MBA Scholarship Rules & Conditions - Zagreb School of Economics and Management

MBA Scholarship Rules & Conditions

RESULTS OF THE COMPETITION FOR ACADEMIC YEAR 2019/2020

 

For the US-Croatia Ron Brown Scholarship competition for the Academic Year 2019-2020, which the Zagreb School of Economics and Management launched on June 5, 2019, two candidates were selected to receive awards:

Based on the best results achieved, the candidate chosen for the first place award is:

 • Lucia Kapular – 2,000 Euro

Based on the best results achieved, the candidate chosen for the second place award is:

 • Peter Kosor – 1,000 Euro
 • Katrina Repar – 1,000 Euro

 

Scholarship competition will begin:  June 11, 2019

Final application deadline: July 30, 2020 (midnight)

Number of scholarships available:   3 scholarships for the March 2020 and September 2020 intakes

Amount of tuition covered by scholarship: 

 • 1 scholarships in the amount of 2,000 Euro
 • 2 scholarships in the amount of 1,000 Euro

Total scholarship fund available: 16,000 EUR

Announcement of winners: All candidates selected to receive the scholarship will be contacted by email (which was submitted in the candidate’s application) and names of the winners will be published on the following webpage no later than November 30, 2019: https://www.zsem.hr/en/scholarships/mbascholarships/mba-scholarship-rules-conditions/

Only complete applications which are submitted on time will be considered.

Only citizens of the United States of America, Canada, Australia/New Zealand and citizens of South American countries who have met all of the application requirements on time are eligible to apply.

 

How to win a ZSEM MBA Scholarship?

 1. After candidates become knowledgeable about the Zagreb School of Economics and Management and its programs by familiarizing themselves with the school’s website at www.zsem.hr , they must complete the ZSEM quiz which can be found here: https://goo.gl/forms/juDRXFGERz52TLZf2
 2. Complete the online application for the desired undergraduate study program: https://www.zsem.hr/en/apply/
 3. Submit the application documentation (listed in the section below) required for admission by email to:  [email protected]
 4. Online interview (via Skype) which will be coordinated with the admissions staff and which must be completed before the application deadline of  July 30th, 2020.

Only complete applications which are submitted on time will be considered.

 

Submit the application documentation required for admission by email to:  [email protected]

Please enter the following in the subject line of your email application: Application for ZSEM MBA scholarship

 1. Transcript of records from each year of a 4-year undergraduate study program or study program equivalent to 240 ECTS (diploma must be in the English or Croatian language) – must include grade point average
 2. Diploma from undergraduate study program or study program equivalent to 240 ECTS (diploma must be in the English or Croatian language)
 3. Scan of ID card, driving licence or passport with clearly visible picture of the candidate
 4. Birth certificate (in Croatian or English)
 5. Passport copy
 6. CV
 7. Two recommendations (academic or professional); If candidates GPA is lower than 3,5, third recommendation will be needed – please use the following template Recommendation template (ENG)
 8. Motivation letter OR video expressing your motivation to enroll in a study program at ZSEM by answering any/all of the questions below. Motivation letter should be limited to 350-500 words and videos should be limited to 3 minutes. Please submit the link to your video, noting videos hosted on Vimeo or YouTube can be set to private. If using privacy settings, please also provide the password to view.)
 • Why do YOU deserve to win the scholarship?
 • What are your expectations of studying at ZSEM?
 • What are your goals for the future?
 • What are some of your biggest personal successes

 

Who can I contact with questions I might have?

Josipa Šegota

Assistant of the Executive Director for International Projects, [email protected]

 

Can I apply for any of the MBA specializations?

Yes, candidates can apply for any of ZSEM’s MBA study programs.

 

Can I apply for the scholarship if I am a resident of the United States, Canada, Australia/New Zealand, South American countries, even if I do not hold citizenship of that country?

No, unfortunately, the scholarship is only available to eligible candidates who hold citizenship (and have proof of citizenship) of one of the aforementioned countries.

 

What will happen if I win the scholarship but I do not respond to ZSEM in time?

If ZSEM is unable to contact you or does not hear back from you (by email) within 14 days of the date by which the announcement will be published, you will lose your right to the scholarship.

 

2018 Scholarship Stories

2018 Ron Brown Scholarship Winner - Dolores
2018 Ron Brown Scholarship winner Brian Holland
Croatian-American CBS Sports & Coordinating Producer Pete Radovich talks about study abroad in Zagreb
Croatian-American MBA student from California

Priređivač natječaja za stipendije je Zagrebačka škola ekonomije i managementa, Zagreb, Jordanovac 110, OIB: 96760515998 (u daljnjem tekstu: Organizator).

Natječaj se provodi u svrhu dodjeljivanja stipendija u obliku smanjenja školarine za pojedini studijski program i promocije studijskih programa Zagrebačke škole ekonomije i managementa.

Članak 2.

Natječaj za stipendije traje od 11.6.2019. do 31.10.2019.

Imena dobitnika stipendija bit će objavljena 30.11.2019. na www.zsem.hr.

Članak 3.

Pravo sudjelovanja u natječaju za stipendije Zagrebačke škole ekonomije i managementa imaju svi državljani Sjedinjenih Američkih Država, Kanade, država Južne Amerike, Australije i Novog Zelanda.

Članak 4.

U natječaju za stipendije Zagrebačke škole ekonomije i managementa sudjeluju osobe koje  na službenoj web stranici Zagrebačke škole ekonomije i managementa www.zsem.hr ispune upitnik,ispune on-line prijavu za studij koji žele upisati, predaju dokumentaciju za prijavu te odrade on-line interview u dogovoru s djelatnikom Zagrebačke škole ekonomije i managementa.

Članak 5.

Fond stipendija uključuje: 16.000,00 eura.

Za ostvareno 1. mjesto na natječaju odabranom sudioniku će školarina za MBA studij u 2019./2020. ili 2020./2021. akademskoj godini studija biti umanjena za iznos od 2.000 Eura, za sva ostala ostvareno mjesto odabranom sudioniku će školarina biti umanjena za iznos od 1.000 Eura u skladu s pravilima natječaja.

Ova pravila se primjenjuju i ponavljaju za svako od sljedećih područja:

 • Sjedinjenih Američkih Država – 3 stipendije
 • Kanada – 3 stipendije
 • Australija i Novi Zeland  – 3 stipendije
 • države Južne Amerike – 3 stipendije

Stipendije nisu prenosive i nisu zamjenjive za novac te se mogu iskoristiti isključivo za upis u pojedine studijske programe Zagrebačke škole ekonomije i managementa u akademskoj godini 2019./2020. ili 2020./2021. sukladno odluci Organizatora.

Članak 6.

U sklopu natječaja, stručna komisija Organizatora odabrat će 12 dobitnika temeljem ostvarenog rezultata na prijemnom ispitu i ocjene motivacijskog pisma, a prema vlastitoj diskrecijskoj ocjeni.

Dobitnici stipendije mogu biti samo sudionici koji su sudjelovali u natječaju i koji su ispunili sve uvjete propisane ovim Pravilima. Dokumentacija koju sudionici natječaja moraju predati da bi se njihova prijava uzela u obzir je:

 • preslika putovnice,
 • diploma sa sveučilišta države čiji je sudionik natječaja državljanin,
 • prijepis ocjena s istaknutim prosjekom ocjena,
 • motivacijsko pismo,
 • dva pisma preporuke profesora,
 • CV.

 

Članak 7.

Organizator ima pravo prekinuti, obustaviti ili izmijeniti natječaj u bilo kojem trenutku i bez posebnog obrazloženja, a o čemu će sudionici biti obaviješteni preko službene web stranice Organizatora.

Članak 8.

Dobitnici će biti obaviješteni o dodjeli stipendije putem službene web stranice Organizatora www.zsem.hr i putem e-mail adrese koji je naveden u prijavi za studij.

Ukoliko Organizator iz bilo kojeg razloga ne uspije ostvariti kontakt s dobitnikom u roku od 14 dana od dana objave dobitnika, dobitnik gubi pravo na stipendiju.

Članak 9.

Sudjelovanjem u ovom natječaju, sudionici su suglasni da, ukoliko postanu dobitnici stipendije, Organizator ima pravo objaviti njihovo ime i prezime bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

Također, Organizator zadržava sva prava na objavu i vlasništvo medijskog sadržaja koji proizlazi iz uručenja stipendije dobitniku. Dobitnici su obvezni u potpunosti surađivati s Organizatorom u vezi s kreiranjem i objavom medijskog sadržaja proizašlog iz natječaja za stipendije i u vezi s istim.

Sudjelovanjem u ovom natječaju sudionici pristaju na prikupljanje i obradu dostavljenih osobnih podataka od strane Organizatora u svrhu provedbe natječaja i ostvarivanja prava iz istog.

 

 Članak 10.

U slučaju da se u natječaj uključi manje sudionika od broja stipendija koje su predviđene fondom stipendija, dodijelit će se onoliko stipendija koliko je u natječaju sudjelovalo sudionika, a sukladno odluci Organizatora.

Organizator zadržava pravo dodijeliti broj stipendija manji od broja sudionika, odnosno ne dodijeliti niti jednu stipendiju, ukoliko prema diskrecijskoj ocjeni stručne komisije Organizatora rezultati sudionika natječaja ne zadovoljavaju kriterije za dodjelu stipendije.

Članak 11.

Sudionik koji sudjeluje u natječaju prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

Članak 12.

Organizator ne preuzima odgovornost za:

 1. Posljedice koje su nastale kao rezultat zloupotrebe sadržaja od strane sudionika i zloupotrebe sustava pri funkcioniranju natječaja na štetu sudionika ili treće osobe,
 2. (Ne)funkcioniranje internetske veze, službene web stranice Organizatora i posljedice (ne)funkcioniranja bez obzira na razlog.

Članak 13.

U slučaju spora između Organizatora i sudionika ovog natječaja nadležan je stvarno nadležan sud u Zagrebu.

Osvoji stipendiju ZŠEM-a za diplomski MBA studij

Kako osvojiti stipendiju?

 1. Ispuni upitnik
 2. Ispuni on-line prijavu za jedan od diplomskih MBA studijskih programa:
 3. Priložiti dokumentaciju za prijavu
 4. Odraditi on-line interview u dogovoru s djelatnikom Zagrebačke škole ekonomije i managementa.

 

Tko dobiva stipendiju?

Stipendiju dobiva kandidat koji ispuni sve elemente i ostvare najbolje rezultate po svim kriterijima natječaja.

 1. Upitnik: 5 – 10 promotivna pitanja o ZŠEM-u putem kojih će kandidati nešto naučiti i uvidjeti prednosti studiranja na ZŠEM-u.
 2. On-line prijava: Ispuni on-line prijavu za odabrani studij putem sljedećeg linka: https://www.zsem.hr/en/apply/
 3. Priložiti sljedeću dokumentaciju na e-mail: [email protected]

Obvezno navesti u subjektu maila: Application for ZSEM MBA scholarship

Diploma od 4-godišnjeg završenog preddiplomskog studija ili ekvivalent od 240 ECTS bodova (na engleskom ili hrvatskom jeziku)

Prijepis ocjena sa svake godine preddiplomskog studija, uključujući prosjek ocjena

preslika obje strane osobne iskaznice, vozačke dozvole ili putovnice s jasno vidljivom fotografijom kandidata

rodni list (na hrvatskom ili engleskom jeziku)

životopis

2 pisma preporuke

motivacijsko pismo iz kojeg će se vidjeti motivi za studijem. U pismo biste trebali odgovoriti na sljedeća pitanja:

– zašto biste baš Vi trebali zaslužiti stipendiju?

– koja su Vaša očekivanja od studija na ZŠEM-u?

– koji su Vaši ciljevi za budućnost?

– istaknite posebna postignuća

Pismo treba sadržavati minimalno 350 i maksimalno 500 riječi.

 

4. Interviju je potrebno odraditi on-line (putem Skype-a) u dogovoru s djelatnikom Zagrebačke škole ekonomije i managementa.

 

 

Objava rezultata natječaja 30.11.2019. na zsem.hr.

 

Stipendijski fond za stipendije za školarinu za prvu godinu studija u 2020./2021. akademskoj godini uključuje:   16.000,00 Eura

 

 

Among top 5% of best business schools in the world

ZSEM among 200 of best schools in the world, among 60 of best in Europe

Leader in educating HR specialists