Ustrojstvo - Zagrebačka škola ekonomije i managementa

Ustrojstvo

Zagrebačka škola ekonomije i managementa je privatna, neprofitna, odgojno-obrazovna ustanova. ZŠEM je upisan u Upisnik visokih učilišta koji vodi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

Tijela ZŠEM-a su Upravno vijeće, Dekan, Prodekani, Stručno vijeće, i Programski savjet.

Dekan
Dr. sc. Đuro Njavro

zoran barac

Direktor
Dr. sc. Zoran Barac

Prodekanica
Dr. sc. Ljerka Mintas – Hodak

Prodekan
Dr. sc. Zlatko Mateša

Goran Oblaković

Prodekan preddiplomskih studija
Dr. sc. Goran Oblaković

Prodekanica diplomskih studija
Dr. sc. Maja Martinović

Prodekanica za studente
Mr. sc. Karmela Aleksić-Maslać

Prodekan za znanost
Dr. sc. Boris Podobnik

Upravno vijeće

Upravno vijeće je tijelo koje određuje smjer razvoja Zagrebačke škole ekonomije i managementa.

Predsjednik Upravnog vijeća
Akademik Davorin Rudolf

Zamjenik Predsjednika Upravnog vijeća
Dr. sc. Mato Njavro

U 5% najboljih poslovnih škola u svijetu

ZŠEM među 200 najboljih u svijetu, među 60 najboljih u Europi

ZŠEM postao centrom izvrsnosti u edukaciji HR specijalista