Ana Kuštrak Korper, MBA - Zagreb School of Economics and Management

Go back

Ana Kuštrak Korper, MBA

Obrazovanje je stekla u V. prirodoslovno-matematičkoj gimnaziji te u Glazbenom učilištu Elly Bašić. Godine 2005. upisuje paralelno preddiplomski studij ekonomije i menadžmenta na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa te preddiplomski studij muzikologije na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu. Diplomski studij od akademske godine 2009./2010. nastavlja na istim institucijama. Sistematsku muzikologiju na Muzičkoj akademiji diplomirala je 2011. godine, a specijalistički diplomski studij iz marketinga na ZŠEM-u 2012. godine. Tijekom studija aktivno je sudjelovala i vodila brojne studentske projekte iz oba područja (novinarski klub ZŠEM-a i udruga studenata muzikologije fusNota), a radila je i na projektima u sklopu HDS-ZAMP-a. Dobitnica je posebne rektorove nagrade 2008. godine i rektorove nagrade 2009. godine. Polaznica je junior programa udruge YES! (Young Executive Society), a profesionalno se usavršavala na Ross School of Business, University of Michigan,  u SAD-u. Trenutno radi kao asistent na Katedri za marketing i komunikacije ZŠEM-a.

Among top 5% of best business schools in the world

ZSEM among 200 of best schools in the world, among 60 of best in Europe

Leader in educating HR specialists