Matej Nakić, mag.psych. - Zagrebačka škola ekonomije i managementa

Povratak

Matej Nakić, mag.psych.

Matej Nakić, mag. psych. je asistent na Katedri za management, poduzetništvo i digitalnu transformaciju i akademski tajnik za dva diplomska programa – Supply Chain Management i Executive MBA.
Stekao je titulu magistra psihologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, diplomiravši na temu Povezanost kvalitete spavanja  starijih osoba s dnevnom rutiniziranošću i dimenzijom jutarnjost – večernjost. Diplomu sveučilišnog prvostupnika psihologije također je stekao na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Trenutno pohađa ZŠEM-ov General MBA program.

U 5% najboljih poslovnih škola u svijetu

ZŠEM među 200 najboljih u svijetu, među 60 najboljih u Europi

ZŠEM postao centrom izvrsnosti u edukaciji HR specijalista