Predrag Haramija, Ph.D. - Zagreb School of Economics and Management

Go back

Predrag Haramija, Ph.D.

Lecturer for the Marketing Department at the Zagreb School of Economics and Management for which he teaches Integrated Marketing Communications and Promotion at the graduate level. He is also Deputy Director for the Graduate MBA program in Marketing.  He holds a PhD in Philosophy from the Faculty “The Society of Jesus” in Zagreb, with the dissertation «Ethics in marketing communications with emphasis on corporate advertising and public relations». In 1993. finished post-graduate studies and received MA from the Faculty of Philosophy, University of Zagreb with thesis «Political poster in Croatia 1848. – 1990.».  Graduated  1984 from the Department Art History and the Department of Ethnology, Faculty of Philosophy, University of Zagreb.  Dr. Haramija wrote 7 books about posters in Croatia and is author of many scientific articles. He has various research interests that cut across many different fields such as philosophy, graphic and product design, environmental protection, anthropology, marketing communication, and other selected areas in marketing.

Publications

Dissertations:

 1. Etika u marketinškim komunikacijama s posebnim osvrtom na oglašavanje i odnose s javnošću multinacionalnih korporacija; doktorska disertacija, Filozofski fakultet Družbe Isusove, Zagreb, 2010.
 2. Politički plakat u Hrvatskoj 1848. – 1990.; magistarski rad; Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu; Zagreb, 1993.
 3. Simbolička uloga boje u odjeći; diplomski rad; Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 1984. (Rad je dobitnik rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu.)

Papers in scientific journals:

 1. Gaj Julije Cezar, majstor političkog marketinga – politička promidžba nekoć i danas, Obnovljeni život, Vol 65, No 2, 151 – 172, FFDI, Zagreb, 2010.
 2. Donosi li Internet novo poimanje čovjeka? – osvrt na viđenje čovjeka među pripadnicima digitalne kulture, Obnovljeni život, Vol.64. No.3., 363 – 374, FFDI, Zagreb, 2009.
 3. Etički obzor utemeljitelja odnosa s javnošću i etika u toj struci danas; Obnovljeni život, Vol.64. No.2. 199-222., FFDI, Zagreb, 2009.
 4. Marketing usmenom predajom – fenomen i mogućnosti; Bogoslovska smotra, Vol.77. No.4, Katolički Bogoslovni fakultet, Zagreb, 2008.
 5. History of the Bosnian Army, Enver Imamović (1999)., (recenzija, prikaz) National security and the future, Vol. 1 No. 1., Zagreb, 2000.
 6. Report of the International Commission on the Balkans (1996). Unfinished Peace, (recenzija, prikaz) National security and the future, Vol. 1 No. 3-4., Zagreb, 2000.

Books and other publications:

 1. Majstori hrvatskog plakata : Pavao Gavranić, Sergije Glumac, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Kabinet grafike. Zagreb, 1994.
 2. Crteži s ratišta, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Kabinet grafike, Zagreb, 1993.
 3. Stoljeće političkog plakata u Hrvatskoj, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Kabinet grafike, Zagreb, 1992.
 4. Zagrebački korijeni hrvatske grafike, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Kabinet grafike. Zagreb,1992.
 5. Hrvatski kazališni plakat : plakati Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, Kabinet grafike JAZU. Zagreb, 1991.
 6. Sedamdeset godina filmskog plakata u Hrvatskoj, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Kabinet grafike, Zagreb, 1989.
 7. Turistički plakat u Hrvatskoj : 1925-1988., Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Kabinet grafike, Zagreb, 1988.

Ostali stručni radovi:

 1. Vizualna komunikacija političkih stranaka u izborima 2007., serija članaka na web stranicama Hrvatske radio televizije (http://izbori.hrt.hr/content/blogcategory/108/89/), Zagreb, listopad – studeni 2007.
 2. Uloga Fonda za zaštitu okoliša u RH, Ekološki glasnik, Zagreb, 2006.
 3. Sustav zaštite prirode u RH, Ekološki glasnik, Zagreb, 2006.
 4. Novi zakon o otpadu i zakon o zaštiti zraka, Okoliš – glasilo Ministarstva zaštite okoliša i graditeljstva, Zagreb 2006.
 5. Zakon o otpadu, Ekološki glasnik, glavni urednik dr. sc. Ante Pelivan, Zagreb, 2005.
 6. Sustav zaštite okoliša u RH, Ekološki glasnik, glavni urednik dr. sc. Ante Pelivan, Zagreb, 2005.
 7. Kataloški tablični prikaz; «Katalog informacija MZOPUG dostupnih javnosti preko Web –stranica»,Zagreb, 2005.
 8. Radni prijedlog; «Prijedlog strategije informiranja MZOPUG (s tabličnim iskazom aktivnosti, stanja, prijedloga mjera te rokova i zaduženja), Zagreb, 2004.
 9. Studija «Valorizacija stanja s prijedlogom mjera unapređenja učinkovitosti rada Uprave za zaštitu okoliša MZOPUG», Zagreb, , 2003.
 10. Studija; «Razvoj i svojstva udruga za zaštitu okoliša u Republici Hrvatskoj» , Zagreb, , 2004.
 11. Analiza «Koncepcija časopisa «Okoliš» u elektroničkom i tiskanom obliku», Zagreb, 2003.
 12. Analiza; «Mogućnosti izdavanja glasila MZOPUG u tiskanom obliku», Zagreb, 2003.
 13. Analiza; «Kratka raščlamba sustava informiranja MZOPUG», Zagreb, 2003.
 14. Predgovor u katalogu izložbe fotografija Zvonimira Atletića «Srušene i oštećene crkve Zagrebačke nadbiskupije», galerija ZA-Te plus, Zagreb, 1999.
 15. Međunarodni ugovori o zaštiti okoliša i međunarodne ekološke nevladine organizacije, 23 str., esej za tečaj za diplomatsko konzularne poslove RH, Pravni fakultet u Zagrebu, 1992.
 16. Simbolička upotreba boje na tijelu: likovne i simboličke kvalitete boje na ljudskom tijelu. Zbornik radova Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Zagreb 1984.
 17. Nekoliko misli o odnosu početnice i percepcije: analiza odnosa verbalne i vizualne percepcije kroz pristup prvoj knjizi u životu djeteta, Umjetnost i dijete br. 5. Zagreb 1983.
 18. Razvijanje Osjetljivosti za urbani prostor: prijedlog novog pristupa stvaranju kriterija učenika za vrednovanje urbane cjeline, Radionica, interni udžbenik vježbi iz povijesti umjetnosti za srednje škole. Zagreb, 1983.
 19. Djelo Williama Blakea u kontekstu analitičke psihologije, Semestralni rad, Filozofski fakultet, Zagreb, 1983.

Among top 5% of best business schools in the world

ZSEM among 200 of best schools in the world, among 60 of best in Europe

Leader in educating HR specialists