Career centar - Zagrebačka škola ekonomije i managementa

Career centar

Radno vrijeme: radnim danom od 9 do 17 sati
Lokacija: Suteren zgrade FFDI-a

Telefon: +385 1 2354 074
Fax: +385 1 2354 027
E-mail: [email protected]

Dora Lončarić

Dora Lončarić, struč. spec. oec.
Voditeljica Centra za razvoj karijere
Telefon: +385 1 2354 074
Mobitel: +385 98 276 727
[email protected]

U 5% najboljih poslovnih škola u svijetu

Najbolja poslovna škola u Hrvatskoj

ZŠEM postao centrom izvrsnosti u edukaciji HR specijalista