ZŠEM – Poslovna akademija d.o.o.

Jandrićeva 12, 10000 Zagreb
OIB: 01288361479
MB: 2899809

Sanja Kušević, bacc.oec
izvršna direktorica
tel. +385 (1) 4500 309
fax. +385 (1) 4830 782
[email protected]
[email protected]

Prva i jedina AACSB akreditacija u Hrvatskoj

Najbolja poslovna škola u Hrvatskoj

ZŠEM postao centrom izvrsnosti u edukaciji HR specijalista