dr. sc. Ljerka Mintas Hodak - Zagrebačka škola ekonomije i managementa

Povratak

dr. sc. Ljerka Mintas Hodak

Dr. sc. Ljerka Mintas Hodak studirala je, magistrirala i 1975.g., doktorirala na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Usavršavala se na brojnim seminarima, radionicama i skupovima u zemlji i svijetu. Tijekom karijere objavila je niz članaka u domaćim i međunarodnim časopisima s područja pomorskog prava i prava EU-a. Suosnivačica je ZŠEM-a 2002. godine, prodekanica i voditeljica Katedre za pravo na ZŠEM-u. Sudjelovala u osmišljavanju i  u pripremi, a sad i izvođenju studijskog programa “Poslovno pravo i ekonomija”.

U 5% najboljih poslovnih škola u svijetu

ZŠEM među 200 najboljih u svijetu, među 60 najboljih u Europi

ZŠEM postao centrom izvrsnosti u edukaciji HR specijalista