Mario Rašić, mag.iur. - Zagrebačka škola ekonomije i managementa

Povratak

Mario Rašić, mag.iur.

Akademski naziv magistar prava magna cum laude stekao je početkom 2015. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, kao prvi u generaciji. Osvojio je Rektorovu nagradu Sveučilišta u Zagrebu za svoj znanstveni rad pod nazivom “Povijest i primjena kaznenopravnih instituta pomilovanja i amnestije” pod mentorstvom prof. dr. sc. Lea Cvitanovića. Tijekom studija dvije akademske godine obnašao je dužnost demonstratora na Katedri za opću povijest prava i države te dvije akademske godine na Katedri za kazneno pravo. Praktično iskustvo stekao je volontiranjem godinu dana u Pravnoj klinici Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao pravni savjetnik pružajući besplatnu pravnu pomoć građanima slabijeg životnog standarda, a također je odradio kratku praksu na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu.

Od rujna 2013. godine šest mjeseci radio je kao pripravnik portfolia društvene sigurnosti i pravosuđa u Programu Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP Hrvatska), gdje je sudjelovao u projektima u suradnji s Ministarstvom pravosuđa i Ministarstvom unutarnjih poslova, primjerice “Jačanje kapaciteta Ministarstva unutarnjih poslova kroz razvoj sustava prevencije kriminaliteta, podrške žrtvama kaznenih djela i aktivnostima kontrole oružja“ i “Zaštita žrtava kaznenih djela i prekršaja”.

Od travnja 2015. zaposlen je na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa u suradničkom zvanju asistenta na Katedri za pravne discipline te je koordinator studijskog programa Poslovno pravo i ekonomija. Od lipnja 2015. do rujna 2016. godine sudjeluje u projektu Unapređenje kvalitete studijskih programa ZŠEM-a u okviru HKO-a (Improving the quality of ZSEM’s study programs within the Croatian Qualifications Framework). 

 

 1. godine uspješno pohađa prestižni executive education program za nastavnike International Faculty program na IESE Business School, University of Navarra, Barcelona. 2016. godine upisuje doktorski studij na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani, upravnopravni modul, a od ožujka 2018. godine sudjeluje u projektu “Izgradnja učinkovitije zaštite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema ženama (Building more effective protection: transforming the system for combating violence against women)”, čiji je nositelj Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova.

  Od 2019. godine radi kao službenik za praćenje i analizu u Upravi za europske poslove, međunarodnu suradnju i fondove Europske unije, Sektor za schengensku koordinaciju i fondove Europske unije u Ministarstvu unutarnjih poslova te istovremeno kao vanjski predavač predaje na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa. 

  Autor je većeg broja radova objavljenih u hrvatskim časopisima, sudjeluje na međunarodnim znanstvenim skupovima i aktivan je u znanstvenoj djelatnosti. Dodatno obrazovanje stječe pohađanjem edukacija, seminara i putem online Coursera kolegija.  

 

 

Radovi:

 

 1. Vranešić, Philip; Rašić, Mario; Aleksić-Maslać, Karmela. Correlation of gamification usage during class in the same student generation with different course field and year of study, Proceedings of the 6th Higher Education Institutions Conference, 2018, ISBN: 978-953-246-399-6
 2. Rašić, Mario; Sokol, Tomislav. The impact of the Services Directive on the Croatian legal system, poglavlje u knjizi Libre prestación de servicios y Administración Local (The freedom to provide services and local administration), ur. Diana Santiago Iglesias, Maria Bertel, izdavač Thomson Reuters Aranzadi, 2018, ISBN: 9788491774846, str. 133-166
 3. Rašić, Mario; Milenković, M.; Vojković, G., Smart-City- Awareness amongst Croatian Citizens, 2018, 41th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO), str. 1531-1536
 4. Aleksić-Maslać, K.; Rašić, M.; Vranešić, P., Influence of gamification on student motivation in the educational process in courses of different fields, 2018 41th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO), str. 859-863
 5. Čuveljak, J.; Rašić, Mario: Legal possibilities concerning restructuring of companies in business difficulties, GLO Discussion Paper, No. 129 (presented at the 1st Exel Conference in Umag with GLO collaboration), 2017
 6. Milenković, M.; Rašić, Mario; Vojković, G., Using Public Private Partnership models in smart cities – proposal for Croatia, 40th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO), IEEE- Scopus, 2017, str. 1412-1417
 7. Pojam, sadržaj i razvoj, poglavlje u knjizi Mintas Hodak, Ljerka et al., Upravno pravo, MATE d.o.o., 2017
 8. Knjiga Mintas Hodak, Ljerka, Rašić, Mario, Uvod u državu i pravo, MATE d.o.o., 2016
 9. Usporedba hrvatskog zakonodavstva o zaštiti žrtava i svjedoka kaznenih djela s Direktivom 2012/29/EU o uspostavi minimalnih standarda, prava, podrške i zaštite žrtava zločina, Policija i sigurnost, vol. 22, no. 3/2013, 2013
 10. Povrat u prijašnje stanje u parničnom postupku, Pravnik, vol. 47, no. 96, 2014
 11. Bibliografija – prof. em. Željko Horvatić, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 64, no. 5-6, 2014

U 5% najboljih poslovnih škola u svijetu

ZŠEM među 200 najboljih u svijetu, među 60 najboljih u Europi

ZŠEM postao centrom izvrsnosti u edukaciji HR specijalista