dr. sc. John Branch - Zagrebačka škola ekonomije i managementa

Povratak

dr. sc. John Branch

Doktorirao je na University of Cambridge u Engleskoj. Trenutno radi kao predavač Strategije marketinga na preddiplomskom studiju, MBA-u i na seminarima cjeloživotnog obrazovanja na Stephen M. Ross School of Business na University of Michigan u SAD-u. Također aktivno vodi radionicu na School’s William Davidson Institute koja je usmjerena na tranzicijska gospodarstva. Dr. Branch je započeo svoju akademsku karijeru kao profesor na Katedri za marketing na École Supérieure de Commerce de Rennes u Francuskoj. Bio je gostujući predavač na više od 40 poslovnih škola širom svijeta, uključujući Rotterdam School of Management u Nizozemskoj, Sveučilište Ljubljana u Sloveniji, ESAN u Peruu, te mnogim drugim. Predavao je na programima Executive Education za British American Tobacco, Coca-Cola-u, Nestlé, Cargill, Michelin i British Telecom.

Znanost

Branch, John; Maja Martinovic; and Michael Metzger. “Introduction from the Guest Editors.”
International Journal of Business and Emerging Markets, Vol. 4, No. 1, 2012, pp. 1-3.

Hershey, Lewis; and John Branch. “Lexicon Rhetoricae: The Narrative Theory of Kenneth Burke and Its
Application to Marketing.” Qualitative Market Research: An International Journal, Vol. 14, No. 2, 2011,
pp. 174-187.

Branch, John. “The Devil is in the Detail: Reflexive Accounting in Qualitative Market Research.”
Qualitative Market Research: An International Journal, Vol. 12, No. 3, 2009, pp. 355-357.

Branch, John. “Message from the Guest Editor.” Marketing Education Review. Vol. 17, No. 1, Spring
2007, pp. ix-x.

Branch, John; and Michael Brent. “The Effective Trainer in Uzbekistan.” Gestion 2000, Vol. 12, No. 6,
November-December 1996, pp. 153-161.

U 5% najboljih poslovnih škola u svijetu

ZŠEM među 200 najboljih u svijetu, među 60 najboljih u Europi

ZŠEM postao centrom izvrsnosti u edukaciji HR specijalista