Istraživanja i razvoj - Zagrebačka škola ekonomije i managementa
19.03.2018.
Event
Dr. sc. Andrija Raguž objavio rad u zborniku PAMM Dr. sc. Andrija Raguž  objavio je rad u zborniku PAMM (Proceedings in Applied Mathematics and... Pročitajte više
19.03.2018.
A. Raguž objavio rad u Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics Dr. sc. Andrija Raguž  objavio je rad u zborniku PAMM (Proceedings in Applied Mathematics and... Pročitajte više
19.03.2018.
I. Šutalo objavio rad u Ekonomskom pregledu Dr. sc. Ivan Šutalo ko-autor je rada objavljenog u Ekonomskom pregledu. Neven Ivandić, Ivan Šutalo: THE CONTRIBUTION OF... Pročitajte više
31.01.2018.
V. Pirić i M. Martinović objavile rad u Journal of Marketing Development and Competitiveness Profesori s Katedre za marketing i komunikacije Valentina Pirić i Maja Martinović te Ena Vitlov (Takeda Pharmaceuticals Croatia)... Pročitajte više
28.12.2017.
Prodekan B. Podobnik objavio rad u PRJ s IF = 9.661 Prodekan za znanost dr. sc.  Boris Podobnik objavio je rad u časopisu PNAS (Proceedings of the National Academy of... Pročitajte više
18.12.2017.
Objavljen rad u PRJ International Journal of Economics, Commerce and Management (IJECM) Nastavnici s Katedre za financije i računovodstvo Denis Alajbeg, Zoran Bubaš i Dina Vasić objavili su rad PRICE DISTANCE TO... Pročitajte više
15.12.2017.
Objavljen rad u PRJ International Journal of Internet of Things and Web Services Student Ante Kovčo, njegova mentorica završnog rada Karmela Aleksić-Maslać i Philip Vranešić objavili su rad Advantages of WCA Facebook advertising... Pročitajte više
20.11.2017.
COMATIA ’17 – BERN 17. – 19. studenoga u Bernu se održala 7. internacionalna konferencija COMATIA ’17 pod... Pročitajte više
24.10.2017.
Prof. Gvozdanović objavio rad u International Journal of Economics, Commerce and Management (IJECM) Dr. sc. Igor Gvozdanović  ko-autor je rada objavljenog u PRJ International Journal of Economics,... Pročitajte više
20.09.2017.
Prof. Gvozdanović objavio rad u Emeraldu Dr. sc. Igor Gvozdanović  ko-autor je rada objavljenog u PRJ Marketing Intelligence & Planning (Emerald). K.... Pročitajte više
19.07.2017.
Rad u PRJ Croatian Economic Survey Dr. sc. Petra Posedel Šimović u ko-autorstvu s kolegicama s Ekonomskog instituata je objavila rad... Pročitajte više
14.07.2017.
Objavljen rad na konferenciji Human-Computer Interaction u Vancouveru Mario Silic, Mato Njavro i Goran Oblaković objavili su rad “Understanding Color Risk Appropriateness: Influence... Pročitajte više

U 5% najboljih poslovnih škola u svijetu

ZŠEM među 200 najboljih u svijetu, među 60 najboljih u Europi

ZŠEM postao centrom izvrsnosti u edukaciji HR specijalista