Osmi semestar - Zagrebačka škola ekonomije i managementa

Osmi semestar

Strateški management je kolegij koji pomaže studentima u razvijanju sposobnosti primjene strateškog razmišljanja u svrhu vođenja organizacije. Uz ovo, cilj je ovog kolegija naučiti studente kako ocijeniti strateške alternative, predvidjeti i upravljati strateškim promjenama. Studenti će u ovom kolegiju razviti sposobnosti strateškog razmišljanja i razmatranja situacija koje će im koristiti u analiziranju dinamičnih i kompleksnih poslovnih situacija i provođenju glavnih poslovnih zamisli. Svrha je kolegija bolje razumjeti kompetitivne sile u svijetu u kojem organizacija posluje, s posebnim naglaskom na održavanju superiorne konkurentne pozicije tvrtke. Strateško vodstvo i poduzetništvo razmatrat će se i kroz analizu korporacijske kulture i vrijednosti.

Upravljati tvrtkom ne znači samo upravljati resursima, strukturama i strojevima. Moderni menadžeri trebaju znati upravljati ljudima, koje se često smatra upravo najvećim resursom bilo kojeg poduzeća ili organizacije. Zato se ovaj kolegij usredotočuje to kako zaposlenike motivirati, adekvatno platiti, nagraditi, itd. Ovaj kolegij se izvodi u dvojezičnom formatu (hrvatski i engleski), do 30% nastave se izvodi na engleskom, te će preporučena literatura biti kombinirana. Kroz kolegij će studenti biti upoznati s važnošću povezanosti ljudskih potencijala, strategije i učinkovitim planiranjem resursa. Također će upoznati načine pridobivanja, selekcije, edukacije ljudskih resursa, a dotaknut ćemo se i tema poput plaća, nagrađivanja, motivacije, mjerenja postignuća i sl.

Zagrebačka škola ekonomije i managementa nema samo cilj obrazovati buduće poslovne ljude i ekonomske stručnjake, već im pritom prenijeti etičke vrijednosti koji će ih učiniti odgovornom poslovnim stručnjacima. Ovaj kolegij će razviti njihove senzibilnosti na nemoralne radnje u poslovnom svijetu i poticati ih na proaktivno djelovanje koje je etično i društveno odgovorno. U poslovnim slučajevima će se studenti susretati s etičkim problemima, te će naučiti kako sustav vrijednosti organizacije utječe na dugoročnu dobit i gubitke te tvrtke. Nakon završetka ovog kolegija, studenti će imati potrebna znanja za donošenje odluka u poslovanju kojim se rješavaju etičke dvojbe, uzimajući pri tome u obzir cijeli spektar čimbenika koji utječu na sferu u kojoj se poslovanje odvija.

Cilj ovog kolegija na ZŠEM-u je usvajanje bitnih vještina koje studentima pomažu i pripremaju ih da uspješno vode inovativne organizacije sutrašnjice. Kolegij ima za cilj razvijanje interdisciplinarnih vještina poslovnog planiranja za studente ZŠEM-a koji su upisali svoju posljednju studijsku godinu te međunarodne studenate. Ovaj pristup pomaže pojedincima da prepoznaju prednosti i razviju poduzetničko razmišljanje za primjenu u managementu ili samozapošljavanju.

U 5% najboljih poslovnih škola u svijetu

ZŠEM među 200 najboljih u svijetu, među 60 najboljih u Europi

ZŠEM postao centrom izvrsnosti u edukaciji HR specijalista