Misija i vizija

Misija

Misija ZŠEM-a je prenijeti vrijednosti, znanja i vještine potrebne studentima za dugoročan uspjeh u globaliziranom poslovnom svijetu izloženom stalnim tehnološkim i tržišnim promjenama.

S ciljem ispunjenja misije, predavači ZŠEM-a daju svoje doprinose, u prvom redu znanstvene, a zatim i doprinose razvoju struke i nastavnog procesa. Usredotočeni smo na pružanje visokokvalitetnih programa polaznicima preddiplomskog i diplomskih studija. Nadalje, ZŠEM pridonosi profesionalnom razvoju menadžera i stručnjaka putem seminara unutar Executive Education programa. Širi društveni utjecaj ZŠEM-a očituje se kroz interakcije svih sudionika s poslovnom zajednicom. Misija ZŠEM-a ispunjava se kroz:

  • Njegovanje poslovnih vrijednosti i prenošenje tih vrijednosti kao važnoga koda, ugrađenog u život Škole i u sve razine stručnog obrazovanja naših polaznika
  • Usvajanje, prenošenje i povećanje znanja iz područja ekonomije i poslovne administracije
  • Usvajanje i prenošenje vještina potrebnih za poslovanje na globalnoj razini, te za prilagođavanje tržišnim i tehnološkim promjenama.

Vizija

Vizija ZŠEM-a jest postati prepoznatljivom kao vodećom međunarodno akreditiranom školom ekonomije i menadžmenta u Republici Hrvatskoj, s velikom zajednicom alumnija, uspješno obrazovanih i zaposlenih studenata, koja se stalno povećava i obogaćuje svoj fond znanja i vještina.

ZŠEM promiče visoke etičke i moralne vrijednosti poslovanja, odgovornost prema čovjeku, zajednici i prirodi, njegujući toleranciju, razumijevanje različitosti i kulturu dijaloga. ZŠEM je otvoren za sve polaznike koji prihvaćaju nastavni program, kodeks ponašanja i etiku koju promiče Škola.

Among 5% best business schools in the world

4 Palms of excellence

ZSEM became a leader in educating HR specialists