dr. sc. Goran Buturac - Zagrebačka škola ekonomije i managementa

Povratak

dr. sc. Goran Buturac

Goran Buturac, profesor visoke škole na Zagrebačkoj školi ekonomije managementa, rođen je 20.06.1977. u Pleternici. Tijekom studija na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu radio je u poduzeću Alca Zagreb d.o.o. u sektorima financija i računovodstva te kao demonstrator na katedri za računovodstvo. Diplomirao je 2000. godine obranivši rad na temu “Analiza likvidnosti poduzeća”. Po završetku studija zaposlio se u poduzeću Stanić d.o.o. najprije u sektoru trgovine, a poslije računovodstva.

Od rujna 2001. godine zaposlen je u Ekonomskom institutu Zagreb. Magistrirao je 2004. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu na smjeru Operacijska istraživanja. Doktorirao je 2006. godine na temu „Utjecaj specijalizacije u intra-industrijskoj razmjeni na komparativne prednosti u Republici Hrvatskoj“. U studenom 2013. godine izabran je pri Matičnom odboru Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik. Područja interesa u znanstveno-istraživačkom radu su mu: makroekonomija, ekonomija međunarodne razmjene, operacijska istraživanja, očekivanja i ekonomske prognoze. U Ekonomskom institutu Zagreb je od travnja 2013. godine voditelj Odjela za gospodarski rast, ekonomsku politiku i konvergenciju.

Na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa predaje od 2003. godine. Voditelj je kolegija makroekonomija. Zajedno sa suradnicima na kolegiju kontinuirano inovira nastavni sadržaj svake akademske godine pri čemu u svojim predavanjima prikazuje i objašnjava najnovija teoretska i praktična dostignuća u području makroekonomije. U predavanja uključuje primjere i nove spoznaje iz različitih gospodarskih sustava, što pridonosi zanimljivosti kolegija. Dosada je bio mentor u izradi i obrani trideset osam završnih radova. Autor ili koautor je trideset znanstvenih radova, dvije autorske knjige, te znatnog broja stručnih radova i projektnih studija. Dosada je održao predavanja na brojnim znanstvenim konferencijama i stručnim seminarima u zemlji i inozemstvu. Recenzent je preko dvadeset znanstvenih radova u domaćim i međunarodnim znanstvenim publikacijama, jedne autorske knjige i jednog sveučilišnog udžbenika. Član je uredništva znanstvenog časopisa “Ekonomski pregled”. Aktivno se služi engleskim i njemačkim jezikom u govoru i pismu.

Published Scientific Works (CC):

 1. Buturac, G., Teodorović, I. „The Impacts of the Global Recession on Southeast European Countries”, Eastern European Economics, 50 (1): 78-97, 2012., ISSN 0012-8775

Published Scientific Works (A1):

 1. Buturac, G. „Beyond the Global Recession: Mutual Trade and Economic Convergence“, Ekonomski pregled, 64 (4): 303-326., ISSN 0424-7558
 2. Buturac, G., Teodorović, I. „The Impacts of the Global Recession on Southeast European Countries“, Eastern European Economics, 50 (1): 78-97, 2012., ISSN 0012-8775
 3. Buturac, G.; Lovrinčević, Ž.; Mikulić, D. „Macroeconomic Performance, Trade and Competitiveness of South-east European Countries“, Ekonomski pregled, 10 (9-10): 483-507, 2011.
 4. Buturac, G., Lobanov, M. „The Influence of Economic Structure Transformation on Mutual Trade: Russia And Southeast European Countries“, Proceedings of the 2011 SEE Management Forum: South-east Europe And The European Union – Looking Ahead, Jurišić, S. (ur.). Zagreb : Croatian Economic Association, 153-178, 2011., ISBN 978-953-262-054-2
 5. Buturac, G., ”Regionalne sličnosti i razlike strukture međunarodne trgovine u Hrvatskoj”, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 7 (1): 1-16, 2009., ISSN 1333-8900
 6. Buturac, G., ”Structural Characteristics of Exports and Imports of Croatian Manufacturing”, Ekonomski pregled, 60 (9-10): 432-457, 2009., ISSN 0424-7558
 7. Buturac, G., Gržinić, J., ”The Competitiveness of Croatian Export to EU Markets”, Zagreb international review of economics & business, XII (2); 39-53, 2009., ISSN 1331-5609
 8. Buturac, G., ”Međunarodna razmjena hrvatske kemijske industrije”, Ekonomski vjesnik, XXII (1): 93-102, 2009., ISSN 0353-359X
 9. Buturac, G., ”Komparativne prednosti i izvozna konkurentnost hrvatske prerađivačke industrije”, Ekonomska istraživanja, 21(2): 47-59, 2008., ISSN 1331-677X
 10. Buturac, G., Teodorović, I., ”Challenges of Russian and Croatian Economy in Globalization”, Russia´s Neighborhood Policy / Glinkina, S. (ur.). Moskva, Rusija : Russian Academy of Science, Institute of Economy, 309-332, 2008., ISBN 978-5-9940-0068-7
 11. Buturac, G., ”Horizontalna i vertikalna specijalizacija u međunarodnoj robnoj razmjeni: slučaj Hrvatske i Češke”, Ekonomski pregled, 57 (7-8): 475-489, 2006., ISSN 0424-7558
 12. Buturac, G., Rajh, E., ”Vertical Specialization and Intra-Industry Trade: The Case of Croatia”, Ekonomska istraživanja, 19(1): 37-49, 2006., ISSN 0424-7558
 13. Buturac, G., ”Comparative Advantages and Intra-industry Trade: Transition Economies and Russian Federation”, Proceedings of the International Round Table Conference: Comparative Analysis of Economic Transition – Russian Federation, Croatia and the CEE Countries, Zagreb: Ekonomski institut, Zagreb, 59-79, 2005., ISBN 953-6030-31-4
 14. Buturac, G., Lovrinčević, Ž., Teodorović, I., ”Comparison of the Structure and Development of International Trade within the Framework of EU Enlargement: the Case of Croatia”, Proceedings of the 65th Anniversary Conference of the Institute of Economics, Zagreb, Zagreb: Ekonomski institut, Zagreb, 315-342, 2005., ISBN 953-6030-29-2
 15. Rajh, E., Buturac, G., ”Trade Patterns in Croatia: k-means Cluster Analysis”, Ekonomska misao i praksa, 14(2): 221-232, 2005., ISSN 1330-1039

Published Scientific Works (A2):

 1. Buturac, G., Žilić, I. „Od strukturnih promjena prema zaduženosti: slučaj Hrvatske“ Zbornik radova 19. tradicionalnog savjetovanja Hrvatskog društva Ekonomista “Ekonomska politika Hrvatske u 2012. godini” / Jurišić, S. (ur.). Opatija : Inženjerski biro, 167-189, 2011., ISBN 978-953-262-058-0
 2. Buturac, G., Lobanov, M. „The Influence of Economic Structure Transformation on Mutual Trade: Russia And Southeast European Countries“, Proceedings of the 2011 SEE Management Forum: South-east Europe And The European Union – Looking Ahead, Jurišić, S. (ur.). Zagreb : Croatian Economic Association, 153-178, 2011., ISBN 978-953-262-054-2
 3. Buturac, G.; Lovrinčević, Ž.; Mikulić, D. „Russian And Western Balkan Economies And The Global Recession“, Russia in the Multipolar World Configuration, Glinkina, S. (ur.). Moskva : Russian Academy of Sciences, Institute of Economy, 668-704, 2011., ISBN: 978-5-9940-0284-1
 4. Buturac, G. „Konkurentnost hrvatske međunarodne trgovine prema zemljama jugoistočne Europe”, Zbornik radova 18. tradicionalnog savjetovanja Hrvatskog društva Ekonomista “Ekonomska politika Hrvatske u 2011. godini: Izlazak iz recesije ili daljnja stagnacija?” / Galetić, Lovorka ; Jurčić, Ljubo ; Jurišić, Snježana ; Lovrinčević, Željko ; Mlinarević, Mladen ; Perić, Jože ; Teodorović, Ivan ; Vedriš, Mladen ; Vojnić, Dragomir ; Vouk, Rudolf (ur.). Opatija : Inženjerski biro, 239-261, 2010., ISBN 978-953-262-045-0
 5. Buturac, G., Teodorović, I., ”Globalna gospodarska kriza i posljedice na Hrvatsku”, Zbornik radova 17. tradicionalnog savjetovanja Hrvatskog društva ekonomista: Ekonomska politika Hrvatske u 2010., Bačić, K (ur.). Opatija: Inženjerski biro, 77-106, 2009., ISBN 978-953-262-034-4
 6. Buturac, G., ”Međunarodna razmjena hrvatske kemijske industrije”, Ekonomski vjesnik, XXII (1): 93-102, 2009., ISSN 0353-359X
 7. Buturac, G., ”Perspektive razvitka hrvatske industrije tekstila i odjeće u međunarodnoj razmjeni”, Ekonomski aspekti razvitka industrije tekstila i odjeće u Republici Hrvatskoj, Anić, Ivan-Damir ; Lovrinčević, Željko ; Rajh Edo ; Teodorović Ivan (ur.). Zagreb : Ekonomski institut, Zagreb, str. 181-189, 2008., ISBN 978-953-6030-36-1
 8. Buturac, G., ”Analiza konkurentske pozicije hrvatske industrije tekstila i odjeće u vanjsko-trgovinskoj razmjeni”, Ekonomski aspekti razvitka industrije tekstila i odjeće u Republici Hrvatskoj, Anić, I. ; Lovrinčević, Ž. ; Rajh E. ; Teodorović I. (ur.). Zagreb : Ekonomski institut, Zagreb, str. 150-180, 2008., ISBN 978-953-6030-36-1
 9. Buturac, G., ”Analiza konkurentske pozicije hrvatske industrije kože i proizvoda od kože  u međunarodnoj razmjeni”, Ekonomski aspekti razvitka industrije kože i proizvoda od kože u Republici Hrvatskoj, Santini, G. (ur.). Zagreb : RIFIN, Zagreb, str. 125-149, 2008., ISBN 978-953-7413-05-7
 10. Rajh, E., Buturac, G., ”Trade Patterns in Croatia: k-means Cluster Analysis”, Ekonomska misao i praksa, 14(2): 221-232, 2005., ISSN 1330-1039
 11. Teodorović, I., Buturac, G., ”Strukturne promjene industrijske proizvodnje i komparativne prednosti Hrvatske u međunarodnoj razmjeni”, Ekonomija/Economics, 13 (1): 221-245, 2006., ISSN 1330-0636

Scientific Studies:

 1. Anić, I.-D., Aralica, Z., Barbić, T., Božić, Lj., Broz, T., Buturac, G., Čondić-Jurkić, I., Lovrinčević, Ž., Madjarević-Šujster, S., Marić, Z., Mikulić, D., Nušinović, M., Rajh, E., Rašić Bakarić, I., Teodorović, I., Vizek, M., Strateške odrednice razvitka i konkurentnost prerađivačke industrije Hrvatske do 2013. godine, Zagreb: Ekonomski institut, Zagreb, 2009.
 2. Buturac, G., Ekonomski i socijalni troškovi i koristi uvođenja vanjske granice Europske unije, Ekonomski institut, Zagreb, 2007.
 3. Anić, I., Božić, Lj., Buturac, G., Lovrinčević Ž., Mikulić, D., Nušinović, M., Rajh, E., Teodorović, I., Analiza dosadašnjeg razvoja i stanje industrije kože i proizvoda od kože u EU i Hrvatskoj, Ekonomski institut, Zagreb, 2007.
 4. Anić, I., Božić, Lj., Buturac, G., Lovrinčević Ž., Mikulić, D., Nušinović, M., Rajh, E., Teodorović, I., Strateške odrednice razvoja industrije kože i proizvoda od kože u Hrvatskoj za razdoblje od 2007.-2015. godine, Ekonomski institut, Zagreb, 2007.
 5. Anić, I., Božić, Lj., Buturac, G., Lovrinčević Ž., Mikulić, D., Nušinović, M., Rajh, E., Teodorović, I., Analiza dosadašnjeg razvoja i stanje industrije tekstila i odjeće u EU i Hrvatskoj, Ekonomski institut, Zagreb, 2007.
 6. Anić, I., Božić, Lj., Buturac, G., Lovrinčević Ž., Mikulić, D., Nušinović, M., Rajh, E., Teodorović, I., Strateške odrednice razvoja industrije tekstila i odjeće u Hrvatskoj za razdoblje od 2006.-2015. godine, Ekonomski institut, Zagreb, 2007.
 7. Anić, I., Božić, Lj., Buturac, G., Lovrinčević Ž., Mikulić, D., Nušinović, M., Rajh, E., Rašić-Bakarić,I., Teodorović, Vizek, M., Analiza stanja prerađivačke industrije u Hrvatskoj, Ekonomski institut, Zagreb, 2007.
 8. Anić, I., Božić, Lj., Buturac, G., Lovrinčević Ž., Mikulić, D., Nušinović, M., Rajh, E., Rašić-Bakarić,I., Teodorović, Vizek, M., Razvoj prerađivačke industrije u Hrvatskoj za razdoblje 2007.-2015., Ekonomski institut, Zagreb, 2007.
 9. Anić, I., Božić, Lj., Buturac, G., Lovrinčević Ž., Mikulić, D., Nušinović, M., Rajh, E., Pehnec Pavlović, G., I., Teodorović, I., Analiza dosadašnjeg razvitka i stanja kemijske industrije (Potpodručja DG i DH) u EU i Republici Hrvatskoj, Ekonomski institut, Zagreb, 2007.
 10. Anić, I., Božić, Lj., Buturac, G., Lovrinčević Ž., Mikulić, D., Nušinović, M., Rajh, E., Pehnec Pavlović, G., Teodorović, Vizek, M., Strategija razvitka kemijske industrije u Hrvatskoj 2007.-2015., Ekonomski institut, Zagreb, 2007.
 11. Bačić, K., Botrić, V., Božić, Lj., Buturac, G., Rajh, E., Slijepčević, S., Studija učinaka promjene cijena usluga na telekomunikacijskom tržištu na gospodarstvo i građane, Ekonomski institut, Zagreb, 2006.
 12. Lovrinčević, Ž., Mikulić, D., Gorjan Bregeš, M., Buturac, G., Marić, Z., Regionalni računi za 2003. godinu (Regionalni BDP i regionalni računi kućanstava na razinama NUTS II i NUTS III), Ekonomski institut, Zagreb, 2005.
 13. Račić, D., Aralica, Z., Bačić, K., Božić, Lj., Buturac, G., Cvijanović, V., Čenić, M., Dadić, T., Đokić, I., Marić, Z., Podrug, N., Rajh, E., Rašić Bakarić, I., Redžepagić, D., Slijepčević, S., Inovacije u hrvatskim poduzećima, 2001.-2003., Ekonomski institut, Zagreb, 2005.
 14. Lovrinčević, Ž., Mikulić, D., Gorjan Bregeš, M., Buturac, G., Marić, Z., Eksperimentalni obračun regionalnog BDP-a RH za 2002. godinu, Ekonomski institut, Zagreb, 2004.
 15. Lovrinčević, Ž., Mikulić, D., Gorjan Bregeš, M., Buturac, G., Marić, Z., Eksperimentalni obračun regionalnog BDP-a RH za 2001. godinu, Ekonomski institut, Zagreb, 2003.
 16. Radas, S., Budak, J., Rajh, E., Mervar, A., Švaljek, S., Sljepčević, S., Rašić, I., Buturac, G., Institucije, mehanizmi, mjere i instrumenti financijskih i fiskalnih poticaja znanstvenoistraživačkoj i razvojnoj djelatnosti u funkciji tehnologijskog razvoja s posebnim naglaskom na suradnji znanstvenog i gospodarskog sektora, Ekonomski institut, Zagreb, 2003.
 17. Lovrinčević, Ž., Mikulić, D., Buturac, G., Dominić, G., Marić, Z., Nikšić-Paulić, B., Rašić, I., Vucelić, N., Uvođenje i primjena sustava nacionalnih računa Republike Hrvatske-SNR, Ekonomski institut, Zagreb, Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 2003.

Professional Articles:

 1. Broz, T.; Buturac, G.; Pavuna, D.; Rašić Bakarić, I.; Slijepčević, S.; Smilaj, D. „Pogoršanje na vidiku”, Privredna kretanja i ekonomska politika, 21 (129), 7-25, 2011., ISSN 1330-187X
 2. Broz, T.; Buturac, G.; Pavuna, D.; Rašić Bakarić, I.; Slijepčević, S.; Smilaj, D. „Povoljnija kretanja uz rastuće neizvjesnosti”, Privredna kretanja i ekonomska politika, 21 (128), 7-25, 2011., ISSN 1330-187X
 3. Broz, T.; Buturac, G.; Pavuna, D.; Rašić Bakarić, I.; Slijepčević, S.; Smilaj, D. „Loš početak godine”, Privredna kretanja i ekonomska politika, 21 (127), 7-24, 2011., ISSN 1330-187X
 4. Broz, T.; Buturac, G.; Pavuna, D.; Rašić Bakarić, I.; Slijepčević, S.; Smilaj, D. „Nastavak recesije”, Privredna kretanja i ekonomska politika, 21 (126), 7-25, 2011., ISSN 1330-187X
 5. Broz, T.; Buturac, G.; Pavuna, D.; Rašić Bakarić, I.; Slijepčević, S.; Smilaj D. „Mješoviti signali o stanju gospodarstva”, Privredna kretanja i ekonomska politika, 20, (125): 7-25, 2010., ISSN 1330-187X
 6. Broz, T.; Buturac, G.; Pavuna, D.; Rašić Bakarić, I.; Slijepčević, S.; Smilaj, D. „Još uvijek u recesiji”, Privredna kretanja i ekonomska politika, 20 (124): 7-26, 2010., ISSN 1330-187X
 7. Broz, T., Buturac, G., Pavuna, D., Rašić-Bakarić, I., Slijepčević, S., Smilaj, D., “Novi pad aktivnosti”, Privredna kretanja i ekonomska politika, 20(123): 7-25, 2010., ISSN 1330-187X
 8. Broz, T., Buturac, G., Pavuna, D., Rašić-Bakarić, I., Slijepčević, S., Smilaj, D., “Prvi pozitivni signali”, Privredna kretanja i ekonomska politika, 20(122): 7-26, 2010., ISSN 1330-187X
 9. Broz, T., Buturac, G., Pavuna, D., Rašić-Bakarić, I., Slijepčević, S., Smilaj, D., “Još uvijek na putu prema dolje”, Privredna kretanja i ekonomska politika, 19(121): 7-26, 2009., ISSN 1330-187X
 10. Broz, T., Buturac, G., Pavuna, D., Rašić-Bakarić, I., Slijepčević, S., Smilaj, D., “Gospodarstvo u recesiji”, Privredna kretanja i ekonomska politika, 19(120): 29-48, 2009., ISSN 1330-187X
 11. Broz, T., Buturac, G., Pavuna, D., Rašić-Bakarić, I., Slijepčević, S., Smilaj, D., “Recesija”, Privredna kretanja i ekonomska politika, 19(119): 7-26, 2009., ISSN 1330-187X
 12. Broz, T., Buturac, G., Pavuna, D., Rašić-Bakarić, I., Slijepčević, S., Smilaj, D., “Nepovoljni trendovi”, Privredna kretanja i ekonomska politika, 19(118): 7-26, 2009., ISSN 1330-187X
 13. Broz, T., Buturac, G., Pavuna, D., Rašić-Bakarić, I., Slijepčević, S., Smilaj, D., “Najava recesije”, Privredna kretanja i ekonomska politika, 18(117): 7-26, 2008., ISSN 1330-187X
 14. Broz, T., Buturac, G., Pavuna, D., Rašić-Bakarić, I., Slijepčević, S., Smilaj, D., “Usporavanje”, Privredna kretanja i ekonomska politika, 18(116): 7-25, 2008., ISSN 1330-187X
 15. Broz, T., Buturac, G., Mervar, A., Nestić, D., Rašić-Bakarić, I., Radeljak, I., Slijepčević, S., Smilaj, D., “Pozitivni signali na početku godine”, Privredna kretanja i ekonomska politika, 18(114): 7-26, 2008., ISSN 1330-187X
 16. Broz, T., Buturac, G., Mervar, A., Nestić, D., Rašić-Bakarić, I., Radeljak, I., Slijepčević, S., Smilaj, D., “Postupno usporavanje”, Privredna kretanja i ekonomska politika, 17(113): 7-24, 2007., ISSN 1330-187X
 17. Broz, T., Buturac, G., Mervar, A., Nestić, D., Rašić-Bakarić, I., Radeljak, I., Slijepčević, S., Smilaj, D., “Gospodarski rast uz povećanje inflacije i kamatnih stopa”, Privredna kretanja i ekonomska politika, 17(112): 7-23, 2007., ISSN 1330-187X
 18. Broz, T., Buturac, G., Mervar, A., Nestić, D., Pavuna, D., Slijepčević, S., Smilaj, D., “Snažan rast”, Privredna kretanja i ekonomska politika, 17(111): 7-25, 2007., ISSN 1330-187X
 19. Broz, T., Buturac, G., Mervar, A., Nestić, D., Pavuna, D., Radeljak, I., Slijepčević, S., Smilaj, D., “Novi zamah?”, Privredna kretanja i ekonomska politika, 16(110): 7-26, 2007., ISSN 1330-187X
 20. Bačić, K., Broz, T., Buturac, G., Radeljak, I., Slijepčević, S., Smilaj, D., “Pozitivna gospodarska kretanja”, Privredna kretanja i ekonomska politika, 16(109): 7-26, 2006., ISSN 1330-187X
 21. Bačić, K., Broz, T., Buturac, G., Radeljak, I., Slijepčević, S., Smilaj, D., “Privremeno usporavanje gospodarstva?”, Privredna kretanja i ekonomska politika, 16(108): 7-24, 2006., ISSN 1330-187X
 22. Bačić, K., Broz, T., Buturac, G., Radeljak, I., Slijepčević, S., Smilaj, D., “Visok gospodarski rast”, Privredna kretanja i ekonomska politika, 16(107): 7-24, 2006., ISSN 1330-187X
 23. Bačić, K., Broz, T., Buturac, G., Radeljak, I., Slijepčević, S., Smilaj, D., “Rast BDP-a iznad očekivanja”, Privredna kretanja i ekonomska politika, 16(106): 7-26, 2006., ISSN 1330-187X
 24. Broz, T., Buturac, G., Marić, Z., Radeljak, I., Slijepčević, S., Smilaj, D., “Nastavak rasta”, Privredna kretanja i ekonomska politika, 15 (105): 7-28, 2005., ISSN 1330-187X
 25. Broz, T., Buturac, G., Marić, Z., Radeljak, I., Slijepčević, S., Smilaj, D., “Snažan oporavak”, Privredna kretanja i ekonomska politika, 15 (104): 7-26, 2005., ISSN 1330-187X
 26. Broz, T., Buturac, G., Marić, Z., Radeljak, I., Slijepčević, S., Smilaj, D., “Snažan oporavak”, Privredna kretanja i ekonomska politika, 15 (103): 7-27, 2005., ISSN 1330-187X
 27. Broz, T., Buturac, G., Marić, Z., Radeljak, I., Slijepčević, S., Smilaj, D., “Slabljenje aktivnosti početkom godine”, Privredna kretanja i ekonomska politika, 15 (102): 7-28, 2005., ISSN 1330-187X
 28. Broz, T., Buturac, G., Marić, Z., Radeljak, I., Slijepčević, S., Smilaj, D., “Usporavanje rasta”, Privredna kretanja i ekonomska politika, 14 (101): 7-26, 2004., ISSN 1330-187X
 29. Broz, T., Buturac, G., Marić, Z., Radeljak, I., Slijepčević, S., Smilaj, D., “Postojan gospodarski rast”, Privredna kretanja i ekonomska politika, 14 (100): 7-27, 2004., ISSN 1330-187X
 30. Broz, T., Buturac, G., Marić, Z., Radeljak, I., Slijepčević, S., Ujević, T., “Dobar početak godine”, Privredna kretanja i ekonomska politika, 14 (99): 7-24, 2004., ISSN 1330-187X
 31. Broz, T., Buturac, G., Marić, Z., Radeljak, I., Slijepčević, S., Ujević, T., “Rast industrijske proizvodnje – najava ubrzavanja?”, Privredna kretanja i ekonomska politika, 14 (98): 7-27, 2004., ISSN 1330-187X

U 5% najboljih poslovnih škola u svijetu

ZŠEM među 200 najboljih u svijetu, među 60 najboljih u Europi

ZŠEM postao centrom izvrsnosti u edukaciji HR specijalista