Iva Vukina - Zagrebačka škola ekonomije i managementa

Iva Vukina

Iva je završila preddiplomski studij na Sveučilištu Sjeverne Karoline na Chapel Hillu, nakon kojeg je upisala diplomski studij na Sveučilištu Cornell. Svoje bogato iskustvo u financijskom sektoru stekla je radom u Wachovia Banku, Citi Groupu i Goldman Sachsu u New Yorku, gdje trenutno obnaša funkciju izvršne direktorice.  Članica je upravnog odbora Grace Instituta u New Yorku, organizacije čiji je cilj besplatno osposobljavanje žena za izlazak na tržište rada. Ova organizacija je, od osnutka 1897. godine, educirala više od 100 000 žena slabijeg socioekonomskog statusa. 

U 5% najboljih poslovnih škola u svijetu

ZŠEM među 200 najboljih u svijetu, među 60 najboljih u Europi

ZŠEM postao centrom izvrsnosti u edukaciji HR specijalista