kupovne moći: usporedba za tranzicijske zemlje, Ekonomski institut Zagreb, svibanj 1998
  10. Kretanje realnog efektivnog tečaja kune temeljem jediničnog troška rada, Izvorni znanstveni rad, Financijska praksa 4/97, Institut za javne financije, Zagreb, studeni 1997

U 5% najboljih poslovnih škola u svijetu

ZŠEM među 200 najboljih u svijetu, među 60 najboljih u Europi

ZŠEM postao centrom izvrsnosti u edukaciji HR specijalista