Undergraduate Scholarship Rules & Conditions

Scholarship competition will begin:  June 11, 2018

Final application deadline: December 14, 2018

Number of scholarships available:   10 scholarships for the first year of undergraduate studies in the Academic Year 2019-2020

Amount of tuition covered by scholarship: 

 • 2 scholarships in the amount of 2,000 Euro
 • 8 scholarships in the amount of 1,000 Euro

Total scholarship fund available: 39,000 EUR

Year(s) of study covered by the scholarship:  The scholarship will be extended to each further year of study if the student achieves a grade point average of 3.5 and above provided that the student passes all required courses no later than August 25 of the current year, unless, for specific justified reasons (illness), the ZSEM Board of Directors allows retaking or suspending up to one year of study.

Announcement of winners: All candidates selected to receive the scholarship will be contacted by email (which was submitted in the candidate’s application) and names of the winners will be published on the following webpage no later than February 15, 2019: https://www.zsem.hr/en/undergraduate-scholarship-rules-conditions/

Only complete applications which are submitted on time will be considered.

Only citizens of the United States of America, Canada, Australia/New Zealand, who have completed secondary education in the respective country for which the scholarship competition is active and who have met all of the application requirements on time are eligible to apply.

 

How to win a ZSEM Undergraduate Scholarship?

 1. After candidates become knowledgeable about the Zagreb School of Economics and Management and its programs by familiarizing themselves with the school’s website at www.zsem.hr , they must complete the ZSEM quiz which can be found here: https://goo.gl/forms/xeKZtyahN9rpi6dl1
 2. Complete the online application for the desired undergraduate study program: https://www.zsem.hr/en/apply/
 3. Submit the application documentation (listed in the section below) required for admission by email to: [email protected]
 4. Online Entrance Exam, which will be coordinated with the admissions staff and which must be completed before the application deadline of December 14, 2018 (midnight).

Only complete applications which are submitted on time will be considered.

 

Submit the application documentation required for admission by email to: [email protected]

Please enter the following in the subject line of your email application: Application for ZSEM undergraduate scholarship

 1. Transcript of records for all four years of High School
 2. Scan of ID card, driving licence or passport with clearly visible picture of the candidate
 3. Birth certificate (in Croatian or English)
 4. Passport copy
 5. CV
 6. Motivation letter OR video expressing your motivation to enroll in a study program at ZSEM by answering any/all of the questions below. Motivation letter should be limited to 350-500 words and videos should be limited to 3 minutes. Please submit the link to your video, noting videos hosted on Vimeo or YouTube can be set to private. If using privacy settings, please also provide the password to view.)
 • Why do YOU deserve to win the scholarship?
 • What are your expectations of studying at ZSEM?
 • What are your goals for the future?
 • What are some of your biggest personal successes

 

Who can I contact with questions I might have?

Una Barković
Coordinator of International Projects
[email protected]

 

Can I apply for any of the undergraduate study programs?

Yes, candidates can apply for any of ZSEM’s undergraduate study programs, including those programs taught in Croatian.

 

Can I apply for the scholarship if I am a resident of the United States, Canada, Australia/New Zealand, even if I do not hold citizenship of that country?

No, unfortunately, the scholarship is only available to eligible candidates who hold citizenship of one of the aforementioned countries.

 

What will happen if I win the scholarship but I do not respond to ZSEM in time?

If ZSEM is unable to contact you or does not hear back from you (by email) within 14 days of the date by which the announcement will be published, you will lose your right to the scholarship.

 

2018 Scholarship Stories

2018 Ron Brown Scholarship Winner - Dolores
2018 Ron Brown Scholarship winner Brian Holland
Croatian-American CBS Sports & Coordinating Producer Pete Radovich talks about study abroad in Zagreb
Croatian-American MBA student from California

PRAVILA NATJEČAJA ZA STIPENDIJE ZA PREDDIPLOMSKI STUDIJ ZAGREBAČKE ŠKOLE EKONOMIJE I MANAGEMENTA

Članak 1.

Priređivač natječaja za stipendije je Zagrebačka škola ekonomije i managementa, Zagreb, Jordanovac 110, OIB: 96760515998 (u daljnjem tekstu: Organizator).

Natječaj se provodi u svrhu dodjeljivanja stipendija u obliku smanjenja školarine za pojedini studijski program i promocije studijskih programa Zagrebačke škole ekonomije i managementa.

Članak 2.

Natječaj za stipendije traje od 11.6.2018. do 14.12.2018.

Imena dobitnika stipendija bit će objavljena 15.2.2019. na www.zsem.hr.

Članak 3.

Pravo sudjelovanja u natječaju za stipendije Zagrebačke škole ekonomije i managementa imaju svi državljani Sjedinjenih Američkih Država, Kanade, Australije i Novog Zelanda.

Članak 4.

U natječaju za stipendije Zagrebačke škole ekonomije i managementa sudjeluju osobe koje  na službenoj web stranici Zagrebačke škole ekonomije i managementa www.zsem.hr ispune upitnik,predaju dokumentaciju za prijavu te pristupe on-line prijemnom ispitu u dogovoru s djelatnikom Zagrebačke škole ekonomije i managementa za pojedini studijski program i na istome ostvare adekvatan rezultat sukladno kriterijima Organizatora.

Članak 5.

Fond stipendija uključuje: 39.000,00 Eura

Za ostvareno 1. i 2. mjesto na natječaju odabranim sudionicima će školarina za prvu godinu studija u 2019./2020. akademskoj godini studija biti umanjena za iznos od 2.000 Eura, za sva ostala ostvarena mjesta odabranom sudioniku će školarina biti umanjena za iznos od 1.000 Eura, u skladu s pravilima natječaja.

 

Ova pravila se primjenjuju i ponavljaju za svaku od sljedećih područja:

 • Sjedinjenih Američkih Država – 10 stipendija
 • Kanada – 10 stipendija
 • Australija i Novi Zeland – 10 stipendija

Stipendije nisu prenosive i nisu zamjenjive za novac te se mogu iskoristiti isključivo za upis u pojedine studijske programe Zagrebačke škole ekonomije i managementa u akademskoj godini 2019./2020. sukladno odluci Organizatora.

 

Članak 6.

U sklopu natječaja, stručna komisija Organizatora odabrat će 30 dobitnika temeljem ostvarenog rezultata na prijamnom ispitu i ocjene motivacijskog pisma, a prema vlastitoj diskrecijskoj ocjeni.

Dobitnici stipendije mogu biti samo sudionici koji su sudjelovali u natječaju i koji su ispunili sve uvjete propisane ovim Pravilima.

Stipendija se produžuje na više godina studija ako student ostvari prosjek ocjena 3,5 i više uz uvjet da student sve predmete položi do 25. kolovoza tekuće godine osim ako iz osobitih opravdanih razloga (bolest) Upravno vijeće ZŠEM-a dopusti ponavljanje ili prekid najviše do jedne godine studija.

Članak 7.

Organizator ima pravo prekinuti, obustaviti ili izmijeniti natječaj u bilo kojem trenutku i bez posebnog obrazloženja, a o čemu će sudionici biti obaviješteni preko službeneweb straniceOrganizatora.

Članak 8.

Dobitnici će biti obaviješteni o dodjeli stipendije putem službene web stranice Organizatora www.zsem.hr i putem e-mail adrese koji je naveden u prijavi za studij.

Ukoliko Organizator iz bilo kojeg razloga ne uspije ostvariti kontakt s dobitnikom u roku od 14 dana od dana objave dobitnika, dobitnik gubi pravo na stipendiju.

Članak 9.

Sudjelovanjem u ovom natječaju, sudionici su suglasni da, ukoliko postanu dobitnici stipendije, Organizator ima pravo objaviti njihovo ime i prezime bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

Također, Organizator zadržava sva prava na objavu i vlasništvo medijskog sadržaja koji proizlazi iz uručenja stipendije dobitniku. Dobitnici su obvezni u potpunosti surađivati s Organizatorom u vezi s kreiranjem i objavom medijskog sadržaja proizašlog iz natječajaza stipendije i u vezi s istim.

Sudjelovanjem u ovom natječaju sudionici pristaju na prikupljanje i obradu dostavljenih osobnih podataka od strane Organizatora u svrhu provedbe natječaja i ostvarivanja prava iz istog.

Članak 10.

U slučaju da se u natječaj uključi manje sudionika od broja stipendija koje su predviđene fondom stipendija, dodijelit će se onoliko stipendija koliko je u natječaju sudjelovalo sudionika, a sukladno odluci Organizatora.

Organizator zadržava pravo dodijeliti broj stipendija manji od broja sudionika, odnosno ne dodijeliti niti jednu stipendiju, ukoliko prema diskrecijskoj ocjeni stručne komisije Organizatora rezultati sudionika natječaja ne zadovoljavaju kriterije za dodjelu stipendije.

Članak 11.

Sudionik koji sudjeluje u natječaju prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

Članak 12.

Organizator ne preuzima odgovornost za:

 1. posljedice koje su nastale kao rezultat zloupotrebe sadržaja od strane sudionika i zloupotrebe sustava pri funkcioniranju natječaja na štetu sudionika ili treće osobe,
 2. (ne)funkcioniranje internetske veze, službene web stranice Organizatora i posljedice (ne)funkcioniranja bez obzira na razlog.

Članak 13.

U slučaju spora između Organizatora i sudionika ovog natječaja nadležan je stvarno nadležan sud u Zagrebu.

 

U Zagrebu, 5. lipnja2018.g.

Osvoji stipendiju ZŠEM-a za preddiplomski studij

Kako osvojiti stipendiju?

 1. Ispuni upitnik

 

 1. Ispuni on-line prijavu za jedan od preddiplomskih studijskih programa:
  1. Ekonomija i managementa (studij na engleskom jeziku)
  2. Ekonomija i managementa (studij na hrvatskom jeziku)
  3. Poslovna matematika i ekonomija (studij na engleskom jeziku)
  4. Poslovno pravo i ekonomija (studij na hrvatskom jeziku)

 

 1. Priložiti dokumentaciju za prijavu

 

 1. Položi prijamni ispit

 

Tko dobiva stipendiju?

Stipendiju dobiva kandidat koji ispuni sve elemente i ostvari najbolje rezultate na prijamnom ispitu.

 1. Upitnik

5 – 10 promotivna pitanja o ZŠEM-u putem kojih će kandidati nešto naučiti i uvidjeti prednosti studiranja na ZŠEM-u.

 

 1. On-line prijava

Ispuni on-line prijavu za odabrani studij putem sljedećeg linka: https://www.zsem.hr/en/apply/

 

 1. Priložiti sljedeću dokumentaciju na e-mail: [email protected]

Obvezno navesti u subjektu maila: Application for ZSEM undergraduate scholarship

 1. svjedodžbe srednjoškolskog obrazovanja
 2. preslika obje strane osobne iskaznice, vozačke dozvole ili putovnice s jasno vidljivom fotografijom kandidata
 3. rodni list (na hrvatskom ili engleskom jeziku)
 4. domovnica
 5. životopis
 6. motivacijsko pismo:

Motivacijsko pismo iz kojeg će se vidjeti motivi za studijem. U pismo biste trebali odgovoriti na sljedeća pitanja:

– zašto biste baš Vi trebali zaslužiti stipendiju?

– koja su Vaša očekivanja od studija na ZŠEM-u?

– koji su Vaši ciljevi za budućnost?

– istaknite posebna postignuća

Pismo treba sadržavati minimalno 350 i maksimalno 500 riječi.

 

 1. Prijamni ispit

Položen on-line prijamni ispit unutar roka trajanje natječaja je zadnji eliminacijski korak. Ispit se polaže on-line u terminu dogovoren telefonski ili putem e-maila s djelatnikom Zagrebačke škole ekonomije i managementa.

 

 1. Objava rezultata natječaja 15.2.2019. na zsem.hr.

 

Stipendijski fond za stipendije za školarinu za prvu godinu studija u 2019./2020. akademskoj godini uključuje:   39.750,00 Eura

 

 

Among 5% best business schools in the world

4 Palms of excellence

ZSEM became a leader in educating HR specialists