dr. sc. Ivan Šutalo - Zagrebačka škola ekonomije i managementa

Povratak

dr. sc. Ivan Šutalo

Ivan Šutalo rođen je 27. ožujka 1959. godine u Gradištu kraj Županje. Osnovnu i srednju školu završava u Čapljini, Bosna i Hercegovina, 1978. godine. Ekonomski fakultet upisuje u Zagrebu, školske godine 1978./1979.. Studij, smjer Vanjske trgovine, završava na Ekonomskom fakultetu – Zagreb, 1983. godine. Pri Ekonomskom fakultetu u Zagrebu upisuje Poslijediplomski znanstveni studij, „Ekonomska analiza i planiranje“, pod vodstvom profesora Branka Horvata 1986. godine, kojeg uspješno završava 1990. Godine, obranom magistarske radnje pod naslovom Energija u funkciji ekonomskog rasta.

U rujnu 1983. godine, zapošljava u tvornici „Končar“ na operativnim poslovima referenta izvoza. S obzirom na znatno veću sklonost teorijskom radu, a mnogo manju operativnom, u potpunosti preusmjerava na poslove koji zahtijevaju više koncepcijsko-teorijskog predznanja, te se u skladu s time 1986. godine premješta u tadašnji Republički zavod za društveno planiranje (devedesetih godina 20. stoljeća zvao se i Zavod za makroekonomske analize i prognoze) gdje radi kao referent za energetiku i makroekonomske bilance i na poticaj rukovodećih ljudi te institucije, iste (1986). Godine, upisuje gore navedeni Poslijediplomski, znanstveni studij.

Tijekom razdoblja provedenog u INI, 1990. do 1999. godina, objavio je jednu knjigu i više radova iz područja ekonomike naftne privrede i petrokemije, s naglaskom na financijskom vrednovanju razvojnih projekata u INA-Grupi, među kojima su i dva rada klasificirana kao izvorni znanstveni radovi: „Ekonometrijska studija tržišta naftnih derivata“, “Ekonomski pregled”, Zagreb, 1992. godina te „Financiranje plina u uvjetima zaduženosti“ (engleski: Development financing under indebtedness)“, „Energija, ekonomija, ekologija, nafta “, Zagreb, 1999. godina (koautor Stevo Kolundžić), rad je prezentiran na Međunarodnom skupu plinskih stručnjaka u Opatiji, koji ga ovlašćuju da može raditi doktorsku disertaciju izvan doktorskog studija. Od 1992. do 1993. godine u Zagrebačkoj školi za management je prošao tečaj poslovnog odlučivanja u naftnoj i petrokemijskoj industriji, za što je dobio i certifikat o uspješno završenom tečaju.

S obzirom da je uvijek aktivno pratio zbivanja i literaturu i u području makroekonomije, u listopadu 1999. godine prelazi u Državni zavod za statistiku, gdje do sredine 2000. radi u Metodološkom odjelu na modelima sezonskog prilagođavanja (engleski: seasonal adjustment) vremenskih serija (reg-ARIMA modelima), poput: indeksa obujma industrijske proizvodnje, indeksa građevinskih radova, realnih indeksa prometa u distributivnoj trgovini te vremenskih nizova tromjesečnog BDP-a.

Sredinom 2000. godine prelazi u Sektor nacionalnih računa na mjesto Pomoćnika ravnatelja za nacionalne račune, gdje aktivno radi na razvitku hrvatskih nacionalnih računa za potrebe domaćih korisnika, za potrebe međunarodnih organizacija: MMF-a, Eurostata, UN-a, OECD-a, ali i za potrebe kvalificiranja Republike Hrvatske za članstvo u Europskoj uniji. Rad na posljednjem zadatku uspješno je okončan 2009. godine, kada Europska komisija, nakon pozitivnog mišljenja Eurostat-a, uklanja zatvarajuće mjerilo za nacionalne račune. Tijekom rada u Državnom zavodu za statistiku, od listopada 1999. do veljače 2010. godine, aktivno je sudjelovao na svim relevantnim tečajevima i radionicama iz područja nacionalnih računa u zemlji i inozemstvu (Eurostat, MMF, OECD, UN, statističke agencije drugih država i tako dalje, od kojih se posebno ističe Tečaj o nacionalnim računima u MMF-u, Washington DC, 2001. godine, u trajanju od šest tjedana.

Znanost

Gruić Branimir, Jemrić Igor, Šutalo Ivo, Volarević Hrvoje: “Matematika za ekonomiste i menadžere”, udžbenik

Ivan Šutalo, Neven Ivandić, Zrinka Marušić: “Total contribution of tourism to Croatian economy: Input output model and tourism satellite account”, Ekonomski pregled, str. 267-285; br. 5-6, Zagreb, 2011.

Ivan Šutalo, Neven Ivandić, Jadranka Vuglar: “Importance of theoretical value added tax for Croatia’s fiscal capacity in the context of the European Union”, Financijska teorija i praksa, Vol. 36, br. 3, 2012.

Ante Rozga, Elza Jurun, Ivan Šutalo: “Correction of chain-linking method by means of Lloyd-Moulton-Fisher-Törnqvist index on Croatian GDP data”, Croatian Operational Research Review (CRORR), Vol. 2, 2012.

Ivan Šutalo, Mate Njavro, Elza Jurun: “Index number mathematics application to the gross domestic Product decomposition”, CSIT 2013 – The 5th International Conference on Computer Science and Information Technology, March 27-28 2013., Amman Jordan

U 5% najboljih poslovnih škola u svijetu

ZŠEM među 200 najboljih u svijetu, među 60 najboljih u Europi

ZŠEM postao centrom izvrsnosti u edukaciji HR specijalista