dr. sc. Ivona Škreblin Kirbiš - Zagrebačka škola ekonomije i managementa

Povratak

dr. sc. Ivona Škreblin Kirbiš

Dr. sc. Ivona Škreblin Kirbiš od 2005. godine na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta (ZŠEM) provodi istraživanja i predaje u području primjene psihologije u managementu na Katedri za management, poduzetništvo i digitalnu transformaciju. Predaje Organizacijsko ponašanje, Management ljudskih potencijala, Socijalnu psihologiju, Vodstvo, Management, Management promjena i Primjenu mjerenja u ljudskim potencijalima na preddiplomskom i diplomskom MBA studiju. Programski je direktor studija MBA Management, i vodi projekte razvoja karijere studenata za Career centar ZŠEM-a. Također sudjeluje u programima edukacije za tvrtke.

Diplomirala je psihologiju na Sveučilištu u Rijeci u Hrvatskoj, te potom doktorirala na Sveučilištu u Trstu u Italiji 2005. godine na području socijalne psihologije pod mentorstvom američkog profesora dr. Robert A. Wicklund i sa stipendijom Ministarstva vanjskih poslova Republike Italije. Provela je godinu dana na akademskom boravku u SAD-u na Sveučilištu Oglethorpe u Atlanti, Georgia. Dodatno se usavršavala kroz međunarodni programrazvoja profesora poslovnih školau Španjolskoj na IESE u Barceloni 2006. godine.

Po završetku doktorskog studija dr.sc. Škreblin Kirbiš radila je kao znanstveni asistent na Institutu za antropologiju u Zagrebu. Ima veliko iskustvo na području istraživanja tržišta, koje je stekla kroz provođenje anketa za tada vodeće tvrtke istraživanja tržišta. Bila je član istraživačkog projekta o širenju znanja u bilateralnoj gospodarskoj suradnji u okviru programa Ministarstva Republike Hrvatske trgovine, rada i poduzetništva. U 2009. godini predaje kolegij Management of Organizations tijekom jednog semestra na partnerskom sveučilištu University of Central Missouri u SAD-u. Sudjelovala je u projektu izrade modela vanjskog vrednovanja osnovnih i srednjih škola pri Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Svoje znanstveno-istraživačke radove na temu ekonomski važnih ponašanja kroz istraživanje kognitivnih procjena, percepcija i stavova u pozadini tih ponašanja s implikacijama za obrazovanje objavljuje i predstavlja u domaćim i inozemnim časopisima te na međunarodnim konferencijama.Osim u Hrvatskoj živjela je i radila u Italiji i SAD-u te se aktivno služi engleskim i talijanskim jezikom.

 

Publikacije i rad na projektima / Publications and research projects

 

Poglavlje u knjizi / Book chapter Vehovec, M. i Škreblin Kirbiš, I. (2008) Izbor karijere mladih i društvena odgovornost poslodavca. U Bodiroga Vukobrat, N., Barić, S. (ur.), Socijalno odgovorno gospodarenje: ekonomski i etički aspekti (str. 27-38). Zagreb: TIM press Zagreb i Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (ISBN: 978-953-7177-25-6)
Radovi objavljeni u znanstvenim časopisima / Articles in scientific journals Podobnik, B., Škreblin Kirbiš, I., Koprčina, M. i Stanley, H.E. (2019). Emergence of the unified right- and left-wing populism—When radical societal changes become more important than ideology. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 517 (1), 459-474, u tisku, rad prihvaćen za objavljivanje, dostupno online: https://doi.org/10.1016/j.physa.2018.10.054 (ISSN: 0378-4371)
Podobnik, B., Mušura Gabor, A. i Škreblin Kirbiš, I. (2019). Scale-free growth of human society based on cooperation and altruistic punishment. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 513 (1), 613-619, u tisku, rad prihvaćen za objavljivanje, dostupno online od 1. rujna 2018. na: https://doi.org/10.1016/j.physa.2018.08.170 (ISSN: 0378-4371)
Škreblin Kirbiš, I., Vehovec, M. i Galić, Z. (2017). Relationship between Financial Satisfaction and Financial Literacy: Exploring Gender Differences. Društvena istraživanja, 26 (2), 165-185. https://doi.org/10.5559/di.26.2.02 (ISSN: 1330-0288)
Vehovec, M., Rajh, E. i Škreblin Kirbiš, I. (2015). Financijska pismenost građana u Hrvatskoj. Privredna kretanja i ekonomska politika, 24(1 (136)), 53-76. (ISSN: 1330-187X)
Škreblin Kirbiš, I., Tomić, I. i Vehovec, M. (2011). Mirovinska pismenost i štednja za treću životnu dob. Revija za socijalnu politiku, 18 (2), 127-148. (ISSN: 1330-2965 )
Pavić, N., Šakić, K., Škreblin Kirbiš, I., Richards, R. i Martinac M. (2011). Cost management of general and regional anaesthesia techniques in context of quality resource management at the department of orthopaedics. Periodicum Biologorum, 113 (2), 129-136. (ISSN: 0031-5362)
Škreblin Kirbiš, I. i Richards, R. (2010) Teaching human resource management in Croatia using work-based action projects. International Journal of Management Education. 9 (1), 21-32. (ISSN: 1472 – 8117)
Richards, R., Škreblin Kirbiš, I. i Koričan, M. (2009). Načela etičnosti u upravljanju ljudskim potencijalima. Obnovljeni život, 64 (4), 513-528. (ISSN: 0351-3947)
Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunarodnom recenzijom / Peer reviewed scientific articles in proceedings of international conferences Rakušić, S., Vehovec, M. i Škreblin, I. (2005). Knowledge sharing and technology transfer: evaluation of recipient’s satisfaction in bilateral economic cooperation. U Crnjak-Karanović, B. (ur.), Enterprise in Transition (str. 551-564). Split: Faculty of Economics Split (ISBN: 953-6024-70-5)
Koričan Lajtman, M., Škreblin Kirbiš, I. i Bernatović I. (2018). Effect of Gamification User Type and Class Activity on Student’s Class Engagement. U Aleksić Maslać, K. i Vranešić, P. (ur.), 6th Higher Education Institutions Conference: Quality & Governance in Higher Education: Opening new frontiers (str. 104-110). Zagreb: Mate Ltd. Zagreb (ISBN 978-953-246-399-6)
Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom / Other peer reviewed articles in proceedings of international conferences Koričan, M. i Škreblin, I. (2008). HRM Function and Strategy – the Croatian Perspective. U Rajkovič, V., Jereb, E., Kern, T., Kljajić, M., Paape, B., Pagon, M. i Vukovič, G. (ur.). Zbornik 27. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti, Proceedings of the 27th International Conference on Organizational Science Development (str. 1090-1095). Kranj: Moderna organizacija (ISBN: 978-961-232-213-7)
Druge vrste radova / Other type of papers Vehovec M., Rajh E. i Škreblin Kirbiš I. (2015). Financijska pismenost u Republici Hrvatskoj – regionalne razlike. Prezentacija rezultata istraživanja za naručitelje projekta.
Sažeci u zbornicima skupova / Abstracts in book of abstracts from national and international conferences Martinović Klarić, I., Peternel, L., Malnar, A., Škreblin Kirbiš, I., Zeljko, H. M. (2011) Culture Change (Modernization) and Risk of Disease (Stress): New Avenues in Biocultural Research // Book of Abstracts / Turbón, Daniel (ur.). Barcelona : Spanish Society of Physical Anthropology, 41-41
Škreblin, I., Koričan, M. i Mušura, A. (2006). Job performance and job satisfaction in higher education. 14th yearly conference of Croatian psychologists: Human resources and life cycle. Jelčić, J., Lopižić, J., Lugović, G i Sušanj, Z. (eds.). Šibenik: Hrvatsko psihološko društvo i Društvo psihologa – Šibenik. 25th-28th October, pp. 71-72.
Škreblin, I. (2005). Is there a construct within a person without the person’s competence? 17th Ramiro and Zoran Bujas Days. Kamenov, Ž., Jelić, M. i Jokić Begić, M. (ur.). Zagreb: Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu; Hrvatsko psihološko društvo: Školska knjiga d.d., 15.-17. prosinac, str. 93. (ISBN: 953-175-241-9)
Škreblin, I. (2004). Incompetence leads to cognitive consistency and to inability of relating cognitive and affective elements to performance. The 6th Conference on Social & Community Psychology. Trondheim: Dragvoll, NTNU, Depratment of Psychology, 4.-5. studeni, str. 39-40.
Peternel, L., Šimičić, L. i Škreblin, I. (2004). Acculturation process and ethnic identity of immigrants in Croatia. Cross-cultural Aspects of Mental Health and Psychosocial Well-Being in Immigrant/Refugee Adolescents. Hvar, listopad 2004..
Škreblin, I. i Sujoldžić, A. (2004). Exploring health and behavior outcomes among immigrants in Croatia. Cross-cultural Aspects of Mental Health and Psychosocial Well-Being in Immigrant/Refugee Adolescents. Hvar, listopad 2004..
Wicklund, R. A. i Škreblin, I. (2003). When incompetence leads to cognitive coherency. 16th Ramiro Bujas Days. Bratko, D, Kolesarić, V. i Maslić-Seršić D. (ur.). Zagreb: Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu; Hrvatsko psihološko društvo; Naklada Slap, 11.-13. prosinac, str 78. (ISBN: 953-191-250-5)
Wicklund, R. A. i Škreblin, I. (2003). When is the construct of internalization alive? V Congresso Nazionale – Sezione di Psicologia Sociale. Bari: Associazione Italiana Psicologi, 26. i 27. rujan, str. 428-429.
Aktivna sudjelovanja na skupovima / Invited talks Škreblin, I. & Koričan, M. (2007). Education and competitiveness: Human resources and company’s strategy. 6th Human Resource Management Arena, Zagreb, 9th and 10th October 2007.
Istraživački projekti / Research projects Suradnica na projektu Ocjena financijske pismenosti u Hrvatskoj  za Klub Ekonomskog instituta, Zagreb (voditeljica projecta prof.dr.sc. Maja Vehovec, 2015, http://www.eizg.hr/hr-HR/Ocjena-financijske-pismenosti-u-Hrvatskoj-1397.aspx)
Suradnica na projektu Socioekonomski aspekti nezaposlenosti, siromaštva i društvene isključenosti (MZOS šifra projekta: 002-0022469-2462, voditeljica projekta: prof.dr.sc. Maja Vehovec)
Suradnica na projektu Uloga socio-kognitivnih procesa u samoregulaciji i interpersonalnim odnosima, (MZOS šifra projekta: 130-1301422-1420, voditeljica projekta: prof.dr.sc. Željka Kamenov)
Suradnica na projektu Starenje stanovništva i održavanje primjerenog životnog

standarda u trećoj životnoj dobi (naručitelj: Hrvatska gospodarska komora, voditeljica projekta: prof.dr.sc. Maja Vehovec, 2010.)

Znanost

 1. Škreblin Kirbiš, Ivona; Tomić, Iva; Vehovec, Maja.
  Mirovinska pismenost i štednja za treću životnu dob. // Revija za socijalnu politiku. 18 (2011) , 2; 127148 (članak, znanstveni).
 2. Škreblin Kirbiš, Ivona; Richards, Randy.
  Teaching human resource management in Croatia using work-based action projects. // International Journal of Management Education. 9 (2010) , 1; 2132 (članak, znanstveni).
 3. Richards, Randy; Škreblin Kirbiš, Ivona; Koričan, Mirna.
  Načela etičnosti u upravljanju ljudskim potencijalima. // Obnovljeni život : časopis za religioznu kulturu. 64(2009) , 4; 513529 (pregledni rad, znanstveni).
 4. Pavić, Nika; Šakić, Katarina; Škreblin Kirbiš, Ivona; Richards, Randy; Martinac; Miran.
  Cost management of general and regional anaesthesia techniques in context of quality resource management at the department of orthopaedics. // Periodicum biologorum. 113 (2011) , 2; 129136 (članak, stručni).
 5. Koričan, Mirna; Škreblin, Ivona.
  HRM Function and Strategy – the Croatian Perspective // Zbornik 27. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti / Proceedings of the 27th International Conference on Organizational Science Development / Vladislav Rajkovič, Eva Jereb, Tomaž Kern, Miroljub Kljajić, Bjoern Paape, Milan Pagon, Goran Vukovič (ur.).
 6. Kranj : Moderna organizacija, 2008. 1090-1095 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).
 7. Nestić, Danijel; Radić, Andreja; Škreblin Kirbiš, Ivona; Švaljek, Sandra; Tomić, Iva; Vehovec, Maja.
  Starenje stanovništva i održavanje primjerenog životnog standarda u trećoj životnoj dobi, 2010. (znanstvena studija).
 8. Škreblin, I. & Koričan, M. (2007). Education and competitiveness: Human resources and company’s strategy. 6th Human Resource Management Arena, Zagreb, 9th and 10th October 2007.
 9. Vehovec, M. & Škreblin Kirbiš I. (2007). Career choice and social responsibility of employer. International scientific conference “Socijalno odgovorno gospodaranje” organized by University of Rijeka – Faculty of Law and Hanns Seidel Stiftung. Book chapter. Rijeka, 5th and 6th October 2007.
 10. Rakušić, S., Vehovec, M. & Škreblin, I. (2005). Knowledge sharing and technology transfer: evaluation of recipient’s satisfaction in bilateral economic cooperation. 6th International Conference: Enterprise in Transition. Crnjak-Karanović, E. (Ed.). Split: Faculty of Economics Split, 551-564.
 11. Koričan, M. & Škreblin I. (2008). HRM function and Strategy – the Croatian Perspective. 27th International Conference on Organizational Science Development. Rajkovič, V., Jereb, E., Kern, T., Kljajić, M., Paape, B., Pagon, M., Vukovič G. (Eds.). Portorož: University of Maribor, Faculty of Organizational Sciences, 1090-1095.
 12. Vehovec, M. & Škreblin Kirbiš I. (2007). Career choice and social responsibility of employer. International scientific conference “Socijalno odgovorno gospodaranje” organized by University of Rijeka – Faculty of Law and Hanns Seidel Stiftung. To be published as a book chapter. Rijeka, 5th and 6th October 2007.
 13. Šreblin, I., Koričan, M i Mušura, A. (2006). Job performance and job satisfaction in higher education. 14th yearly conference of Croatian psychologists: Human resources and life cycle. Jelčić, J., Lopižić, J., Lugović, G i Sušanj, Z. (eds.). Šibenik: Hrvatsko psihološko društvo i Društvo psihologa – Šibenik. 25th-28th October, pp. 71-72.
 14. Škreblin, I. (2005). Is there a construct within a person without the person’s competence? 17th Ramiro and Zoran Bujas Days. Kamenov, Ž., Jelić, M. & Jokić Begić, M. (Eds.). Zagreb: Department for Psychology, Faculty of Phylosophy, University in Zagreb; Croatian Psychological Society: “Školska knjiga d.d.”, December 15th-17th, p. 93.
 15. Škreblin, I. (2004). Incompetence leads to cognitive consistency and to inability of relating cognitive and affective elements to performance. The 6th Conference on Social & Community Psychology. Trondheim, Norway: Dragvoll, NTNU, Depratment of Psychology, November 4th-5th, pp. 39-40.
 16. Peternel, L., Šimičić, L. & Škreblin, I. (2004). Acculturation process and ethnic identity of immigrants in Croatia. Cross-cultural Aspects of Mental Health and Psychosocial Well-Being in Immigrant/Refugee Adolescents. Hvar, Croatia October 2004.
 17. Škreblin, I. & Sujoldžić, A. (2004). Exploring health and behavior outcomes among immigrants in Croatia. Cross-cultural Aspects of Mental Health and Psychosocial Well-Being in Immigrant/Refugee Adolescents. Hvar, Croatia, October 2004.
 18. Wicklund, R. A. & Škreblin, I. (2003). When incompetence leads to cognitive coherency. 16th Ramiro Bujas Days. Bratko, D, Kolesarić, V. i Maslić-Seršić D. (Eds.). Zagreb, Croatia: Department for Psychology, Faculty of Phylosophy, University in Zagreb; Croatian Psychological Society; “Naklada Slap”, December 11th -13th prosinac, p 78.
 19. Wicklund, R. A. & Škreblin, I. (2003). When is the construct of internalization alive? V Congresso Nazionale – Sezione di Psicologia Sociale. Bari, Italia: Associazione Italiana Psicologi, September 26th and 27th, pp. 428-429.
 20. Škreblin Kirbiš, I., Kamenov, Ž. & Vehovec, M.. The role of unselfish motives in hypothetical and actual career choices.

Contributions to Books:

 1. Vehovec, Maja; Škreblin Kirbiš, Ivona.
  Izbor karijere mladih i društvena odgovornost poslodavca // Socijalno odgovorno gospodarenje: ekonomski i etički aspekti / Bodiroga Vukobrat , Nada ; Barić , Sanja (ur.). Zagreb : TIM press Zagreb i Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2008. Str. 27-38.

U 5% najboljih poslovnih škola u svijetu

ZŠEM među 200 najboljih u svijetu, među 60 najboljih u Europi

ZŠEM postao centrom izvrsnosti u edukaciji HR specijalista