Mario Rašić, mag. iur. - Zagrebačka škola ekonomije i managementa

Povratak

Mario Rašić, mag. iur.

Biografija

Akademski naziv magistar prava magna cum laude stekao je početkom 2015. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, kao prvi u generaciji. Osvojio je Rektorovu nagradu Sveučilišta u Zagrebu za svoj znanstveni rad pod nazivom “Povijest i primjena kaznenopravnih instituta pomilovanja i amnestije” pod mentorstvom prof. dr. sc. Lea Cvitanovića. Tijekom studija dvije akademske godine obnašao je dužnost demonstratora na Katedri za opću povijest prava i države te dvije akademske godine na Katedri za kazneno pravo. Praktično iskustvo stekao je volontiranjem godinu dana u Pravnoj klinici Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao pravni savjetnik pružajući besplatnu pravnu pomoć građanima slabijeg životnog standarda, a također je odradio kratku praksu na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu.

2014. godine šest mjeseci radio je kao pripravnik potrfolia društvene sigurnosti i pravosuđa u UNDP-u, gdje je sudjelovao u mnogim projektima u suradnji s Ministarstvom pravosuđa i Ministarstvom unutarnjih poslova, primjerice “Jačanje kapaciteta Ministarstva unutarnjih poslova kroz razvoj sustava prevencije kriminaliteta, podrške žrtvama kaznenih djela i aktivnostima kontrole oružja“ i “Zaštita žrtava kaznenih djela i prekršaja”.

Godine 2015. zaposlio se na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa kao asistent na Katedri za pravne discipline. Autor je nekoliko radova objavljenih u hrvatskim časopisima i aktivan je u znanstvenoj djelatnosti. Dodatno obrazovanje stječe pohađanjem edukacija, seminara i putem online Coursera kolegija. Ostala područja interesa su mu psihlogija, ekonomija, sport i povijest.

Znanost

Stručni radovi:

  • Rašić, M., Veber, S., Usporedba hrvatskog zakonodavstva o zaštiti žrtava i svjedoka kaznenih djela s Direktivom 2012/29/EU o uspostavi minimalnih standarda, prava, podrške i zaštite žrtava zločina, Policija i sigurnost, vol. 22, no. 3/2013, 2013
  • Rašić, M., Povrat u prijašnje stanje u parničnom postupku, Pravnik, vol. 47, no. 96, 2014
  • Bibliografija – prof. em. Željko Horvatić, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 64, no. 5-6, 2014
  • Istražni zatvor, Pravna klinika Pravnog fakulteta u Zagrebu – blog

U 5% najboljih poslovnih škola u svijetu

ZŠEM među 200 najboljih u svijetu, među 60 najboljih u Europi

ZŠEM postao centrom izvrsnosti u edukaciji HR specijalista