Prijelaznici - Zagrebačka škola ekonomije i managementa

Prijelaznici

Kandidati koji su već upisani na neki drugi preddiplomski studij, a studij žele nastaviti studirati na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa mogu to napraviti na ovaj način.

Dokumentacija potrebna za Povjerenstvo za nastavu ZŠEM-a:

 • molba,
 • prijepis ocjena ili kopija indeksa,
 • nastavni plan i program,
 • potvrda o nekažnjavanju,
 • kopija uplatnice od 1.000,00 kuna za troškove povjerenstva (Privredna banka Zagreb d.d., HR15 23400091110073682)

Tijek upisa:

 • predaja dokumentacije potrebne za Povjerenstvo za nastavu ZŠEM-a,
 • dobivanje povratne informacije na temelju podnesene molbe,
 • predaja dokumentacije za upis,
 • pristupanje upisu.

Dokumentacija potrebna za upis:

 • preslika obje strane osobne iskaznice s jasno vidljivom fotografijom kandidata,
 • svjedodžbe srednjoškolskog obrazovanja (original ili ovjerena preslika kod javnog bilježnika),
 • kandidati koji su završili srednju školu izvan Hrvatske doprinose Rješenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije
 • rodni list (original ili ovjerena preslika kod javnog bilježnika),
 • domovnica (original ili ovjerena preslika kod javnog bilježnika),
 • životopis,
 • dvije fotografije veličine 4×6 cm.

U 5% najboljih poslovnih škola u svijetu

ZŠEM među 200 najboljih u svijetu, među 60 najboljih u Europi

ZŠEM postao centrom izvrsnosti u edukaciji HR specijalista