dr. sc. Jurica Brajković - Zagrebačka škola ekonomije i managementa

Povratak

dr. sc. Jurica Brajković

Jurica Brajković je predavač na Katedri za ekonomiju i matematiku od 2003. godine gdje je do sada držao kolegijeOsnove ekonomije 1, Mikroekonomija, Ekonomika za menedžere te Ekonomika energetike na dodiplomskom, MBA te programu Studija uz rad.

Od 2002. do 2004. godina Jurica radi kao pripravnik u Uredu za strategiju razvitka Republike Hrvatske nakon čega se zapošljava u Energetskom institutu Hrvoje Požar (EIHP) gdje pruža savjetodavne usluge iz područja ekonomike energetike u sektoru električne energije, prirodnog plina, toplinarstva te obnovljivih izvora energije.

U sklopu savjetodavnih projekata domaćim (HEP, Plinacro, HERA, poslovne banke, HBOR) te stranim naručiteljima (regionalne elektroprivrede, Europska Komisija, Energetska zajednica, EBRD, Svjetska banka, USAID, KfW) Jurica pruža savjetodavne usluge iz područja donošenja dugoročnih investicijskih odluka, dubinske analiza (due diligence) energetskih projekata, ekonomske regulacije energetskih i vodnih djelatnosti te harmonizacije nacionalnog zakonodavstva s EU zakonodavstvom.

Jurica je diplomirao i magistrirao ekonomiju na Sveučilištu u Bostonu 2001. godine te doktorirao na Sveučilištu Southampton 2010. godine na temu realnih opcija.

Radovi / articles:

Brajković, Jurica; Novko, Igor. Allocation of costs in cogeneration facilities – implications for investment // ECIN 2016: International Economics and Management Conference: BookofProceedings. Beograd, Srbija, 2016. str. 65-73 (pozvano predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (inextenso), stručni)

Pye, Steve; Dobbins, Audrey; Baffert, Claire; Brajković, Jurica; Deane, Paul; De Miglio, Rocco. Addressing Energy Poverty and Vulnerable Consumers in the Energy Sector Across the EU // L’Europeenformation, 2015 (2015) 64-89 (članak, znanstveni)

Poglavlja u knjizi / Book Chapters:

Energy PovertyAcrossthe EU. In book: Europe’s Energy Transition – Insights for PolicyMaking, pp.261-280;     Steve Pye, Audrey Dobbins, Claire Baffert, Jurica Brajković, Paul Dean, Rocco De Miglio

U 5% najboljih poslovnih škola u svijetu

ZŠEM među 200 najboljih u svijetu, među 60 najboljih u Europi

ZŠEM postao centrom izvrsnosti u edukaciji HR specijalista