Jelena Madir, JLM - Zagrebačka škola ekonomije i managementa

Povratak

Jelena Madir, JLM

Jelena Madir diplomirala je, magna cum laude, na Dartmouth College-u u državi New Hampshire (SAD), a nakon toga završila poslijediplomski studij prava (sa stečenom titulom juris doctor) na Columbia University-u u New Yorku. Nakon završenog poslijediplomskog studija, odrađene prakse na federalnom sudu u New Yorku i položenog pravosudnog ispita, tri godine je radila kao odvjetnica u međunarodnoj odvjetničkoj kancelariji, Cleary Gottlieb, gdje se specijalizirala za područje korporativnih i financijskih transakcija.

Od 2006. do 2008. godine radila je u Hrvatskoj, gdje je pokrivala pravne aspekte poslovanja sektora investicijskog bankarstva i riznice u Privrednoj banci Zagreb, a nakon toga financijske transakcije u odvjetničkom društvu DLA Piper. Od 2009. godine radi kao Senior Counsel u pravnom sektoru Europske banke za obnovu i razvoj u Londonu, gdje radi na raznim međunarodnim financijskim transakcijama. Također predaje Pravno okružje poslovanja na poslijediplomskom studiju prava na University College of Londonu. Autorica je knjige “Tržišta kapitala”, kao i brojnih članaka iz područja financijskog prava i korporativnog upravljanja. Jelena je članica odvjetničkih komora u Washingtonu i u Engleskoj.

Na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa predaje Pravno okružje poslovanja na diplomskom studiju managementa.

Znanost

Objavljeni članci:

  • Author, Safeguarding Corporate and Project Governance: The Role of IFIs, Commonwealth Governance and Growth (April 2014);
  • Author, International Financial Institutions’ “No” to Corruption: Sanctions Regimes, Cross-debarments and Latest Developments, Journal of International Banking and Financial Law (June 2013);
  • Co-author, Oversight Mechanisms at EBRD, Business Law International (May 2013);
  • Co-author, Public-Private Partnerships in Croatia, EBRD’s Law in Transition (Autumn, 2012);
  • Author, Sanctions Regimes of Multilateral Development Banks – Recent Developments, International Financial Regulation Review (July 2012);
  • Co-author, Fight against Corruption: Sanctions Regimes of Multilateral Development Banks, International Journal of Economic Law (Oxford University Press) (March 2012)

U 5% najboljih poslovnih škola u svijetu

ZŠEM među 200 najboljih u svijetu, među 60 najboljih u Europi

ZŠEM postao centrom izvrsnosti u edukaciji HR specijalista