Sedmi semestar - Zagrebačka škola ekonomije i managementa

Sedmi semestar

Ovaj kolegij predstavlja studij donošenja odluka u funkciji proizvodnje. Obrađuje se svih pet područja odlučivanja u organizaciji proizvodnje: kvaliteta, procesi, kapaciteti, zalihe i radna snaga. Nakon uvoda, obrađuje se problematika upravljanja kvalitetom, kontrola i poboljšanje kvalitete. Kolegij uključuje i osnove upravljanja projektima, te obrađuje problematiku donošenja dugoročnih, srednjoročnih i kratkoročnih odluka kod planiranja kapaciteta. Dok ovom kolegiju nije cilj studente naučiti tehničkoj strani proizvodnje, studenti će ipak stječi jedno razumijevanje proizvodnog procesa, te kada jednom započnu svoje karijere u renomiranim tvrtkama znati kako predvidjeti tijekove nabave s obzirom na razine potražnje s kojom će se susretati.

ERP (Enterprise Resource Planning) sustavi u današnjem poslovnom svijetu predstavljaju ključan alat u upravljanju najvećim svjetskim korporacijama; aktivno znanje korištenja ovih sustava se smatra velikom prednošću na tržištu rada. U ovom kolegiju će studenti imati pregled ovih informacijskih sustava iz poslovne perspektive, te će naučiti implementirati ERP sustav u malom, srednjem i velikom poduzeću i naučiti u potpunosti upravljati njime. Isto tako, za vrijeme kolegija će studenti imati priliku izraditi plan uvođenja ERP sustava u nekom poduzeću, koji će potom prezentirati. Najbolji radovi će se prezentirati na Studentskoj konferenciji MIS, koja se svake godine održava na ZŠEM-u. Uz to, studenti će kontinuirano sudjelovati na diskusijama na našem sustavu za našem sustavu za daljinsko učenje, Blackboard.

Kako je Hrvatska postala punopravna članica Europske Unije, iznimno je važno da studenti koji tek ulaze u poslovni svijet su upoznati sa strukturama i tijelima koji će izravno ili posredno utjecati na poslovanje njihovih organizacija. Potrebno je objasniti složenost funkcioniranja Europske unije te naglasiti nedovršenost i kontinuitet procesa ujedinjavanja Europe radi potpunijeg razumijevanja europskih i domaćih događaja. Zato je jedan od ciljeva ovog kolegija izgradnja sposobnosti studenata za prilagodbu nužnu za poslovanje u globalnom okruženju. Razvijena vještina prilagodbe europskom pravnom okviru pomoći će studentima da u svojem budućem radu i poslovanju na tržištu povećaju sigurnost poslovanja, izbjegnu nepotrebne dodatne troškove i štete koje proizlaze iz nepravilnog i nezakonitog poslovanja.

Kvalitetno obrazovanje, dobar posao, marljiv i predan rad ne predstavljaju jamstvo financijske stabilnosti. Obiteljske financijske (ne)prilike ne ovise niti o visini primanja, niti o vrsti i stupnju obrazovanja. U okviru ovog kolegija studenti imaju priliku upoznati suvremene obiteljske financije. Kolegij se sastoji od četiri dijela. Prvi dio daje studentima okvir za organiziranje i upravljanje obiteljskim financijama. U drugom dijelu obrađuje se upravljanje novcem, likvidnošću i financijskim obvezama. Treći dio daje uvid u to kako investirati za budućnost, dok se u četvrtom dijelu analiziraju metode zaštite osobnog imetka, poput osiguranja i planiranja mirovine. Nastava se temelji na teoretskom okviru i praktičnim primjerima obiteljskih aktivnosti poput financiranja stambenog prostora, osiguravanje mirovine, itd.

Ovaj kolegij obrađuje određene zakonitosti na području međunarodne ekonomije poput Ricardov model, Hecksher-Ohlinov model, standardni model trgovine, učinci carina, učinci izvoznih potpora i uvoznih kvota, politička ekonomija trgovinske politike, platna bilanca, tečajevi i devizno tržište, novac, kamate i drugo. Studenti koji pohađaju kolegij naučit će primjenjivati teorijsko znanje te steći kompetenciju za uključivanje u rasprave o aktualnoj ekonomskoj problematici nacionalnog i globalnog karaktera. Studenti će se naučiti koristiti mikroekonomskim i makroekonomskim analitičkim alatima i modelima u svrhu razumijevanja kretanja međunarodnih tokova roba i kapitala, njihove analize i interpretacije te usporedbe među zemljama.

U 5% najboljih poslovnih škola u svijetu

ZŠEM među 200 najboljih u svijetu, među 60 najboljih u Europi

ZŠEM postao centrom izvrsnosti u edukaciji HR specijalista