mr.sc. Igor Jemrić - Zagrebačka škola ekonomije i managementa

Povratak

mr.sc. Igor Jemrić

Magistarsku titulu dobio na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Trenutno radi u Hrvatskoj Narodnoj Banci (HNB) kao direktor Direkcije za statistiku, te kao predavač na Zagrebačkoj Školi Ekonomije i Managementa. Njegovi profesionalni interesi uključuju centralno bankarstvo, makroekonomsku statistiku, financijsku matematiku i operacijska istraživanja. Predavačko iskustvo stjecao je kao predavač na ZŠEM-u, Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, te na McGill University u Montrealu u Kanadi gdje je boravio kao istraživač. Predstavnik je Hrvatske Narodne Banke pri Central Bank Statistics – Međunarodnom statističkom institutu u Irwing Fisher Odboru, te kao član odbora Monetary, Financial and BoP Statistics pri Eurostatu. Također, nacionalni je koordinator za Special Data Dissemination Standard pri Međunarodnom Monetarnom Fondu, te kao predstavnik HNB-a u UNECE/OECD Radnoj grupi za financijsku statistiku, UNECE/OECD WP o Nacionalnim računima, te član UNECE/Eurostat/OECD Group of Experts za Istraživanje utjecaja globalizacije na nacionalne račune. Sudjelovao i organizirao mnoge hrvatske i međunarodne konferencije, te sastanke.

Znanost

Usorac, I., I. Jemric: “A new approach to MFI interest rate statistics in Croatia”, IFC Bulletin No.34 (2011)

“Micro data collection system for the compilation of monetary statistics and banking supervision in the Croatian National Bank”, presentation at the Central European CBS Director’s Meeting, Budapest (2010)

U 5% najboljih poslovnih škola u svijetu

ZŠEM među 200 najboljih u svijetu, među 60 najboljih u Europi

ZŠEM postao centrom izvrsnosti u edukaciji HR specijalista