mr.sc. Mario Varović - Zagrebačka škola ekonomije i managementa

Povratak

mr.sc. Mario Varović

Magistrirao 2001. na Sveučilištu u Zagrebu, Ekonomski fakultet, Trg J.F. Kennedya 6,  smjer “Računovodstvo, revizija i financije”. Diplomirao 1995. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu smjer “Financije”. Završio osnovnu i srednju školu (Obrazovni centar za jezike, Križanićeva 4a) u Zagrebu, gdje je i rođen 27. ožujka 1973. godine. Zaposlen od 1997. u Hrvatskoj narodnoj banci gdje je imenovan za direktora Direkcije računovodstva. Od 2012. godine je stalni hrvatski predstavnik u AMICO odboru Europske središnje banke koji propisuje okvir za financijsko izvještavanje u Europskom sustavu središnjih banaka.  U posljednjih četrnaest godina zaposlen na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa kao vanjski suradnik – viši predavač na dodiplomskom studiju i diplomskom MBA studiju na računovodstvenim kolegijima (mogu se izdvojiti dva MBA kolegija: “Analiza financijskih izvještaja” i “Tehnike upravljačkog računovodstva”). Sudjelovao na brojnim radionicama i seminarima u zemlji i inozemstvu: Financijsko izvještavanje (središnja banka Italije, Rim, 2017.), Priprema za uvođenje MSFI-ja 9 (Svjetska banka, Washington, 2016.) i dr. Kontinuirano se bavi znanstvenom djelatnošću kroz pisanje znanstvenih i stručnih članaka (posljednji znanstveni članak: “Internal model for IFRS 9″ – Expected credit losses calculation”, Ekonomski pregled, lipanj 2018.). Odlično govori engleski jezik, a služi se i talijanskim jezikom.

U 5% najboljih poslovnih škola u svijetu

ZŠEM među 200 najboljih u svijetu, među 60 najboljih u Europi

ZŠEM postao centrom izvrsnosti u edukaciji HR specijalista