ZŠEM – Poslovna akademija d.o.o.

Jandrićeva 12, 10000 Zagreb
OIB: 01288361479
MB: 2899809

Lana Iviček

Lana Iviček, MBA
Izvršna direktorica
Telefon: +385 1 4500 309
[email protected] 

Sanja Kušević, bacc.oec
Izvršna direktorica
tel. +385 (1) 4500 309
fax. +385 (1) 4830 782
[email protected]
[email protected]

mr.sc. Marija Durakovich
Izvršna direktorica za međunarodne projekte
Mob: +385 99 242 4188
[email protected] 

U 5% najboljih poslovnih škola u svijetu

Najbolja poslovna škola u Hrvatskoj

ZŠEM postao centrom izvrsnosti u edukaciji HR specijalista