Dekanat

Radno vrijeme: radnim danom od 9 do 17 sati
Lokacija: 1. kat zgrade knjižnice Juraj Habdelić, Jordanovac 110,Zagreb
Telefon: +385 1 2354 010
Fax: +385 1 2354 155
E-mail: [email protected]

Đuro Njavro

dr. sc. Đuro Njavro
Dekan
[email protected]

Zoran Barac

dr. sc. Zoran Barac
Direktor
[email protected]

Višnja Kovačićek, mag. pol.
Asistentica dekana
Telefon: +385 1 2354 010
[email protected]

U 5% najboljih poslovnih škola u svijetu

Najbolja poslovna škola u Hrvatskoj

ZŠEM postao centrom izvrsnosti u edukaciji HR specijalista