mr.sc. Dražen Jakovina - Zagrebačka škola ekonomije i managementa

Povratak

mr.sc. Dražen Jakovina

Diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1990. Dobitnik je Rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu, Dekanove nagrade za najboljeg studenta u šk. god. 1988/89 i Dekanove nagrade za najboljeg studenta koji je diplomirao u šk. god. 1989/90. Pravosudni ispit položio je 1993. Znanstveni stupanj magistra pravnih znanosti stekao je 2010.

Radio je kao vježbenik i savjetnik u Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu i tadašnjem Državnom pravobraniteljstvu Republike Hrvatske te kao asistent-znanstveni novak u Jadranskom zavodu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti na projektu “Izradba plovidbenog zakonodavstva Republike Hrvatske”. Od 1996. do 2006. obnašao je dužnost suca Općinskog suda u Zagrebu i Općinskog građanskog suda u Zagrebu. Od 2006. do 2018 obnašao je dužnost suca Županijskog suda u Zagrebu. Od 2009. do 2013. radi na poslovima voditelja službe za praćenje i proučavanje sudske prakse Županijskog suda u Zagrebu i zamjenika predsjednika Građanskog odjela Županijskog suda u Zagrebu. Od 2013. do 2018. obnašao je dužnost predsjednika Građanskog odjela Županijskog suda u Zagrebu te dužnost zamjenika Predsjednika Županijskog suda u Zagrebu. Od 2016. do 2017. obnašao je i dužnost v.d. Predsjednika Županijskog suda u Zagrebu. Od 2018. obnaša dužnost suca Vrhovnog suda Republike Hrvatske.

Objavio je tridesetak stručnih i znanstvenih radova, autor i suator je nekoliko knjiga i zbornika te je predavač na brojnim stručnim i znanstvenim skupovima. Predavač je na Pravosudnoj akademiji, član više radnih skupina za izradu prijedloga Zakona, suradnik u nastavi na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu iz predmeta Pravo osiguranja, Građansko procesno pravo i Građansko pravo. Bio je član i zamjenik predsjednika Državnog sudbenog vijeća Republike Hrvatske od 2011. do 2015. Predsjednik je Hrvatskog društva za građanskopravne znanosti i praksu.

 

     

U 5% najboljih poslovnih škola u svijetu

ZŠEM među 200 najboljih u svijetu, među 60 najboljih u Europi

ZŠEM postao centrom izvrsnosti u edukaciji HR specijalista