Školarina

Školarina za prvu godinu studija na hrvatskom jeziku

Način plaćanjaIznos školarine
I. upisni rok (zaključno sa 15.05.2018.)jednokratno plaćanje5.100,00 Eura
plaćanje u obrocima5.400,00 Eura
II. upisni rok (zaključno sa 20.07.2018.)jednokratno plaćanje5.300,00 Eura
plaćanje u obrocima5.600,00 Eura
Cijena školarinejednokratno plaćanje5.850,00 Eura
plaćanje u obrocima6.100,00 Eura

Školarina za prvu godinu studija na engleskom jeziku

Način plaćanjaIznos školarine
Državljani Hrvatske i Europske unije
- I. upisni rok (zaključno sa 15.05.2018.)jednokratno plaćanje6.000,00 Eura
plaćanje u obrocima6.300,00 Eura
- II. upisni rok (zaključno sa 20.07.2018.)jednokratno plaćanje6.200,00 Eura
plaćanje u obrocima6.500,00 Eura
- Cijena školarinejednokratno plaćanje6.800,00 Eura
plaćanje u obrocima7.000,00 Eura
Ostali7.200,00 eura

U 5% najboljih poslovnih škola u svijetu

Najbolja poslovna škola u Hrvatskoj

ZŠEM postao centrom izvrsnosti u edukaciji HR specijalista