dr. sc. Marjeta Tomulić Vehovec - Zagrebačka škola ekonomije i managementa

Povratak

dr. sc. Marjeta Tomulić Vehovec

Dr. sc. Marjeta Tomulić Vehovec rođena je u Rijeci 1978. godine gdje je diplomirala 2002. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Nakon rada u praksi u odvjetničkom uredu položila je Pravosudni ispit i 2004. godine upisala poslijediplomski studij iz Prava EU i međunarodnog ekonomskog prava. Diplomirala je sa tezom Dividende, Kamate, Tantijemi i Kapitalna dobit u Model konvencijama UN-a i OECD-a i stekla zajedničku diplomu Sveučilišta Lausanne, Geneva, Fribourg i Neuchatel, Švicarska. Marjeta je u periodu od 2006. do 2012. radila na Pravnom fakultetu u Rijeci kao asistent. Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani 2012. godine obranila je doktorsku disertaciju pod nazivom Odgovornost države za povredu prava EU i problem izravne kauzalne veze. Marjeta vodi pravni odjel portala kompare.hr koji se bavi usporedbom usluga te je direktor lokalnih semestara globalnog akceleracijskog programa Founder Insitute. NA ZŠEM-u predaje Osnove prava na engleskom jeziku i Međunarodno i EU porezno pravo na dodiplomskom i poslijediplomskom studiju. Govori četiri strana jezika i sa suprugom i dvoje djece živi u Rijeci.

U 5% najboljih poslovnih škola u svijetu

ZŠEM među 200 najboljih u svijetu, među 60 najboljih u Europi

ZŠEM postao centrom izvrsnosti u edukaciji HR specijalista