Career centar - Zagrebačka škola ekonomije i managementa

Career centar

Radno vrijeme: radnim danom od 9 do 17 sati
Lokacija: Vukasovićeva ulica 1

Telefon: +385 1 6042 764

E-mail: [email protected]

Dora Lončarić

Dora Lončarić Radić, struč. spec. oec.
Voditeljica Career Centra

+385 98 276 727
[email protected]

U 5% najboljih poslovnih škola u svijetu

ZŠEM među 200 najboljih u svijetu, među 60 najboljih u Europi

ZŠEM postao centrom izvrsnosti u edukaciji HR specijalista