mr. sc. Franjo Borović - Zagrebačka škola ekonomije i managementa

Povratak

mr. sc. Franjo Borović

Franjo Borović, predavač je na katedri za ICT i financije, Zagrebačke škole ekonomije i managementa (ZSEM) gdje predaje predmete Informacijske i komunikacijske tehnologije, Management informacijskih sustava, Osnove financija u Excelu na dodiplomskom studiju i Napredno korištenje Excela na diplomskom studiju MBA Financije i Bankarstvo te Računovodstvu i Reviziji. Također po potrebi drži inhouse i outhouse seminare te Executive Education programe iz područja informatike. Carnet i ECDL je koordinator, te ECDL ispitivač i voditelj ZŠEM-ovog ECDL testnog centra. Voditelj je projekta informacijskog sustava ZSEM IS. Radio je kao profesor u srednjoj grafičkoj i tehničkoj školi Ruđera Boškovića u Zagrebu. Položio je pedagoško psihološku skupinu predmeta na pedagoškoj akademiji i PMF_u i državni stručni ispit kod agencije za strukovno obrazovanje. Položio je E-learning akademiju – ELA smjer Management i ostvario certifikat za područja strateškog planiranja uvođenja e-learninga, uspostavu i primjenu odgovarajućih organizacijskih modela za e-learning te odgovarajućih modela odabira tehnologije. Položio je lokalnu Cisco akademiju po programu Cisco akademije mrežnih tehnologija (Specijalist za računalne mreže).
Na matičnom fakultetu upisao je poslijediplomski studij “Menadžment poslovnih sustava”, smjer Korporativno upravljanje, gdje je i magistrirao te stekao akademski naziv magistra znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana informacijski sustavi i informatologija.
Diplomirao je na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu smjer Informacijski sustavi, gdje je stekao akademski stupanj diplomirani informatičar.
Nakon osnovne škole završio je Elektro-strojarsku školu u Varaždinu sa odličnim uspjehom i tako stekao zvanje elektrotehničar.

Uz materinji hrvatski jezik, tečno govori engleski i makedonski jezik.

U 5% najboljih poslovnih škola u svijetu

ZŠEM među 200 najboljih u svijetu, među 60 najboljih u Europi

ZŠEM postao centrom izvrsnosti u edukaciji HR specijalista