Dekanat

Radno vrijeme: radnim danom od 9 do 17 sati
Lokacija: 1. kat zgrade knjižnice Juraj Habdelić, Jordanovac 110,Zagreb
Telefon: +385 1 2354 010
Fax: +385 1 2354 155
E-mail: dekanat@zsem.hr

Višnja Kovačićek, mag. pol.
Asistentica u dekanatu
Telefon: +385 1 2354 010
visnja.kovacicek@zsem.hr

Andrea Buljan

Andrea Buljan, MBA
Asistentica u Dekanatu
Telefon: +385 1 2354 010
andrea.buljan@zsem.hr

Đuro Njavro

dr. sc. Đuro Njavro
Dekan
dekan@zsem.hr

Zoran Barac

dr. sc. Zoran Barac
Direktor
zoran.barac@zsem.hr

Prva i jedina AACSB akreditacija u Hrvatskoj

Najbolja poslovna škola u Hrvatskoj

ZŠEM postao centrom izvrsnosti u edukaciji HR specijalista