dr. sc. Hrvoje Volarević - Zagrebačka škola ekonomije i managementa

Povratak

dr. sc. Hrvoje Volarević

Završio srednju i osnovnu školu u Zagrebu gdje je i rođen 27. kolovoza 1970. godine. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu smjer računovodstvo i poslovne financije 1996. godine na temu diplomskog rada “Višekriterijska analiza odabranih ekonomskih pokazatelja”. Magistrirao na Sveučilištu u Zagrebu, Ekonomski fakultet, smjer operacijska istraživanja početkom 2003. godine, na temu magistarskog rada “Optimizacija investicijskog portfolija primjenom moderne portfolio teorije”. Doktorirao 2010. godine na Ekonomskom fakultetu u Splitu u području društvenih znanosti, polje ekonomija, grana financije na temu iz menadžerskog računovodstva i poslovnih financija “Dizajniranje modela kapitalnog budžetiranja u cilju efikasnog izbora investicijskih projekata”.
Zaposlen u Hrvatskoj narodnoj banci od 1997. godine u stalnom radnom odnosu, od 2001. godine u direkciji računovodstva kao viši savjetnik (prije toga u direkciji za statistiku te direkciji za upravljanje deviznim pričuvama). Od 2003. godine zaposlen kao vanjski suradnik na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa (ZŠEM) u svojstvu predavača na dodiplomskim kolegijima, “Matematika za ekonomiste i managere”, “Računovodstvo troškova” i “Računovodstvo za managere”. Od 2008. godine predaje na ZŠEM-u u okviru više različitih diplomskih MBA programa kolegije “Osnove računovodstva”, “Analiza financijskih izvještaja” i “Tehnike upravljačkog računovodstva”. Od svibnja 2011. godine obnaša dužnost Voditelja diplomskog MBA studija iz korporativnih financija na ZŠEM-u. Izabran u nastavno zvanje profesora visoke škole u trajnom zvanju u području društvenih znanosti, polje ekonomije, grana računovodstvo u rujnu 2016. godine.
Posljednjih desetak godina autor i koautor više recenziranih znanstvenih te stručnih/komercijalnih radova iz područja računovodstva, financija i matematičke optimizacije s posebnim naglaskom na interdisciplinarnost u tim radovima. Sudjelovao na nekoliko domaćih i međunarodnih konferencija iz područja računovodstva i operacijskih istraživanja gdje je i prezentirao svoj radove. Koautor dva udžbenika, stručni redaktor jedne knjige te recenzent više udžbenika i znanstvenih radova. Participirao u rujnu 2014. godine kao predavač na stručnoj edukaciji iz područja računovodstva i financija za zaposlenike tvrtke Podravka d.d.
Sudjelovao na brojnim seminarima i ekonomskim radionicama u zemlji i inozemstvu: specijalistički tečaj “Centralno bankarstvo” u Zagrebu u organizaciji Hrvatskog instituta za bankarstvo i osiguranje, seminar u organizaciji Međunarodnog monetarnog fonda u Joint Vienna Institutu u Beču iz područja centralno bankarskog računovodstva, “General management program” u organizaciji The William Davidson Institute at The University of Michigan Business School i ZŠEM-a te studijski boravak na John Carroll University, Cleveland, USA.
Član je društava: Hrvatskog društva za operacijska istraživanja od 1994. godine i Hrvatskog društva ekonomista od 2006. godine. Član revizorskog odbora Platinum Invest d.o.o. od 2014. do 2017. godine. Član je školskog odbora TŠ Ruđera Boškovića iz Zagreba od 2017. godine.

Znanost

Njavro Đuro, Banks William G., Janković Sandra, Volarević Hrvoje: “The need for changes in accounting education”, zbornik radova, str. 15-24, Međunarodna znanstvena konferencija, travanj 2004, Harkov, Ukrajina.
Anić-Antić Paško, Varović Mario, Volarević Hrvoje: “Utjecaj metoda vrednovanja ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu na financijski i porezni položaj trgovačkog društva prema MRS-u 40”, Ekonomski pregled, stručni članak, strana 789-808, broj 11, godina 57, 2006, Zagreb. ISSN 0424-7558.
Ana Klikovac, Hrvoje Volarević: “Računovodstveni standardi za srednja i mala poduzeća – međunarodni ili nacionalni standardi?”, zbornik radova, str. 237-248, Simpozij “Financije i računovodstvo u funkciji gospodarskog rasta BiH”, FIRCON, 20.-21. rujan 2007, Mostar, BiH. ISSN-1512-827X.
Vidučić Ljiljana, Vojvodić Rosenzweig Višnja, Volarević Hrvoje: “Multi-Criteria Decision-Making Model Design for Efficient Selection of Investment Projects”, zbornik radova, str. 189-196, 12th International Conference on Operational Research – KOI 2008, September 24-26, 2008, Pula, Croatia. ISSN 1847-5566.
 Ana Klikovac, Mario Varović, Hrvoje Volarević: “Procjena vremenske neograničenosti poslovanja prema MRevS-u 570 korištenjem analize financijskih izvještaja”, zbornik radova, str. 373-386, International conference “International Standards in the Finance and Accounting sector vs. National practice”, FIRCON d.o.o., 24.-25. September 2009, Međugorje, BiH. ISSN-1512-827X.
Mario Varović, Hrvoje Volarević: “Pregled tehnika kapitalnog budžetiranja u svijetu i njihova moguća primjena u BiH”, zbornik radova, str. 145-155, International conference “Institutional frame and real assumptions for the reform of the financial system of BiH according to the European Commission standards”, FIRCON d.o.o., 23.-24. September 2010, Međugorje, BiH. ISSN-1512-827X.
Vojvodić Rosenzweig Višnja, Volarević Hrvoje: “Creation of Optimum Implementation of the Investment Project”, Croatian Operational Research Review (CRORR), znanstveni članak, strana 104-112, Vol. 1, 2010, Split, Croatia. ISSN 1848-0225.
Kristijan Krkač, Hrvoje Volarević, Martina Josipović: “Načela poslovne etike i korporacijske društvene odgovornosti u području računovodstva, revizije, financija i bankarstva”, Obnovljeni život, strana 187-199, Vol. 66, br. 2, 145-289, 2011, Zagreb. ISSN 0351-3947.
Gruić Branimir, Jemrić Igor, Šutalo Ivo, Volarević Hrvoje: “Matematika za ekonomiste i managere”, ZŠEM, MATE d.o.o., udžbenik, III izdanje, 2011, Zagreb. ISBN: 978-953-246-106-0.

U 5% najboljih poslovnih škola u svijetu

ZŠEM među 200 najboljih u svijetu, među 60 najboljih u Europi

ZŠEM postao centrom izvrsnosti u edukaciji HR specijalista