Sunčica Žnidar, dipl. nov. - Zagrebačka škola ekonomije i managementa

Povratak

Sunčica Žnidar, dipl. nov.

Diplomirala je na fakultetu Političkih znanosti u Zagrebu, smjer Novinarstvo, 1998. godine. Specijalistički postdiplomski studij za Marketing na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu upisala je 1999. Ima preko 19 godina radnog iskustva u istraživanju tržišta, najprije kao istraživač u CEMA – Centru za istraživanje marketinga, od 1999. godine u GfK – Centru za istraživanje tržišta na poziciji voditelja odjela potrošnih dobara, od 2016. godine u GfK Centru za istraživanje tržišta na poziciji voditelj kupaca na Adriatik regiji. 2018. godine zapošljava se na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa na poziciji direktorice marketinga i prodaje.

Radno iskustvo u istraživanja tržišta pokriva gotovo sva područja upravljanja različitim projektima kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja. Odgovorna za vođenje i koordinaciju tima te vođenje projekata podjednako prema krajnjim (business-to-customer) i poslovnim (business-to-business) korisnicima. Odgovorna za vođenje i koordinaciju međunarodnih projekata unutar tima. Regionalni voditelj klijenta (Key Account Manager) za područje robe široke potrošnje. Na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa odgovorna za implementaciju strategije marketinga i prodaje, organizaciju promotivnih aktivnosti za stručne, diplomske i doktorske studije te kreiranje partnerskih odnosa s agencijama.

Svoje prvo predavačko iskustvo stekla je na Pučkom Otvorenom Učilištu u Zagrebu u programu usavršavanja po nazivom Organizator Marketinga, gdje je  predavala predmet „Tržište i istraživanje tržišta“. Nakon toga predavala je na Visokoj poslovnoj školi Zagreb predmet „Istraživanje tržišta i javnog mnijenja“. Sudjelovala je na raznim edukacijama unutar GfK grupe u Beču, Briselu, Varšavi, Bukureštu, Budimpešti i Londonu.

Od 2011. godine predaje na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa predmet „Istraživanje tržišta“ na preddiplomskom studiju na katedri za marketing i turizam. Od 2018. godine predaje na diplomskom MBA-a studiju predmet „Istraživanje marketinga“ na engleskom jeziku.

Aktivno sudjelovanje na stručnim skupovima i edukacije:

Kroz godine imala je priliku izlagati na različitim konferencijama i sastancima koji su usko vezani uz istraživanje tržišta. Tako je izlagala na konferenciji „Recesija u Hrvatskoj – prijetnje i prilike“ u Organizaciji GfK Hrvatska na temu „Stavovi marketera i potrošača u recesiji: etnografski pogled“ , Zagreb, travanj 2009. god. Izlagala je na skupu njemačkih gospodarstvenika konditorske industrije po nazivom „Stavovi i očekivanja potrošača“ u organizaciji Njemačko – Hrvatske industrijske i gospodarske komore u Zagrebu, ožujak 2010 god.

Izlagala je na skupu njemačkih gospodarstvenika mesne industrije po nazivom „Ponašanje potrošača, kupovna moć i kupovne navike  hrvatskih građana” u organizaciji Njemačko – Hrvatske industrijske i gospodarske komore u Zagrebu , listopad 2010. god.

Izlagala je na konferenciji „Inovacije – licenca za rast“ u organizaciji GfK Hrvatska u Zagreb, ožujak 2012 god. Izlaganje na konferenciji u organizaciji GfK Fessel Austrija „ Inovacije“, Beč, rujan 2013.

Izlagala na konferenciji u organizaciji GfK Budimpešta „Inovacije u FMCG industriji“, Budimpešta, svibanj 2014. Izlagala na konferenciji u organizaciji GfK Rumunjska na temu „Inovacije na tržištu kave“, Bukurešt, lipanj 2014. Izlagala je na Progressive konferenciji  „Novi trendovi na tržištu i reakcije potrošača“, u organizaciji Progressive magazina, Zagreb svibanj 2014. Izlagala je na Progressive konferenciji  „Iskustvo na prvom mjestu“, u organizaciji Progressive magazina, Zagreb svibanj 2016.

Stručne edukacije

Sudjelovala je na GfK istraživačkom summitu, Brisel 2002. GfK seminaru kvalitativnih istraživanja, Brisel 2003, Marketinške vještine seminar, Zagreb 2004. GfK seminar kvalitativnih metoda, Beč 2005. Seminar prodajnih vještina, Zagreb 2006. Seminar istraživanje potrošača u CEE regiji, Beč 2008. Seminar strateškog marketinga, Slavonski Brod 2010. Seminar strategije kupca i trgovine, London 2011.

U 5% najboljih poslovnih škola u svijetu

ZŠEM među 200 najboljih u svijetu, među 60 najboljih u Europi

ZŠEM postao centrom izvrsnosti u edukaciji HR specijalista