Osmi semestar

Strateški management je kolegij koji pomaže studentima u razvijanju sposobnosti primjene strateškog razmišljanja u svrhu vođenja organizacije. Uz ovo, cilj je ovog kolegija naučiti studente kako ocijeniti strateške alternative, predvidjeti i upravljati strateškim promjenama. Studenti će u ovom kolegiju razviti sposobnosti strateškog razmišljanja i razmatranja situacija koje će im koristiti u analiziranju dinamičnih i kompleksnih poslovnih situacija i provođenju glavnih poslovnih zamisli. Svrha je kolegija bolje razumjeti kompetitivne sile u svijetu u kojem organizacija posluje, s posebnim naglaskom na održavanju superiorne konkurentne pozicije tvrtke. Strateško vodstvo i poduzetništvo razmatrat će se i kroz analizu korporacijske kulture i vrijednosti.

Zagrebačka škola ekonomije i managementa nema samo cilj obrazovati buduće poslovne ljude i ekonomske stručnjake, već im pritom prenijeti etičke vrijednosti koji će ih učiniti odgovornom poslovnim stručnjacima. Ovaj kolegij će razviti njihove senzibilnosti na nemoralne radnje u poslovnom svijetu i poticati ih na proaktivno djelovanje koje je etično i društveno odgovorno. U poslovnim slučajevima će se studenti susretati s etičkim problemima, te će naučiti kako sustav vrijednosti organizacije utječe na dugoročnu dobit i gubitke te tvrtke. Nakon završetka ovog kolegija, studenti će imati potrebna znanja za donošenje odluka u poslovanju kojim se rješavaju etičke dvojbe, uzimajući pri tome u obzir cijeli spektar čimbenika koji utječu na sferu u kojoj se poslovanje odvija.

Ovaj kolegij predstavlja studij donošenja odluka u funkciji proizvodnje. Obrađuje se svih pet područja odlučivanja u organizaciji proizvodnje: kvaliteta, procesi, kapaciteti, zalihe i radna snaga. Nakon uvoda, obrađuje se problematika upravljanja kvalitetom, kontrola i poboljšanje kvalitete. Kolegij uključuje i osnove upravljanja projektima, te obrađuje problematiku donošenja dugoročnih, srednjoročnih i kratkoročnih odluka kod planiranja kapaciteta. Dok ovom kolegiju nije cilj studente naučiti tehničkoj strani proizvodnje, studenti će ipak stječi jedno razumijevanje proizvodnog procesa, te kada jednom započnu svoje karijere u renomiranim tvrtkama znati kako predvidjeti tijekove nabave s obzirom na razine potražnje s kojom će se susretati.

Upravljati tvrtkom ne znači samo upravljati resursima, strukturama i strojevima. Moderni menadžeri trebaju znati upravljati ljudima, koje se često smatra upravo najvećim resursom bilo kojeg poduzeća ili organizacije. Zato se ovaj kolegij usredotočuje to kako zaposlenike motivirati, adekvatno platiti, nagraditi, itd. Ovaj kolegij se izvodi u dvojezičnom formatu (hrvatski i engleski), do 30% nastave se izvodi na engleskom, te će preporučena literatura biti kombinirana. Kroz kolegij će studenti biti upoznati s važnošću povezanosti ljudskih potencijala, strategije i učinkovitim planiranjem resursa. Također će upoznati načine pridobivanja, selekcije, edukacije ljudskih resursa, a dotaknut ćemo se i tema poput plaća, nagrađivanja, motivacije, mjerenja postignuća i sl.

U 5% najboljih poslovnih škola u svijetu

Najbolja poslovna škola u Hrvatskoj

ZŠEM postao centrom izvrsnosti u edukaciji HR specijalista