Prvi semestar

Ovaj kolegij upoznaje studente s osnovnim konceptima iz područja ekonomije koji je poznat kao mikroekonomija, koja proučava ponašanje subjekata gospodarske aktivnosti poput poduzetnika, industrijskih grana, pojedinačnih potrošača i mreže odnosa koja se među njima stvara. U ovom kolegiju će studenti biti upoznati s pojmom tržišta. Pritom se analizira funkcioniranje tržišnog mehanizma – ponude i potražnje, slijedi analiza ponašanja ekonomskih subjekata, potrošača i proizvođača, upoznajemo teoriju proizvodnje i troškova poduzeća, kako poduzeće odlučuje koju će količinu proizvesti, itd. Studenti će se upoznati i s jednostavnim analitičkim alatima i modelima u svrhu razumijevanja kretanja mikroekonomskih veličina, njihove analize i interpretacije, čime se razvija njihova sposobnost kritičkog i analitičkog razmišljanja.

Nijedna zemlja nije otok (osim Australije), te u današnjem globaliziranom svijetu, koji je stalno izložen tržišnim i tehnološkim promjenama, moramo surađivati i poslovati s poduzećima iz svih krajeva svijeta. Cilj ovog kolegija je upoznati studente s prostornim rasporedom i smjerovima kretanja faktora važnih za gospodarstvo poput energije, sirovina, financija i drugih. Studenti će se upoznati s nekolicinom temeljnih procesa i kretanja koji mijenjaju svijet, njegovu ekonomiju i društvo poput globalizacije, starenja stanovništva, nastajanje mega-gradova i nove ekonomije. Naposljetku će se analizirati gospodarsko stanje u pojedinim dijelovima svijeta s naglaskom na Hrvatsku. Nakon ovog kolegija, studenti će imati bolji uvid u gospodarske procese koje mijenjaju svijet te će biti spremniji za rad u međunarodnim i multikulturnim okruženjima.

Nove tehnologije su revolucionirale način na kojim živimo i poslujemo. U današnjem poslovnom svijetu svatko ima obavezu biti informiran o novim kretnjama na području tehnologije, konkurentnost na tržištu rada to zahtijeva. U ovom kolegiju će studenti naučiti kako koristiti programe iz područja informacijskih i komunikacijskih tehnologija koji će im biti osnova za rad (MS Office paket, grafički programi, izrada web stranica, drugi informacijski sustavi). Studenti će u poslovnim slučajevima i u pitanjima u testovima identificirati probleme etike i društvene odgovornosti u poslovanju kao i implikacije sustava vrijednosti obzirom na korištenje novih tehnologija u poslovanju. Studenti će naučiti i kako prepoznati ključne komponente poslovnog okruženja zemlje (gospodarske, političke, tehnološke i dr.), te naučiti kako im se prilagoditi.

Engleski jezik je nedvojbeno najpopularniji jezik u poslovnom svijetu. Većina multinacionalnih korporacija, bez obzira koja im je matična zemlja, koristi engleski kao službeni jezik, i zahtijevaju da se pritom sve interne komunikacije odvijaju na tom jeziku. Ovaj kolegij jezično obrađuje najvažnije pojmove iz grana poput managementa, makroekonomije, ekonomije i drugih. Kolegij će predstaviti studentima pojmove iz područja ekonomije s kojima će se susretati u knjigama, novinama, časopisima i na internetskim stranicama. Studente ćemo osposobit za aktivno korištenje termina u usmenom i pismenom izražavanju, razviti ćemo njihovo razumijevanje ekonomskih i poslovnih tekstova, usavršiti vještinu slušanja i razumijevanja usmene komunikacije, te pomoći im kako bi razvili sposobnost kritičkog razmišljanja na engleskom.

Cilj kolegija je upoznati polaznike s osnovnim pojmovima matematičke analize, tj. diferencijalnog i integralnog računa, potrebnim za različite primjene u ekonomiji. Studenti kroz predavanja, vježbe, čitanje literature i samostalno rješavanje zadataka savladavaju tehnike i pojmove matematičke analize: funkcija jedne i više varijabli, graf funkcije, osnovna svojstva elementarnih funkcija, granična vrijednost (limes), neprekidnost, derivacija, tehnike optimizacije funkcija i integral. Sve teme bit će ilustrirane primjerima iz ekonomije.

Jedan od ciljeva Zagrebačke škole ekonomije i managementa obrazovati studente kako bi bili odgovorni i etički osviješteni građani, kao i uspješne poslovne ljude. Ovaj kolegij studentima će predstaviti filozofiju kao praktično i primijenjeno promišljanje načina na kojima ljudi djeluju u određenom tipu situacije, kako donose odluke i kako ostvaruju ciljeve. Uvod u filozofiju je važan kolegij zato što priprema studente za lakše savladavanje ostalih društvenih i humanističkih kolegija tijekom studija, poput Poslovne etike, kolegije iz područja prava, sociologije, psihologije i drugih. Studenti će biti suočeni s etičkim i političkim dilemama. Krajnji cilj kolegija je pripremiti studente za što bolje obavljanje zadaća u radu nakon studija koliko pod vidikom učinkovitosti i profitabilnosti, toliko i pod vidikom moralnosti i kulture.

Kolegij Sociologija je osmišljen kao priprema za uspješno poslovanje u globaliziranom multikulturnom svijetu. Ako uzmemo u obzir kako društveni kontekst ima velikog utjecaja na ekonomske aktivnosti, poznavanje sociologije kao preduvjeta za razumijevanje poslovanja je jednako važno kao i poznavanja matematike za razumijevanje financija i statistike. Studenti će kroz ovaj kolegij otkriti na koji način sociološka perspektiva pomaže u marketinškim istraživanjima kao što su istraživanja zadovoljstva klijenata, segmentacija tržišta ili različitim analizama ljudi i njihovih potreba. Po završetku kolegija, studenti će razumjeti zašto je sociologija korisna u prodaji, upravljanju ljudskim potencijalima te različitim propitivanjima o društvenom kapitalu, tržištu rada i odnosima na tržištu rada.

U 5% najboljih poslovnih škola u svijetu

Najbolja poslovna škola u Hrvatskoj

ZŠEM postao centrom izvrsnosti u edukaciji HR specijalista