Ured za međunarodnu suradnju

Radno vrijeme: radnim danom od 9 do 17 sati
Lokacija: Suteren zgrade FFDI-a

Telefon: +385 1 2354 154
Fax: +385 1 2354 027
E-mail: [email protected]

Javier Aguayo, MBA
Voditelj ureda za međunarodnu suradnju
Telefon: +385 1 2354 154
[email protected]

Stjepan Blažević
Koordinator ureda za međunarodnu suradnju
Telefon: +385 1 2354 154
Mia Kišiček

Mia Kišiček, bacc. oec.
Koordinatorica međunarodnih projekata
Telefon: +385 1 2354 154
[email protected]

U 5% najboljih poslovnih škola u svijetu

Najbolja poslovna škola u Hrvatskoj

ZŠEM postao centrom izvrsnosti u edukaciji HR specijalista